Sustainovate. Naš trajnostni program.

Kot del skupine Husqvarna Group je GARDENA vključena v skupinski trajnostni program "Sustainovate", ki je strateški pristop namenjen inovacijam za zbliževanje ljudi in narave. Na podlagi znanstvenih dokazov smo si zastavili cilje za zmanjšanje emisij ogljika, tako imenovane "znanstveno utemeljene cilje".

 

Izvedite več o „Sustainovate“ in poročilu o trajnosti Husqvarna Group

Naš okoljski odtis

Jedro naše strategije Sustainovate je jasna zavezanost ciljem Pariškega podnebnega sporazuma. Želimo prispevati k zmanjšanju emisij ogljika. Sustainovate jasno opredeljuje stalne dejavnosti in cilje za analizo in zmanjšanje našega vpliva na okolje.

Družbena odgovornost

Tako kot pri okoljskih vzrokih se zavedamo svoje družbene odgovornosti in že dolgo sodelujemo v družbeno koristnih programih. Pohvalimo se lahko z lastnim vrtom in čebeljimi družinami, sodelujemo lokalno kot globalno, pa tudi zadovoljstvo naših zaposlenih nam je pomembno.
GARDENA supports UNICEF

Partnerstvo z UNICEF: vsaka kapljica šteje

GARDENA je na svetovni dan vode 22. marca 2018, začela dolgoročno partnerstvo z UNICEF pod geslom »Vsaka kapljica šteje«. Cilj partnerstva je zagotoviti dostop do čiste pitne vode več kot 230.000 ljudem, do leta 2022.

Sodelovanje v socialnih programih

Že od osemdesetih let sodelujemo z delavnicami za invalide v regiji in ustvarjamo možnosti za zaposlitev. Projekt "Heuweg 7" poskrbi, da invalidi in dolgotrajno brezposelni delajo v skupini pod nadzorom v montažnem obratu. Naši vajenci se vsako leto udeležijo družabnega tedna z našimi partnerji in sodelujejo na posebnih izobraževanjih.

Z donacijami v denarju in naravi podpiramo tudi številne neprofitne organizacije in projekte v naši regiji. Na primer dobrodelna organizacija "Drachenkinder" iz in "SOS-Kinderdörfer".
Cooperation
Icon Health and wellbeing

Zdravje in dobro počutje

Program „Zdravje @ Gardena“ ponuja obsežen program zdravja pri delu s številnimi tečaji, seminarji in dnevnimi aktivnostmi. Zaposleni so redno vključeni v krvodajalske akcije, ki potekajo znotraj podjetja v sodelovanju z nemškim Rdečim križem. Tudi akcije za darovanje kostnega mozga so potekale že na več lokacijah z visoko stopnjo udeležbe.

Rezultati naše letne ankete med zaposlenimi potrjujejo nenehno visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih v ekipi GARDENA.

Čas je za ReTh!Nk in trajnostno vrtnarjenje.

Icon Rethink
GARDENA in zaposleni si prizadevamo, da vam pomagamo uresničiti vrtnarske sanje. ReTh!Nk je naša zaveza, s katero želimo vrtnarjenje narediti čim bolj trajnostno. Ugotovite kako uporabljamo RETh!Nk pri razvoju, proizvodnji in uporabi materialov.