Udržateľnosť & angažovanosť

Naše ekonomické aktivity majú dopad na životné prostredie a klímu. Je dôležité, aby sme si toho boli vedomí a čelili výsledným výzvam. Preto sa musíme neustále učiť a zlepšovať. Ako spoločnosť sa uberáme touto cestou prostredníctvom špecializovaných programov a širokej škály aktivít.

Sustainovate. Náš program udržateľnosti.

Ako spoločnosť v rámci skupiny Husqvarna je GARDENA zapojená do celoskupinového programu udržateľnosti "Sustainovate", ktorý je strategicky zameraný na inovácie, ktoré približujú ľudí a prírodu. Na základe vedecky overených poznatkov sme stanovili konkrétne ciele týkajúce sa uhlíkových emisií, tzv. "vedecky založené ciele".

Viac informácií o našej iniciatíve Sustainovate
Unsplash
GARDENA garden products

GARDENA záväzok ReTh!nk

Naše ekonomické aktivity majú dopad na životné prostredie a klímu. Je dôležité, aby ste si toho boli vedomí a čelili výsledným výzvam. Veríme teda, že je čas na Reth!nk. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké iniciatívy dnes podnikáme, aby vaše záhradné úlohy a nástroje boli udržateľnejšie.

Viac informácií o záväzku ReTh!nk