Garanti

GARDENA bütün GARDENA ürünleri için 24 ay süreyle garanti vermektedir (Avrupa için geçerlidir). Garanti, ürünün kullanım amacı dikkate alınarak satın alındığı tarihte teknolojinin bilinen durumuna karşılık gelmektedir. Avrupa’da 1 Haziran 2005 tarihinden sonra satın alınan bütün combi-system bahçe aletlerinin ve manuel budama makaslarının (bahçe makasları, çift kollu budama makasları, çalı budama makasları ve çim biçme makasları) garanti süresi, söz konusu aletlerin yalnızca şahsi kullanılması koşuluyla 25 yıldır.

Garanti şartı, arızalı ürünle birlikte ürünün satın alındığı tarihi gösteren orijinal makbuzun ve açıklamanın da ibraz edilmesidir.

Garanti, özellikle bıçaklarda, bıçakların tespit elemanlarında, türbinlerde, aydınlatıcılarda, fan kayışlarında ve tahrik kayışlarında, pervanelerde, hava filtrelerinde, bujilerde normal aşınma ve yıpranmayı ve yanlış kullanmadan, özellikle de kullanma ve bakım talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Müşteri tarafından tamir veya ürünün yapısında değişiklik yapılması durumunda veya orijinal GARDENA parçalarının dışında başka yedek parçalar kullanıldığında da garanti geçersiz hale gelir.    

Haklı gerekçelere dayanan garanti talebinde bulunulduğunda, arızalı aleti kendi seçimimize bağlı olarak tamir etme veya yenisiyle değiştirme yetkisine sahibiz. Garanti kapsamını aşan başkaca talepler dikkate alınmaz.    


GARDENA Service addresses