Pogoji uporabe

GARDENA ceni vaše zanimanje za podjetje in njegove izdelke. Zahtevamo in zelo priporočamo, da pred uporabo spletnega mesta natančno preberete te pogoje uporabe. Če uporabljate spletno stran, se strinjate z obvezujočimi pogoji.

Splošno

To spletno stran in njene podstrani (v nadaljnem besedilu "Spletna stran") upravlja in vzdržuje Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ali njene hčerinske družbe, podružnice ali pisarne (s skupnim imenom GARDENA). Vaša uporaba Spletne strani je pravno zavezujoča pogodba med vami in podjetjem GARDENA (v nadaljevanju “pogodba”). V nadaljevanju so navedeni pogodbeni pogoji (v nadaljevanju “Pogoji”). Z uporabo Spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje in vse povezane dokumente. Pomembno je, da jih natančno preberete. Če se ne strinjate s pogoji in vsemi povezanimi dokumenti, vam Spletne strani ni dovoljeno uporabljati.

Licenca

Ob upoštevanju pogojev, določenih v tej pogodbi, vam GARDENA omogoča ne-izključno, neprenosljivo, omejeno pravico do dostopa, uporabe in prikaza te Spletne strani ter gradiva na njej. Soglašate, da ne boste prekinjali ali poskušali prekiniti delovanja Spletne strani na kakršenkoli način. GARDENA vam dovoljuje, da si ogledate in prenesete podatke (»vsebina«) na Spletni strani samo za osebno, nekomercialno uporabo, razen če je drugače izrecno navedeno v Husqvarna Social Media Newsroom. To pooblastilo ni prenos pravic na vsebino in kopije vsebine ter je predmet naslednjih omejitev: 1) na vseh kopijah prenesenih vsebin morate obdržati vsa obvestila o avtorskih in lastniških pravicah, ki jih vsebuje vsebina; 2) vsebine ne smete na kakršen koli način spreminjati ali ga razmnoževati ali javno predvajati, izvajati ali razširjati ali kako drugače uporabljati ali ga uporabljati za kakršne koli javne ali komercialne namene; in 3) vsebine ne smete prenesti na katero koli drugo osebo, razen če jih obvestite in soglašajo, da bodo sprejeli obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev. Strinjate se, da boste upoštevali vse dodatne omejitve, ki so prikazane na Spletni strani, ki se lahko občasno posodablja.

Uporabniško jamstvo

Jamčite, da boste Spletno stran uporabljali v skladu s temi pogoji, vključno z zakoni in uredbami te pogodbe ter upoštevali vsa obstoječa in prihodnja pravila Spletne strani. Strinjate se, da Spletno stran ne boste uporabljali za: (a) pošiljanje neželene pošte ali nenaročenih sporočil; (b) pretvarjanje, da ste GARDENA ali nekdo drug, ali dovolili tretji osebi, da se pretvarja, da ste vi; (c) ponarejanje glav dokumentov ali kako drugače manipuliranje z identifikatorji, da bi prikrili vir katere koli vsebine, ki se prenaša prek Spletne strani; (d) lažno predstavljanje povezave s pravno ali fizično osebo; (e) delovanje na način, ki negativno vpliva na zmožnost drugih uporabnikov, da uporabljajo Spletno stran; (f) povezavo z dejavnostmi, ki bi kršile katero koli veljavno zakonodajo, (g) objavljanje ali prenašanje kakršnega koli vsebin, ki na kakršen koli način krši pravice drugih ali je nezakonito, zlonamerno, obrekljivo, vulgarno ali kako drugače sporno ali ki vsebuje kakršno koli oglaševanje za izdelke ali storitve ali h) zbira ali hrani osebne podatke o drugih uporabnikih, razen če to ni posebej dovoljeno s strani teh uporabnikov.

Zasebnost

Podatki, povezani z GARDENINIMI praksami zagotavljanja zasebnosti, načinom zbiranja osebnih podatkov in ravnanja z njimi ter načinom varovanja zasebnosti so na voljo v GARDENINEM Pravilniku o zasebnosti. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabljajo v skladu s pravilnikom o zasebnosti podjetja HUSQVARNA.

Spremembe

GARDENA si pridržuje pravico, po lastni presoji, kadarkoli in brez predhodnega obvestila, spremeniti, dodati ali odstraniti kateri koli del te pogodbe, v celoti ali delno. Spremembe iz tega sporazuma bodo pričele veljati, ko bodo objavljene na Spletni strani. Vaša nadaljnja uporaba Spletne strani po vsaki spremembi te pogodbe bo obravnavana kot sprejetje teh sprememb.

Pravice intelektualne lastnine

Potrjujete in se strinjate, da so vse pravice intelektualne lastnine (vključno, vendar ne omejene, na avtorske pravice, patente, znanje in izkušne, zaupne podatke, pravice do podatkovnih baz in pravic v registriranih ali neregistriranih blagovnih znamkah in načrtih) na Spletni strani, dodeljene podjetju GARDENA ali njenim izdajateljem licenc. Ves ugled in pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz uporabe pravic intelektualne lastnine dodeljene podjetju GARDENA, se nanašajo na podjetje GARDENA. Ta Spletna stran, vključno z vsemi vsebinami, je avtorsko zaščitena in zaščitena z mednarodnimi pravnimi akti o avtorskih pravicah in pogodbenimi določili. Soglašate, da boste to Spletno stran uporabljali v skladu z zakoni o avtorskih pravicah po celem svetu, vključno z vsemi vsebinami in preprečili kakršno koli nepooblaščeno kopiranje vsebine. GARDENA vam ne podeljuje nobene izrecne ali implicitne pravice vezane na patente, oblikovanje, blagovne znamke, avtorske pravice ali predpise o poslovnih skrivnostih. Potrjujete in se strinjate, da ne boste (in vam v teh Pogojih ne daje nobene pravice), uporabili blagovne znamke, trgovskih imen, storitvene znamke, logotipe, domenska imena ali druge značilnosti blagovne znamke GARDENA, razen tistih, ki so izrecno navedene v popisu blagovne znamke GARDENA. Upoštevajte, da se vse informacije, nenaročeni predlogi, predlogi ali drugi prispevki, štejejo za nezaupne in nezavarovane. S prenosom informacij ali vsebine, razen v Deklaraciji o patentih zapisanih informacij, kot je opisana v Pogojih poslovanja glede obravnave prejetih neželenih idej, podeljuje podjetju GARDENA neomejeno, brezplačno licenco, nepreklicno in po vsem svetu veljavno licenco za uporabo, razmnoževanje, prikazovanje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo tega materiale ali informacij, prav tako pa se strinjate, da lahko družba GARDENA uporablja kakršne koli ideje, koncepte, znanje ali tehnike, ki nam jih pošljete za kateri koli namen. Za več informacij si oglejte Pravilnik podjetja GARDENA o obravnavi prejetih neželenih idej.

Programska oprema

Vsaka programska oprema, ki je na voljo za prenose s te spletne strani (v nadaljnem besedilu "Programska oprema"), je avtorsko zaščiteno delo podjetja GARDENA in/ali njenih dobaviteljev. Uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki je priložena ali je vključena v Programsko opremo (”Licenčna pogodba”). Razen, če v Licenčni pogodbi ni drugače zapisano, je programska oprema na voljo za prenos izključno končnim uporabnikom. Vsako razmnoževanje ali razpečevanje programske opreme, ki ni v skladu z Licenčno pogodbo, se kaznuje po civilnem in kazenskem pravu. BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ OMENJENEGA, JE KOPIRANJE ALI REPRODUKCIJA PROGRAMSKE OPREME NA KATERI KOLI DRUGI SERVER ALI LOKACIJO ZA NADALJNO REPRODUKCIJO ALI REDISTRIBUCIJO IZRECNO PREPOVEDANA. PROGRAMSKA OPREMA IMA JAMSTVO (ČE GA IMA) V SKLADU Z LICENČNO POGODBO. RAZEN, ČE JE DOGOVORJENO V LICENČNI POGODBI, SE HUSQVARNA ODPOVEDUJE VSEM JAMSTVOM IN POGOJEM VEZANIM NA PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI IZPELJANIMI JAMSTVI IN PRODAJNIMI POGOJI ZA DOLOČENE NAMENE, LASTNINE IN NE-KRŠITVE INTELEKTUALNE LASTNINE.

Ostale spletne strani

Za vaše udobje lahko Spletno mesto vključuje povezave do spletnih mest na internetu, ki so v lasti, upravljanju in vzdrževanju tretjih oseb. Podjetje GARDENA se ne zavezuje, da bo spremljalo ali pregledovalo vsebino spletnega mesta tretje osebe, prav tako podjetje GARDENA ni odgovorno za točnost ali zanesljivost spletnih strani tretjih oseb.

Zunanje povezave do spletne strani

Vse povezave na Spletno stran mora GARDENA pisno odobriti, razen da GARDENA soglaša s povezavami, v katerih: (i) je povezava samo besedilo, ki vsebuje samo ime "GARDENA" in ne vsebuje zaščitene blagovne znamke GARDENA ali licenčnih partnerjev; (ii) povezava "kaže" le na www.gardena.com in ne na globlje strani; (iii) povezava, ko jo aktivira uporabnik, se prikaže čez cel zaslon, v popolnoma uporabnem in navigacijsko aktivnem oknu brskalnika in ne v "okvirju" na povezani spletni strani; in (iv) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo ustvarjati lažnega videza, da je subjekt ali njegova dejavnosti ali izdelek povezan ali sponzoriran s strani podjetja GARDENA, niti ne sme škoditi ali zmanjšati poslovno vrednost dobrega imena povezanega z imenom in blagovnimi znamkami podjetja GARDENA ali njenih podružnic. GARDENA si pridržuje pravico, da to privolitev po lastni presoji kadar koli prekliče.

Izključitev implicitnih jamstev

Čeprav je posvečena skrb za zagotovitev natančnosti informacij in dostopnost te Spletne strani, GARDENA ne prevzema nobene odgovornosti za to. GRADIVO LAHKO VSEBUJE NENATANČNE PODATKE IN TISKARSKE NAPAKE. GARDENA NE JAMČI TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI GRADIV ALI ZANESLJIVOSTI NASVETOV, MNENJ, IZJAV ALI DRUGIH INFORMACIJ PRIKAZANIH ALI POSREDOVANIH PREKO NA SPLETNEGA MESTA. SOGLAŠATE, DA SE NA TAKŠNO MNENJE, NASVET, IZJAVO, MEMORANDUM ALI INFORMACIJE TVEGATE NA LASTNO ODGOVORNOST. GARDENA IZRECNO ZAVRAČA VSE IZJAVE IN JAMSTVA, EKSPLICITNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM BREZ OMEJITVE ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITEV INTELEKTUALNEGA PRAVA ALI ZA DELOVANJE TE SPLETNE STRANI ALI NJENE VSEBINE. GARDENA NE JAMČI ALI NE DAJE GARANCIJE ZA VARNOST TE SPLETNE STRANI. SPREJEMATE, DA SE VSAKA POSLANA INFORMACIJA LAHKO PRESTREŽE. GARDENA NE ZAGOTAVLJA, DA JE SPLETNA STRAN ALI STREŽNIK, KI OMOGOČA DELOVANJE TE SPLETNE STRANI ALI ELEKTRONSKI PODATKI POSLANI S STRANI PODJETJA GARDENA, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. VSE TAKŠNE IZJAVE, JAMSTVA ALI POGOJI SO IZKLJUČENI, RAZEN, ČE ZAKON PREPOVEDUJE NJIHOVO IZKLJUČITEV. TA IZKLJUČITEV IMPLICITNIH JAMSTEV VELJA TUDI V ODNOSU DO SPLETNIH STRANI TRETJIH OSEB. Informacije, ki so objavljene na spletni strani, lahko vsebujejo reference ali navzkrižne reference na izdelke GARDENA, storitve itd., ki niso objavljeni ali na voljo v vaši državi. Natančnosti takšnih informacij ni mogoče zagotoviti, zlasti ker se te informacije lahko spremenijo ali so predmet posebnih zahtev ali razpoložljivost in takšne reference ne pomenijo, da namerava podjetje GARDENA v vaši državi dati na trg takšne izdelke ali storitve. Za podrobne informacije o izdelkih in storitvah, ki so morda na voljo in za naročanje, se obrnite na lokalnega prodajalca. GARDENA si pridržuje pravico, da po lastni presoji spreminja, dodaja in/ali umakne kateri koli izdelek ali storitev, kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Omejitev odgovornosti

GARDENA V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO (VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, ŠKODO ZA IZGUBO POSLOVANJA, POGODBE, PRIHODKOV, PODATKOV, INFORMACIJ ALI POSLOVNIH PREKINITEV), KI IZHAJAJO IZ ALI V ZVEZI Z UPORABO IN ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE TE SPLETNE STRANI ALI VSEBINE ALI IZ ALI V ZVEZI S TEMI POGOJI, TUDI ČE JE GARDENA BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. POLEG POGOJEV, DOLOČENIH ZA TA NAMEN, GARDENA V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI NAPAKE, NEPRAVILNOSTI, OPUSTITVE ALI DRUGE POMANLJIVOSTI ALI NEUTEMELJENOSTI ALI NEUPOŠTEVANJE VSEH INFORMACIJ, KI SO VSEBOVANE NA TEJ SPLETNI STRANI. TE OMEJITVE ODGOVORNOSTI SE UPORABLJAJO ALI VELJAJO ZA KATERO KOLI STRANI TRETJIH OSEB.

Izjava o pristojnosti

To stran nadzoruje in upravlja GARDENA iz svoje pisarne na Švedskem. GARDENA ne zagotavlja, da je vsebina objavljena na tej strani primerna ali na voljo izven Švedske. Dostop do spletne strani z ozemelj, kjer je njena vsebina nezakonita, je prepovedan. Če dostopate do te spletne strani z lokacij izven Švedske, ste odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni. Ta sporazum ureja zakonodaja Kraljevine Švedske, izključujoč kolizijo zakonov. Za vsak spor, ki izhaja iz tega sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Stockholmu.

Stran s pogoji je bila spremenjena 24/05/18.