Okoljevarstvena politika

GARDENA kot del skupine Husqvarna v svojih proizvodnih območjih resno obravnava varstvo okolja. Zavedamo se, da se lahko varna prihodnost delovanja mnogih obratov dolgoročno ne zagotovi samo z dobičkom in rastjo, temveč tudi s sprejemanjem družbene odgovornosti. Zaradi tega je okoljevarstvena politika v naših proizvodnih obratih zelo pomembna. Celostno in trajnostno varstvo okolja za nas pomeni sistematično izpolnjevanje zakonskih zahtev ter vključitev okoljevarstvenih vidikov v pomembne operativne postopke in nenehno izboljšanje svojih notranjih okoljevarstvenih ukrepov na vseh ravneh.

Naši zaposleni so bistvenega pomena za delovanje sistema okoljskega ravnanja. Zaradi tega dejavno sodelujejo ter se redno udeležujejo izobraževanj in usposabljanj. Pri svojih vsakdanjih dejavnostih in odločitvah poskušamo uskladiti ekonomske vidike z okoljevarstvenimi, kadar koli je to mogoče in smotrno. Naš cilj je preprečevanje nepotrebnega škodljivega vpliva na okolje, pri čemer se osredotočamo na preventivno varstvo okolja.

Naše smernice

 • Učinkovito izrabljamo vse potrebne vire v skladu z načelom ekonomije recikliranja.
 • Če je mogoče, se poskušamo izogniti nastajanju izpustov, odpadnih materialov in nevarnih snovi, oziroma so ti prisotni v kar najmanjši meri.
 • Redno beležimo in ocenjujemo tveganja in morebitne nevarnosti ter se jim poskušamo izogniti, če je to mogoče. Nevarnosti v nujnih primerih omejimo z načrti za ravnanje v nujnih primerih.
 • Pri določanju ključnih podatkov o okolju spremljamo področja, kjer je naš vpliv na okolje največji, in tako omogočimo preglednejše izboljšave.
 • Javnost, upravne organe in svoje pogodbene partnerje redno obveščamo o svoji okoljevarstveni politiki. Z vzpostavitvijo takšnega odnosa (tudi z drugimi podjetji) lahko izmenjamo izkušnje in misli z drugimi.

Okoljevarstveni ukrepi

Primeri posebnih ukrepov za nenehne izboljšave varovanja okolja:

 • Ukrepi za varčevanje z energijo, na primer zamenjava energetsko neučinkovitih naprav, uporaba energetsko učinkovitih računalnikov in monitorjev ter optimiziranje osvetlitve v proizvodnji in upravnih prostorih.
 • Številni ukrepi za zmanjšanje prevoznih potreb in posledično izpustov CO2, na primer z optimiziranjem prostora za nalaganje na tovornjakih.
 • Pravilno ločeno zbiranje odpadnih materialov, ki celo presega zakonske zahteve.
 • Vnovična uporaba embalaže pri prevozih znotraj proizvodnih obratov in med njimi, na primer uporaba plastičnih škatel z dolgo življenjsko dobo pri prevozih v proizvodnih obratih. Tako prihranimo kar nekaj ton kartona in plastičnih ovojev.
 • V tovarni Niederstotzingen smo lake, ki vsebujejo topila, nadomestili z laki na vodni osnovi. S tem ukrepom dosegamo le približno 50 % mejnih vrednosti, ki jih določa direktiva VOC, in prihranimo 10 ton topil na leto.

FSC®

Oznaka FSC na izdelkih iz lesa je dokaz prizadevanja skupine Husqvarna za trajnostno delovanje zlasti na področju trajnostnega ravnanja z gozdovi v skladu z izpolnjevanjem družbenih, ekonomskih in ekoloških zahtev današnjih in bodočih generacij. Tovrstni izdelki skupine so lesena držala combisystem in Classic škarje za živo mejo znamke GARDENA.

Oznako FSC je dovoljeno uporabljati samo z veljavnim cerifikatom. Poleg podjetja GARDENA Manufacturing GmbH so ta certifikat pridobila tudi druga podjetja skupine Husqvarna. Uvedba sistema FSC je bil nov pomemben korak za skladnost z nazori podjetij Husqvarna in GARDENA na poti k trajnostnemu upravljanju.

FSC je kratica za Forest Stewardship Council (Svet za nadzor gozdov). Ta neprofitna organizacija je bila ustanovljena po zasedanju svetovnega vrha na temo trajnostnega razvoja v Rio de Janeiru leta 1992. Glavna naloga organizacije FSC, poleg izdajanja certifikatov FSC, je tudi določanje standardov. Organizacija je za imetnike potrdil določila 10 načel, ki se jih morajo držati, med drugim tudi za ta merila:

 • Prepoved spremembe namembnosti gozdov ali drugih naravnih habitatov
 • Prepoved uporabe zelo nevarnih kemikalij
 • Zaščita pravic avtohtonega prebivalstva in mednarodnih delavcev
 • Spoštovanje veljavne zakonodaje in mednarodnih pogodb

Podjetja skupine Husqvarna sistematično upoštevajo zgoraj navedena načela.

FSC Logo