Tu nájdete normy, certifikáty, predpisy a vyhlásenia pre výrobky GARDENA.

Kvalita - životné prostredie - energia

Naše integrované riadenie kvality, životného prostredia a energie je v súlade s aktuálne platnými vydaniami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Údržbu a vývoj vykonáva interdisciplinárny tím za účasti vedenia. Náš integrovaný systém riadenia je priebežne optimalizovaný a preverovaný internými auditmi na všetkých miestach.
Na udržanie správnej úrovne našich certifikátov sú požiadavky na normy každoročne kontrolované externými auditmi akreditovanými spoločnosťami.
Pri výbere našich dodávateľov sú všetky aspekty noriem brané do úvahy a podľa toho sú hodnotené v auditoch.


K certifikátom ISO

Vyhlásenie o zhode CE GARDENA

Na produkty GARDENA smartSystem je k dispozícii vyhlásenie CE o zhode. Tým sa zaisťuje, aby produkty spĺňali požiadavky smerníc, ktoré sa na ne vzťahujú. Ak si o tom chcete prečítať viac, stiahnite si dokument „Vyhlásenie CE“ pre každý produkt GARDENA smartSystem v časti „Súbory na stiahnutie“.

Ak potrebujete ďalšie vyhlásenia CE, obráťte sa na dodávateľa.

CE

Nariadenie EU Ecodesign

Vyhlásenie výrobcu týkajúce sa nariadenia o ekodizajne elektrických motorov (EU) 2019/1781.

 

Prejsť na vyhlásenie

Akustika a vibrácie

Nižšie je uvedený prehľad akustických hodnôt a hodnôt vibrácií všetkých produktov GARDENA.

Nariadenie REACH Európskej únie

REACH („Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“) je regulačný rámec Európskej únie pre chemické látky, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2007, pričom lehoty postupnej registrácie sú stanovené do roku 2018.

Článok 33. Oznámenie informácií o látkach vo výrobkoch.

Spoločnosť GARDENA uvádza nasledujúce informácie o látkach, ktoré Európska chemická agentúra označuje za kandidátov na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia REACH (tzv. kandidátsky zoznam), prítomných vo výrobkoch v hmotnostnej koncentrácii viac ako 0,1 %.    

Reach

Karty bezpečnostných údajov

Tu nájdete všetky dostupné karty bezpečnostných údajov pre produkty GARDENA.

Na karty bezpečnostných údajov

Bezpečnostná informácia k lítiovým akumulátorom

Na informáciu

Dátový list - obsiahnuté zložky

K obsiahnutým zložkám v dátovom liste

Tu si môžete stiahnuť súbory

Akustika a vibrácie
No Image Available
Vibrácie
Nariadenie EÚ REACH
No Image Available
Vyhlásenie v súlade s článkom 33 nariadenia REACH
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system – gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system – zavlažovacie počítače
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - snímač
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - domáci vodný automat
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - zásuvka na diaľkové ovládanie
Vyhlásenie o zhode CE
No Image Available
smart system - riadenie zavlažovania
Označenie CE
No Image Available
Bluetooth - zavlažovací počítač
Označenie CE
No Image Available
Bluetooth - zavlažovací ventil 9V
Označenie CE
No Image Available
Bluetooth - riadiaca jednotka 9V
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice na strihanie a prácu s ružami, č. v. 11540, 11541
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice pre záhradné práce a starostlivosť o rastliny, č. v. 11500,11501,11502
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice pre záhradné práce a práce s pôdou, č. v. 205, 206, 207, 208
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice na sadenie, č. v. 201, 202, 203
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice na sadenie a práce s pôdou, č. v. 11510, 11511, 11512, 11513
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice na starostlivosť o kríky, č. v. 216, 218, 11530, 11531
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice pre prácu s náradím a drevom, č. v. 11520, 11521, 11522
CE vyhlásenie
No Image Available
Rukavice pre prácu s náradím, č. v. 213, 214, 215