Certyfikaty

Tutaj możesz znaleźć normy, rozporządzenia, certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów marki GARDENA.

Jakość - Środowisko - Energia

Nasze zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i energią zgodne jest z aktualnie obowiązującymi normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001. Nasz zintegrowany system zarządzania jest stale optymalizowany i weryfikowany poprzez wewnętrzne audyty we wszystkich lokalizacjach produkcji.

Utrzymaniem certyfikatów i rozwojem polityki w tym zakresie zajmuje się interdyscyplinarny zespół, w pracach którego bierze udział także kierownictwo firmy. Aby utrzymać nasze certyfikaty, wszystkie wymagania i normy są w ramach audytów zewnętrznych corocznie monitorowane przez niezależną i akredytowaną do tego celu jednostkę audytorską.
Przy wyborze naszych dostawców brane jest pod uwagę to, czy spełniają oni wszystkie aspekty w/w norm i czy są odpowiednio oceniani w niezależnych audytach.


Sprawdź certyfikaty ISO

GARDENA deklaracja zgodności CE

GARDENA smart System posiada deklarację zgodności CE. Gwarantuje ona, że nasze produkty spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i innych regulacji prawnych. Aby przeczytać więcej na ten temat, pobierz dokument „Deklaracja zgodności CE” dla każdego produktu z serii smart System w sekcji „Pliki do pobrania”.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych deklaracji CE, zapytaj o nie lokalnego przedstawiciela.

CE

Dyrektywa UE - Ecodesign

Deklaracja producenta dotycząca rozporządzenia w sprawie ECODESIGN dla silników elektrycznych (UE) 2019/1781.

Czytaj Deklarację

Poziomy hałasu i natężenie drgań

Poniżej znajduje się przegląd poziomów hałasu i natężenia drgań dla wszystkich produktów marki GARDENA.

Rozporządzenie REACH Unii Europejskiej

REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów”) to ramy regulacyjne Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, które weszły w życie 1 czerwca 2007 r. z terminami wyznaczonymi do 2018 r.

Artykuł 33. Przekazywanie informacji o substancjach chemicznych w produktach.

GARDENA dostarcza następujących informacji odnośnie substancji o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu określonych przez Europejską agencję chemikaliów w ramach kandydatury do Załącznika XIV agencji REACH (tzw. Lista kandydatów).    

Reach

Karty charakterystyki

Tutaj można znaleźć wszystkie dostępne karty charakterystyki dotyczące produktów marki GARDENA.

Przejdź do karty charakterystyki

Baterie litowo-jonowe - informacje na temat bezpieczeństwa

Więcej informacji

Wykaz składników

Do wykazu

Tutaj można pobrać pliki

Poziom hałasu i natężenie drgań
No Image Available
Drgania
Rozporządzenie UE REACH
No Image Available
Deklaracja zgodnie z Artykułem 33 rozporządzenia REACH
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — router 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — sterownik nawadniania
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — czujnik
deklaracja zgodności CE
No Image Available
smart system - Pressure pump
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smart system - Wtyczka wielofunkcyjna
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Bluetooth - sterowanie wodą
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Bluetooth - Zawór nawadniający 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Sterowanie nawadnianiem 9V
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice do cięcia i róż, 11540, 11541
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice ogrodnicze 11500,11501,11502
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice do prac pielęgnacyjnych 205, 206, 207, 208
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice ogrodnicze 201, 202, 203
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice do prac pielęgnacyjnych 11510, 11511, 11512, 11513
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice do pielęgnacji krzewów 216, 218, 11530, 11531
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice narzędziowe 11520, 11521, 11522
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
Rękawice narzędziowe 213, 214, 215