Preverite standarde, certifikate, uredbe in izjave za izdelke GARDENA.

Kakovost - Okolje - Energija

Naše integrirano upravljanje kakovosti, okolja in energije je v skladu s trenutno veljavnimi izdajami standardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Vzdrževanje in razvoj izvaja interdisciplinarna ekipa ob sodelovanju vodstva. Naš integrirani sistem upravljanja se nenehno optimizira in potrjuje z notranjimi revizijami na vseh lokacijah.
Za ohranitev naših certifikatov akreditirani organ letno spremlja zahteve standarda pri zunanjih revizijah.
Pri izbiri naših dobaviteljev se upoštevajo vsi vidiki standardov in se pri revizijah ustrezno ovrednotijo.

ISO certifikati

Izjava ES o skladnosti GARDENA

Sistem GARDENA smart je opremljen z izjavo ES o skladnosti. Ta potrjuje, da izdelki izpolnjujejo zahteve ustreznih direktiv. Če želite prebrati več, prenesite dokument "Izjava ES o skladnosti" za vsak posamezen izdelek GARDENA smart system pod točko "Prenosi".

Za dodatne izjave ES se obrnite na najbližjo kontaktno osebo.

CE

EU Ecodesign - uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov

Izjava proizvajalca v zvezi z uredbo o okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) (EU) 2019/1781.

 

Izjava

Zvok in vibracije

V nadaljevanju je naveden pregled vrednosti hrupa in vibracij za vse izdelke GARDENA.

Evropska uredba REACH

REACH ("Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij") je regulativni okvir Evropske unije za kemikalije, ki je stopil v veljavo s 1. junijem 2007 s prehodnim obdobjem do leta 2018.

33. člen Posredovanje informacij o snoveh v izdelkih.

GARDENA posreduje vse podatke o snoveh, ki jih je Evropska agencija za kemikalije vključila med kandidate za Prilogo XIV uredbe REACH (t.i. seznam kandidatnih snovi), s koncentracijo nad 0,1 % (masa na maso) v izdelkih.    

Reach

Varnostni listi

Na tem naslovu so na voljo vsi varnostni listi za izdelke GARDENA.

Na varnostne liste

Varnostne informacije Li-Ion baterije

Več informacij

Vsebina podatkovnega lista

K vsebinam podatkovnih listov

Prenesite datoteke

Zvok in vibracije
No Image Available
Vibracije
Uredba EU REACH
No Image Available
Izjava o 33. členu uredbe REACH
ES izjava
No Image Available
smart system – Prehod 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
ES izjava
No Image Available
smart system – Upravljanje z vodo
ES izjava
No Image Available
smart system – Senzor
ES izjava
No Image Available
smart system - Hišni vodni avtomat
ES izjava
No Image Available
smart system - Vtičnica
ES izjava
No Image Available
smart system - Krmilnik zalivanja
ES izjava
No Image Available
Bluetooth - Zalivalni računalnik
ES izjava
No Image Available
Bluetooth - Ventil 9 V
ES izjava
No Image Available
Bluetooth - Krmilna enota 9V
Oznaka CE
No Image Available
Rokavice za vrtnice 11540, 11541
Oznaka CE
No Image Available
Vrtne rokavice 11500,11501,11502
Oznaka CE
No Image Available
Rokavice za sajenje in obdelavo tal 205, 206, 207, 208
Oznaka CE
No Image Available
Vrtne rokavice 201, 202, 203
Oznaka CE
No Image Available
Rokavice za sajenje in obdelavo tal 11510, 11511, 11512, 11513
Oznaka CE
No Image Available
Rokavice za nego grmičevja 216, 218, 11530, 11531
Oznaka CE
No Image Available
Zaščitne rokavice 11520, 11521, 11522
Oznaka CE
No Image Available
Univerzalne rokavice 213, 214, 215