GARDENAs ReTh!nk-löfte.

Vår ekonomiska verksamhet har konsekvenser för miljön och klimatet. Det är viktigt att vi är medvetna om detta och möter de resulterande utmaningarna. I och med ReTh!nk-löftet gör vi allt vi kan för att minska påverkan på miljön och våra liv.

Vårt ReTh!nk-löfte bygger på tre cirkulära R: Reduce, Repair, Recycle (minska, reparera och återvinn). Detta hjälper oss att kvantifiera och bedöma hur hållbara var och en av våra produkter verkligen är och därigenom hur hållbar din trädgårdsskötsel kan vara. Vi strävar efter att bli det hållbara valet inom trädgårdsredskap och arbetar redan på ett antal nya cirkulära innovationer som hjälper dig att fatta bättre, mer medvetna och hållbara beslut.

Vi vill inspirera alla trädgårdsentusiaster att lära sig mer om hållbara trädgårdsmetoder och hur man bidrar till ett hälsosamt ekosystem. Vi på GARDENA anser att det är dags för ReTh!nk.
Icon water drop

Reduce

Vi är ett tillverkningsföretag. Vi kommer alltid att tillverka saker och behöver därför energi och råmaterial. Men genom att minska efterfrågan på nödvändiga resurser vill vi, när våra produkter väl når konsumenterna, bidra till så medveten användning som möjligt av det som naturen ger oss. Idén att inte behöva byta ut redskap varannan säsong och att använda smarta sätt för att spara resurser under användningen utgör en stor del av vår ReTh!nk-ideologi.
GARDENA clipper

Reducera efterfrågan genom lång livslängd

Lång livslängd och hög kvalitet på våra produkter är av avgörande betydelse för oss. Varje GARDENA-produkt utsätts för omfattande hårdhets- och precisionstester. De kan därför användas i många år under de krävande förhållanden som råder i det dagliga trädgårdsarbetet. För många av våra produkter garanterar de ovanligt långa garantiperioderna upp till 30 års varaktig nöjdhet.

Minska resursförbrukningen

Vi använder innovation för att göra våra produkter mer resurseffektiva så att de använder mindre energi och resurser. Vi fokuserar främst på bevattningsprodukter som är optimerade för vatteneffektivitet så att vi inte slösar på denna värdefulla resurs. Produkter som sensorer, reglage och droppbevattning, men även GARDENA smart system, bidrar till detta på ett smart sätt.
GARDENA Micro-Drip-Set
Icon long life

Repair

Många av våra produkter har ovanligt långa garantier, men om en produkt går sönder vill vi att reparationen sker så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Gör något bra för miljön och plånboken.
Repair

Reparera i stället för att köpa nytt

Om en kär GARDENA-produkt går sönder kan du i många fall reparera den själv med reservdelar. Eller, om en mer komplicerad reparation krävs, kan du använda vår egen reparationsservice. Vi har tusentals reservdelar, även för modeller som inte har funnits i produktsortimentet på nästan tio år.
Find a spare part for your product
Icon Recycle

Recycle

Allt material i våra produkter måste uppfylla de högsta riktmärkena när det gäller hållbarhet, säkerhet och prestanda, vilket är precis vad trädgårdsentusiasterna förväntar sig av oss. Vi anser att en lång och stabil livslängd för alla redskap är hållbart i sig. Genom ReTh!nk-löftet lägger vi inte resurser och kunskap bara på att minska vår globala miljöpåverkan, utan även på att omvandla materialet i våra produkter och processer och göra det hållbarare.

Återvunna material i produkter och processer

Genom särskild forskning och utveckling av hållbara material driver vi projekt för att förbättra både befintliga och framtida processer. Detta sker på alla nivåer och över hela värdekedjan.

Från råmaterial till intern logistik, tillverkning och produktförpackning har vi gjort framsteg för att minska efterfrågan på resurser genom att övergå till återvunnet material, vilket gör att vi kan spara ny, fossilbaserad plast. Steg för steg går vi från små- till storskaliga milstolpar för en mer ansvarsfull, cirkulär användning av resurser.
GARDENA hose trolley reels

Säsongens hållbarhetschampion

Det som uppfattas som traditionellt är ofta inte hållbart. Många av oss är vana vid det moderna livets bekvämligheter, samtidigt som vi bortser från den inverkan detta har på miljön. På GARDENA strävar vi efter att göra hållbar trädgårdsskötsel så bekväm som möjligt genom att kombinera innovation och medvetenhet. Varje säsong rekommenderar vi en produkt som förkroppsligar andemeningen i vårt ReTh!nk-löfte.

I sommar kan du enkelt börja spara vatten.

GARDENA pump

Pumpar för regnvattentankar

Somrarna blir torrare och längre överallt och att ta vara på regnvattnet är ett utmärkt sätt att spara på den värdefulla resursen vatten. Genom att ställa fram några regnvattentankar tidigt på året kan du komplettera säsongsbehovet under de varma sommarmånaderna. Våra regnvattentankar är lätta och mycket enkla att använda. De kan enkelt flyttas till nästan vilken plats som helst. De nya Power For All-modellerna minskar efterfrågan eftersom batteriet kan användas i 12 av våra andra produkter. En ytterligare garantiförlängning till 5 år ges om du registrerar produkten inom tre månader efter köpet, vilket gör detta till säsongens hållbarhetschampion.
Läs mer om den här produkten