Hükümler ve Koşullar

Gardena şirketine ve ürünlerine gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Siteyi kullanmadan önce bu Koşulları dikkatlice okumanızı önemle tavsiye ederiz. Siteyi kullanmanız bu Koşulları  kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

Genel

Bu web sitesi ve siteye bağlı alt siteler (topluca “Site”) Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH veya grup şirketleri, bağlı kuruluşları veya şubeleri (topluca GARDENA) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir. Sitenin kullanılması sizinle GARDENA arasında bağlayıcı yasal bir anlaşmaya tabidir (“Sözleşme”). Sözleşmenin koşulları aşağıda belirtildiği gibidir (“Koşullar”). Siteyi kullanarak, bu Koşulları ve bağlantılı bütün belgeleri okumuş ve kabul etmiş olduğunuzu onaylıyorsunuz. Sözü edilen Koşulları ve belgeleri dikkatlice okumanız önemlidir. Koşulları ve bağlantılı belgeleri kabul etmediğiniz takdirde, Siteyi kullanmanıza izin verilmez.     

Lisans

Bu Sözleşmede belirtilen Koşullara tabi olarak, GARDENA size, Site ve Sitede yer alan materyaller için münhasır olmayan, devredilemez özellikte ve sınırlı erişim, kullanma ve görüntüleme hakkı vermektedir. Sitenin çalışmasını hiçbir şekilde kesintiye uğratmamayı veya kesintiye uğratma girişiminde bulunmamayı kabul etmektesiniz. GARDENA, Husqvarna Sosyal Medya Haber odasında aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Sitede yer alan bilgileri (“Materyaller”) yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım amacıyla görüntülemenize ve indirmenize yetki verir. Bu yetki, Materyallerin ve Materyallerin kopyalarının mülkiyet hakkının devredilmesi değildir ve aşağıda belirtilen kısıtlamalara tabidir:    

1) indirilen Materyallerin bütün kopyalarının üzerinde Materyallerde yer alan bütün telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini muhafaza etmeniz zorunludur; 2) Materyallerde herhangi bir şekilde değişiklik yapamaz veya Materyalleri çoğaltamaz veya halka açık olarak sergileyemez, dağıtamaz veya ortak veya ticari amaçlar doğrultusunda diğer şekilde kullanamaz veya paylaşamazsınız; ve 3) Materyalleri, ilgili muhataba bu Koşullardan doğan yükümlülükleri belirten bildirimde bulunmadıkça ve bu yükümlülüklerin kabul edildiği ilgili muhatapça onaylanmadıkça Materyalleri herhangi bir kişiye devredemezsiniz Sitede yer alan ve zaman zaman güncellenen ilave bütün kısıtlamalara riayet etmeyi kabul etmiş sayılırsınız. 

Kullanıcı teminatları

Siteyi, işbu Sözleşme kapsamındaki yasalar ve hükümler de dâhil olmak üzere bu Koşullara uygun olarak kullanacağınızı ve Sitenin mevcut ve ileride yürürlüğe girecek olan bütün politikalarına ve kurallarına riayet edeceğinizi beyan ve garanti etmektesiniz. Siteyi: (a) istenmeyen elektronik posta (spam) veya iletişim göndermek için; (b) kendinizi GARDENA veya bir başka kişiymiş gibi göstermek veya üçüncü bir şahsın kendisini siz olarak tanıtmasına izin vermek için; (c) Site vasıtasıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için üstbilgileri taklit etmek veya kimlik tanıtıcılarında diğer şekilde hile yapmak için; (d) herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi yanlış tanıtmak için; (e) diğer kullanıcıların Siteyi kullanmalarını olumsuz olarak etkileyecek şekilde hareket etmek için; (f) yürürlükte olan yasaları ihlal edecek faaliyetlerde bulunmak için; (g) başkalarının haklarına herhangi bir şekilde tecavüz eden veya ihlal eden veya yasadışı, kötüleyici, küfürlü, iftira atan, kaba, edebe aykırı veya diğer şekilde sakıncalı, uygunsuz olan, ürünlerle veya hizmetlerle ilgili reklam ve tanıtımları veya davetleri içeren bir materyali yayınlamak veya iletmek için veya (h) kullanıcılar tarafından özellikle izin verilmedikçe diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamak veya depolamak için kullanmamayı kabul ediyorsunuz. 

Gizlilik

GARDENA’nın gizlilik uygulamaları ve kişisel bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin kullanılmasıyla ilgili bilgileri GAEDENA Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz. Verilerinizin ve kişisel bilgilerinizin GARDENA Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılmasını kabul ediyorsunuz.    

Değişiklikler

GARDENA, bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünde yalnızca kendi takdir yetkisine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmadan dilediği zaman tamamen veya kısmen değişiklik, ilave, çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmede yapılan değişiklikler Sitede yayınlandığında yürürlüğe girecektir. Sözleşmede yapılan değişikliklerin Sitede yayınlanmasından sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.  

Fikri mülkiyet hakları

Sitedeki bütün fikri mülkiyet haklarının (telif hakları, patentler, teknik bilgiler (know-how), gizli bilgiler, veri tabanı hakları ve tescil edilmiş olsun veya olmasın marka ve tasarım hakları da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan) GARDENA veya lisans verenlerine verilmiş olan haklar olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. GARDENA’ya verilmiş olan söz konusu fikri mülkiyet haklarının kullanılmasından kaynaklanan bütün ticari değer (şerefiye) ve fikri mülkiyet hakları GARDENA lehine hüküm ifade eder. Bu Site, bütün Materyallerle birlikte telif hakkı ile korunmaktadır ve dünya çapında telif hakkı yasalarının ve antlaşma hükümlerinin koruması altındadır. Tüm Materyaller de dâhil olmak üzere bu Siteyi kullanırken dünya çapındaki bütün telif hakkı yasalarına riayet etmeyi ve Materyallerin yetkisiz olarak kopyalanmasını engellemeyi kabul etmiş oluyorsunuz. GARDENA, patent, tasarım, marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında size açık veya zımni herhangi bir hak vermemektedir.    

GARDENA Marka Listesinde açıkça belirtilmiş olanların dışında hiçbir GARDENA markasının, ticari unvanının, hizmet markasının, logonun, alan adının ismi veya diğer özgün, ayırt edici marka özelliğinin kullanılmasına ilişkin bir hakkınızın bulunmadığını ve bu Koşullarda yer alan hiçbir hususun size böyle bir hak vermediğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.  Her türlü bilginin,  istenmeden verilmiş olan önerilerin, fikirlerin veya diğer gönderilerin, sunulanların gizli veya mülkiyete haiz olarak kabul edilmeyeceğine dikkatinizi çekeriz. Talep edilmemiş Fikirlerin Değerlendirilmesine İlişkin Gardena Politikasında açıklandığı şekliyle, Patent Bilgi beyanında yer almadıkça, herhangi bir bilgi veya materyal göndererek GARDENA’ya söz konusu bilgi veya materyalleri kullanmak, çoğaltmak, sunmak, değiştirmek, iletmek ve dağıtmak üzere, kısıtsız, telif ücretinden muaf, gayrikabili rücu ve dünya çapında geçerli bir izin veriyorsunuz ve GARDENA’nın bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için Talep edilmemiş Fikirlerin Değerlendirilmesine İlişkin Gardena Politikasına bakınız.     

Yazılım

Bu web sitesinden indirilebilen her türlü yazılım (“Yazılım”) GARDENA’nın ve/veya tedarikçilerinin telif hakkıyla korunan eserleridir. Bu Yazılımların kullanımı, eğer varsa, Yazılımla birlikte verilen veya Yazılım paketinin içinde yer alan son kullanıcı lisans sözleşmesinin koşullarına (“Lisans Sözleşmesi”) tabidir. Lisans Sözleşmesinden aksi yönde bir sonuç çıkarılmadıkça, Yazılım yalnızca son kullanıcılar tarafından kullanılmak için indirilebilir. Yazılımın Lisans Sözleşmesine aykırı biçimde çoğaltılması veya başkalarına dağıtılması maddi veya cezai yaptırımların uygulanmasına yol açabilir.    

YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, ÇOĞALTMAK VEYA BAŞKALARINA DAĞITMAK AMACIYLA YAZILIMIN ÇOĞALTILMASI VEYA BİR BAŞKA SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. YAZILIMLA İLGİLİ GARANTİ, EĞER VARSA, YALNIZCA BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARINA GÖRE VERİLİR. LİSANS SÖZLEŞMESİNDE GARANTİ VERİLEN HUSUSLAR DIŞINDA, HUSQVARNA YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME KONUSUNDAKİ BÜTÜN ZIMNİ GARANTİLER VE ŞARTLAR DA DÂHİL OLMAK TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI REDDETMEKTEDİR.  

Diğer websiteleri

Kolaylık sağlamak üzere, Sitede İnternet üzerinde üçüncü şahıslara ait olan, üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan ve işletilen sitelere bağlantılar bulunabilir. GARDENA bu Üçüncü Şahıs Sitelerindeki İçeriği izlemeyi veya incelemeyi taahhüt etmediği gibi, GARDENA söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin doğruluğundan veya güvenilirliğinden de sorumlu değildir.    

Site harici bağlantılar

Siteye yönlendirmede kullanılan tüm bağlantılar GARDENA tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır; ancak GARDENA: (i) bağlantının yalnızca " GARDENA " adını içeren, yalnızca metinden oluşan bir bağlantı olması ve GARDENA veya lisans sahiplerinin mülkiyetindeki ticari markaları içermemesi, (ii) bağlantının sadece www.gardena.com adresine ait olması ve daha iç sayfalara "yönlendirmemesi", (iii) kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, bağlantının ilgili sayfayı tam olarak çalışır durumda ve gezinmeye imkan tanıyan bir tarayıcı penceresinde görüntülemesi ve bağlantılı Web sitesi içindeki bir "çerçeve" içinde sunmaması ve (iv) bağlantının görünüm, konum veya diğer niteliklerinin, kişinin veya faaliyet ya da ürünlerinin GARDENA ile ilişkili olduğu veya GARDENA tarafından desteklendiği gibi yanlış izlenimlere yol açmaması ve GARDENA veya Bağlı Kuruluşlarının adıyla veya ticari markalarıyla ilişkili itibari değeri azaltıcı veya zarar verici nitelikte olmaması durumunda bağlantılara izin vermektedir. GARDENA, kendi takdirine bağlı olarak bağlantıyla ilgili bu iznini istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

Dolaylı garantilerin kabul edilmemesi

Bu Sitedeki bilgilerin doğruluğunu ve Sitenin kullanılabilirliğinin sürdürülmesini sağlamak için gereken özen gösterilmekte olsa da, GARDENA bundan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. MATERYALLER YANLIŞLIKLAR VEYA BASKI HATALARI İÇEREBİLİR. GARDENA SİTE ARACILIĞIYLA GÖSTERİLEN VEYA DAĞITILAN MATERYALLERİN DOĞRU VEYA EKSİKSİZ OLDUĞUNU YA DA HERHANGİ BİR ÖNERİ, GÖRÜŞ, BEYAN VEYA DİĞER BİLGİLERİN GÜVENİLİR OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. BU TÜR GÖRÜŞ, ÖNERİ, BEYAN, BİLDİRİ VEYA BİLGİLERE GÜVENMEKTEN KAYNAKLANAN TÜM RİSKLERİN SADECE SİZE AİT OLDUĞUNU TASDİK EDİYORSUNUZ. TÜM İÇERİK "OLDUĞU GİBİ" VE "ERİŞİLEBİLMESİ DURUMUNDA" SAĞLANIR. GARDENA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA BU SİTE VEYA İÇERİĞİNİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN GARANTİLER DÂHİL OLMAK AMA BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ REDDETMEKTEDİR. GARDENA BU WEB SİTESİNİN GÜVENLİ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ VEYA BUNUNLA İLGİLİ TAAHHÜTLERDE BULUNMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ BİLGİLERİN BAŞKALARININ ELİNE GEÇEBİLECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. GARDENA WEB SİTESİNİN VE BU SİTENİN ERİŞİLEBİLİR OLMASINI SAĞLAYAN SUNUCULARIN VEYA GARDENA TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİLERİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI UNSURLARDAN ARINMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ.

BÜTÜN BU TAAHHÜTLER, GARANTİLER VE ŞARTLAR, KANUNLARIN HARİÇ TUTMAYI YASAKLAMADIĞI DURUMLARDA HARİÇ TUTULUR. DOLAYLI GARANTİLERLE İLGİLİ BU HARİÇ TUTMA, AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. Web sitesinde yayınlanan bilgiler ülkenizde duyurulmayan veya kullanıma sunulmayan GARDENA ürün ve hizmetlerine ait referanslar veya çapraz referanslar içerebilir. Bu bilgiler değişikliğe, özel koşullara veya erişilebilirlik durumuna tabi olduğundan bu bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu referanslar GARDENA 'nın bu ürün veya hizmetleri ülkenizde duyurma niyetinde olduğu anlamına gelmez. Kullanımınıza sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili ayrıntılar ve sipariş bilgileri için yerel bayiiniz ile iletişim kurun. GARDENA, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir ürün, hizmet ve benzerini istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, farklılaştırma, ekleme ve/veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Sorumluluğun sınırlandırılması

GARDENA 'YA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, GARDENA HİÇBİR DURUMDA, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN, KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN VEYA BU KOŞULLARDAN DOĞAN VEYA BAĞLANTILI HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA BAĞLI ZARARDAN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBI YA DA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL OLMAK AMA BUNUNLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ. BURADA HÜKME BAĞLANAN KOŞULLARA EK OLARAK, GARDENA BU SİTEDE YER VERİLEN BİLGİLERDEKİ HATA, YANLIŞLIK, İHMAL VEYA BENZERİ KUSURLARDAN YA DA BİLGİLERİN VAAT EDİLEN SÜRELERE UYMAMASI VEYA DOĞRU OLMAMASINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Yargı Yetkisi Bildirimi

Bu Site, GARDENA tarafından, İsveç'teki ofislerinden kontrol edilir, işletilir ve yönetilir. GARDENA bu Sitedeki materyallerin İsveç dışındaki yerlerde kullanıma uygun veya elverişli olduğunu taahhüt etmez. Site içeriklerinin yasadışı sayıldığı bölgelerden Siteye erişilmesi yasaklanmıştır. Siteye İsveç dışındaki bir yerden erişiyorsanız, tüm yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında İsveç Krallığı yasaları uygulanacaktır. Bu Sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlık, münhasıran Stockholm Bölge Mahkemesi'nin yargı yetkisine tabi olacaktır.

Bu belge en son 09/03/11 tarihinde güncellenmiştir.