Miljöpolicy

Precis som hos andra företag i Husqvarna Group är miljötänkandet viktigt på alla Gardenas produktionsanläggningar. Vi vet också att produktionen i det långa loppet mår bra av att vi inte enbart fokuserar på tillväxt och vinst, utan även tar ett socialt ansvar. Därför lägger vi stor vikt vid både miljö och säkerhet vid våra anläggningar. Att tänka på miljön i alla led betyder självklart att vi strikt följer alla lagar och föreskrifter, men också att vi ständigt utvecklar tillverkningsprocesserna i varje led med både arbetsmiljö och yttre miljö i åtanke.

Våra medarbetare är nyckeln till ett fungerande miljöledningssystem. Därför finns de med oss i varje steg, för utveckling, information och utbildning. Vi försöker att från dag till dag både agera och ta beslut som väger ekonomiska aspekter mot miljöaspekter så fort det är möjligt och rimligt. Vårt mål är att undvika onödig miljöpåverkan genom att fokusera på förebyggande miljöskydd.

Våra riktlinjer

 • Vi använder alla resurser som krävs på ett effektivt sätt och har återvinningsekonomi som ledstjärna.
 • Utsläpp, avfall och farliga material undviks eller tas bort i den mån det är möjligt.
 • Risker registreras och analyseras med jämna mellanrum så att de kan undvikas framöver. Handlingsplaner upprättas för att minska skadepåverkan om en olycka skulle inträffa.
 • Genom att öppet och tydligt definiera miljömålen ser vi till att alla kan kontrollera vår miljöpåverkan och se var vi kan bli bättre.
 • Vi håller allmänheten, administrationen och våra kontraktpartners informerade om vår miljöpolicy. Det här sättet att bygga relationer, och då även med andra företag, gör att vi ständigt kan byta tankar och erfarenheter med andra.

Miljöåtgärder

Specifika åtgärder för att kontinuerligt förbättra miljötänket är exempelvis:

 • Spara energi, till exempel genom att byta ut energislukande apparater, använda energieffektiva datorer och skärmar, samt att använda lågenergibelysning i både produktion och administration.
 • Minska på transporter och därmed koldioxidutsläpp, genom att till exempel utnyttja lastbilarnas lastutrymmen optimalt.
 • Rätt sopsortering som till och med överträffar de juridiska kraven.
 • Användning av återanvändbara förpackningar för transporter inom och mellan anläggningar, t.ex. använda plastlådor med lång livslängd för transporter inom anläggningen. På så sätt sparas tonvis med kartonger och plastfilm.
 • Lack som innehåller lösningsmedel har ersatts av vattenbaserade lack på Niederstotzingen-fabriken. Tack vare det har gränserna som definierats av VOC-direktivet understigits med cirka 50 %, vilket sparar 10 ton lösningsmedel per år.

FSC®

Med FSC-märkningen för träprodukter visar Husqvarna Group sitt intresse för hållbar verksamhet, särskilt för hållbart skogsbruk som säkerställer uppfyllande av sociala, ekonomiska och ekologiska behov för dagens och kommande generationer. De berörda produkterna i gruppen är combisystem-trähandtag och Classic-häckklippare av märket GARDENA.

FSC-märkningen får bara användas av den som är certifierad. Därför har även andra företag än GARDENA Manufacturing GmbH inom Husqvarna Group blivit certifierade. Införandet av FSC-systemet var ytterligare ett viktigt steg mot att uppfylla Husqvarnas och GARDENAs filosofi på vägen mot hållbar hantering.

FSC står för Forest Stewardship Council. Det är en ideell organisation som startades i samband med miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. FSC:s huvudsakliga arbete vid sidan om certifiering är att definiera branschstandarder. Dessutom finns det 10 principer som certifikatinnehavarna måste följa, till exempel:

 • Förbud mot skogsomvandling och omvandling av naturliga boplatser
 • Förbud mot användning av mycket farliga kemikalier
 • Hänsyn till ursprungsbefolkningars och arbetares rättigheter
 • Respekt för nationella lagar och internationella fördrag

Att följa de här principerna är en självklarhet för alla inblandade Husqvarna-företag.

FSC Logo