Çevre politikası

Husqvarna grubun bir parçası olarak çevreyi koruma konusu, tüm GARDENA üretim tesislerinde ciddiye alınır. Farklı bitkilerin geleceklerinin uzun vadede yalnızca kâr ve büyümeyle değil, sosyal sorumluluk alarak da güvence altına alınabileceğinin farkındayız. Bu nedenle, üretim tesislerimizde çevre güvenliğine çok önem veriyoruz. Entegre ve sürekli çevre koruma, bizim için doğal olarak yasal koşulları yerine getirmenin yanı sıra, ilgili operasyonel süreçlere çevresel boyutları dahil etme ve her seviyede tesis içindeki çevresel tedbirleri sürekli iyileştirme anlamına gelir.

Çalışanlarımız, işleyen bir çevre yönetim sistemi açısından kilit konumdadır. Dolayısıyla, çalışanlarımız etkin bir şekilde dahil edilmekte, bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Günlük karar ve eylemlerimizde mümkün ve makul olduğunda ekonomik boyutları çevre korumayla dengelemeye çalışıyoruz. Hedefimiz, odağımızı önleyici çevre korumaya kaydıran gereksiz çevre koruma etkilerinden kaçınmaktır.

İlkelerimiz

 • Gerekli tüm kaynakları verimli bir şekilde kullanırız; geri dönüşüm ekonomisi fikri bize rehberlik eder.
 • Emisyonlar, atık ve zararlı maddeler mümkünse önlenir veya azaltılır.
 • Riskler ve olası tehlikeler, düzenli olarak kaydedilir, değerlendirilir ve mümkünse önlenir. Acil durum planları acil durum halinde hasarın sınırlandırılmasına yardımcı olur.
 • Çevre açısından önemli verileri tanımlayarak çevre üzerindeki başlıca etkilerimizi izliyor, böylece iyileştirme potansiyellerinin görülebilmesi için zemin hazırlıyoruz.
 • Çevre politikamız hakkında kamuoyunu, yönetimi ve sözleşmeli iş ortaklarımızı bilgilendiriyoruz. Diğer şirketlerle de kurulan bu ilişki yönetimi, deneyim ve düşüncelerin paylaşılmasını destekler.

Çevre koruma önlemleri

Çevre korumayı sürekli iyileştirmek için alınan belirli önlem örnekleri:

 • Enerjiyi korumaya yönelik önlemler; ör. enerji israfına neden olan cihazların değiştirilmesi, enerji tasarruflu bilgisayar ve monitörlerin kullanılması ya da üretim ve yönetimde en uygun aydınlatma.
 • Örneğin kamyonların yükleme alanını en uygun şekilde kullanmak gibi çeşitli tedbirlerle nakliyeleri ve dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltma.
 • Yasal koşulların da ötesine geçerek atıkları doğru sınıflandırma.
 • Tesis içi ve tesisler arası nakliyeler için tekrar kullanılabilir ambalaj kullanma; ör. tesis içi nakliyeler için uzun ömürlü plastik kutular kullanma. Bu şekilde, tonlarca karton ve naylon film tasarrufu sağlanır.
 • Çözücü içeren vernikler, Niederstotzingen fabrikasında su bazlı verniklerle değiştirilmiştir. Bu tedbir sayesinde, VOC yönetmeliğiyle tanımlanan sınırların yaklaşık %50 altına düşülmüş, böylece yıllık 10 ton çözücü tasarrufu sağlanmıştır.

FSC®

Husqvarna grup, ahşap ürünler için FSC etiketiyle bugünkü ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve ekolojik ihtiyacının karşılanmasını sağlayan sürdürülebilirliği temsil eden ve özellikle sürdürülebilir orman yönetiminin güvence altına alınması ile ilgilenmektedir. Gruptaki ilgili ürünler, GARDENA markasının combisystem ahşap kolları ve Classic çit makaslarıdır.

FSC etiketi yalnızca geçerli bir sertifikayla bağlantılı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla, GARDENA Manufacturing GmbH’nin yanı sıra Husqvarna grubun diğer satış şirketleri de sertifikalıdır. FSC sistemi uygulaması, Husqvarna ve GARDENA’nın sürekli yönetim yolundaki felsefesine uygun hareket etmek için atılan diğer önemli bir adımdır.

FSC, Forest Stewardship Council’ın (Orman Koruma Konseyi) kısaltmasıdır. 1992’de Rio de Janeiro’da sürekli kalkınma konusunda yapılan dünya zirvesinin ardından kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuştur. FSC örgütünün temel görevi FSC sertifikası düzenlemenin yanı sıra standartları tanımlamaktır. Ayrıca, sertifika sahipleri için aşağıdaki gibi kriterler hakkında 10 ilke tanımlanmıştır:

 • Ormanların ve doğal yaşam alanlarının dönüştürülmesinin yasaklanması
 • Çok tehlikeli kimyasalların kullanımının yasaklanması
 • Yerli halkın ve uluslararası işçilerin haklarını koruma
 • İlgili yasalara ve uluslararası sözleşmelere uyma

Husqvarna satış şirketleri her zaman yukarıda belirtilen ilkelere uygun hareket eder.

FSC Logo