Záväzok GARDENA ReTh!nk

Naše ekonomické aktivity majú dôsledky na životné prostredie a klímu. Preto je dôležité, aby sme si to uvedomili a výsledným zmenám čelili. Prihlásením sa k výzve ReTh!nk vynakladáme všetko úsilie na zníženie strát a vplyvu na naše životné prostredie a naše životy.


Náš záväzok ReTh!nk je postavený na troch R: Reduce (znižovať), Repair (opravovať), Recycle (recyklovať). Pomáha nám to kvantifikovať a kvalifikovať, ako udržateľný je každý z našich výrobkov a ako udržateľná môže byť vaša záhrada. Naším cieľom je stať sa udržateľnou voľbou v záhradnom náradí; už pracujeme na rade nových inovácií, ktoré vám pomôžu robiť lepšie, uvedomelejšie a udržateľnejšie rozhodnutia.

Chceme inšpirovať všetkých vášnivých záhradkárov a poskytnúť im informácie o udržateľných záhradných postupoch a o tom, ako môžu prispieť k zdravému ekosystému. Veríme, že v spoločnosti GARDENA práve teraz nastal čas na ReTh!nk.
Icon water drop

Znižovať

Sme výrobná spoločnosť. Vždy budeme vyrábať výrobky, a preto potrebujeme energiu a suroviny. Napriek tomu chceme prispieť k čo najvedomejšiemu využívaniu toho, čo nám príroda poskytuje, a to znížením dopytu po požadovaných zdrojoch ešte skôr, než sa naše výrobky dostanú do rúk spotrebiteľov. Myšlienka, že nie je nutné vymieňať nástroj každú druhú sezónu a využívať chytré spôsoby alebo ako šetriť zdroje počas používania, je v našej Reth!nk technológii hlboko zakorenená.
GARDENA clipper

Znižovanie dopytu vďaka dlhej životnosti

Životnosť a prvotriedna kvalita našich výrobkov má u nás kľúčovú dôležitosť. Každý výrobok GARDENA podlieha rozsiahlemu testovaniu odolnosti a presnosti. Naše výrobky teda môžu poskytnúť mnoho rokov používania v náročných podmienkach každodenného záhradkárčenia. U mnohých našich výrobkov zaručuje naše mimoriadne dlhá záručná doba v trvaní až 30 rokov trvalú spokojnosť.

Znižovanie spotreby zdrojov

Inovácie používame na to, aby boli naše výrobky efektívnejšie z hľadiska zdrojov, aby počas svojej aplikácie používali menej energie a surovín. U výrobkov na zavlažovanie sa predovšetkým zameriavame na optimalizáciu z hľadiska účinnosti vody, aby sme zabránili plytvaniu týmto vzácnym zdrojom. Šikovným spôsobom k tomu prispievajú ďalšie výrobky, ako sú senzory, zavlažovacie počítače, riadenie zavlažovania, kvapková závlaha, ale tiež GARDENA smart system.

GARDENA Micro-Drip-Set
Icon long life

Opravovať

Mnoho našich výrobkov ponúka mimoriadne dlhé záruky; ak by sa niekedy poškodili, chceme vykonávať čo najjednoduchšie a najefektívnejšie opravy. Robíme dobré veci pre životné prostredie a vašu peňaženku.
Repair

Oprava pred novým nákupom

Ak by došlo k poškodeniu vášho obľúbeného výrobku GARDENA, máte v mnohých prípadoch možnosť opraviť ho sami pomocou náhradných dielov. Alebo, ak je oprava zložitejšia, využiť služby nášho servisu. Ponúkame tisíce náhradných dielov, a to aj pre modely, ktoré už takmer desať rokov nemáme v sortimente.

Nájdite si náhradný diel k vášmu výrobku
Icon Recycle

Recyklovať

Všetky materiály v našich výrobkoch musia spĺňať najvyššie meradlá, ak ide o trvanlivosť, bezpečnosť a výkon, ktoré od nás vášniví záhradkári očakávajú. Veríme, že dlhá a stabilná životnosť akéhokoľvek nástroja je udržateľná sama o sebe. Prostredníctvom nášho sľubu ReTh!nk sa zaväzujeme, že vďaka zdrojom a znalostiam nielen znížime našu globálnu stopu, ale taktiež transformujeme materiály v našich výrobkoch a procesoch smerom k udržateľnejšiemu výberu.

Recyklované materiály v našich výrobkoch a procesoch

Prostredníctvom špecializovaného výskumu a vývoja udržateľných materiálov riadime projekty tak, aby viedli k zlepšeniu súčasných i budúcich procesov. K tomu dochádza na všetkých stupňoch a v celom hodnotovom reťazci.

Od surovín po internú logistiku, výrobu a balenie výrobkov nám náš pokrok pri znižovaní dopytu po zdrojoch prechodom na recyklované materiály umožnil ušetriť množstvo panenského plastu na fosílnom základe. Pre zodpovednejšie, cirkulárne využívanie zdrojov postupujeme krok za krokom od malých k veľkým míľnikom.

GARDENA hose trolley reels

Náš šampión sezóny v udržateľnosti

To, čo je vnímané ako tradičné, často nemusí byť udržateľné. Mnohí z nás sú zvyknutí na pohodlie súčasného života, pričom zanedbávajú dopad, ktorý to má na životné prostredie. V spoločnosti GARDENA usilujeme o to, aby udržateľné záhradníčenie bolo čo najpohodlnejšie, a to vďaka kombinácii inovácií a povedomia. Každú sezónu odporúčame výrobok, ktorý stelesňuje ducha nášho prísľubu ReT!nk.

Cez toto leto proste začnite šetriť vodu.

GARDENA pump

Čerpadlá do suda s dažďovou vodou

Vzhľadom k tomu, že sú leta všade suchšie a dlhšie, je dažďová voda skvelým spôsobom, ako ušetriť tento vzácny zdroj. Postavenie nádrží na dažďovú vodu na začiatku záhradnej sezóny môže pomôcť uspokojiť dopyt po vode v horúcich letných mesiacoch. Naše čerpadlá na dažďovú vodu sú ľahké a veľmi ľahko ovládateľné - takže ich je možné bez námahy premiestniť takmer na akékoľvek miesto, kde sa majú používať. Nové modely Power For All dokonca znižujú dopyt, pretože akumulátor možno použiť u ďalších našich 12 výrobkov. Dodatočné päťročné predĺženie záruky za predpokladu, že si svoj výrobok zaregistrujete do 3 mesiacov od jeho zakúpenia, robí z našich čerpadiel šampióna v oblasti udržateľnosti pre túto sezónu.