Her finner du standarder, sertifikater, bestemmelser og erklæringer for GARDENA-produkter.

Kvalitet - Miljø - Energi

Vår integrerte kvalitets-, miljø- og energiledelse er i samsvar med de gjeldende utgavene av standardene ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 -sertifisert.
Vedlikehold og utvikling utføres av et tverrfaglig team med deltagelse av ledelsen. Vårt integrerte styringssystem blir kontinuerlig optimalisert og bekreftet gjennom interne revisjoner av alle lokasjoner.
For å opprettholde sertifikatene våre, overholdes kravene i standarden årlig i eksterne revisjoner av et akkreditert organ.
Når vi velger våre leverandører, blir alle aspekter av standardene tatt i betraktning og evaluert deretter i henhold til revisjoner.

Til ISO -sertifikatene

CE-samsvar GARDENA

GARDENA smartSystem oppfyller EF-samsvarserklæring. Dette sikrer at produktene oppfyller kravet til direktivet som gjelder for det. Hvis du vil lese mer om det, kan du laste ned dokumentet CE-erklæring for hvert GARDENA smartSystem-produkt under Last ned.

Hvis du trenger ytterligere CE-erklæringer, kan du spørre den lokale kontakten.

CE

EUs direktiv om økodesign

Produsenterklæring angående økodesignforordning for elektriske motorer (EU) 2019/1781. 

 

Til erklæringen

Akustikk og vibrasjoner

Under finner du en oversikt over verdier for akustikk og vibrasjoner for alle GARDENA-produkter.

EUs REACH-regulering

REACH (Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier) er et EU-regelverk rundt kjemikalier, som trådte i kraft 1. juni 2007 og har tidsfrister frem til 2018.

Artikkel 33. Formidling av informasjon om stoffer i artikler.

GARDENA gir følgende informasjon om stoffer som er identifisert av kjemikaliebyrået ECHA som kandidater til Vedlegg XIV i REACH (den såkalte kandidatlisten), i en konsentrasjon på over 0,1 % i artikler i henhold til vekt.    

Reach

Sikkerhetsdatablad

Her finner du alle tilgjengelige sikkerhetsdatablader for GARDENA-produkter.

Gå til sikkerhetsdatabladene

Sikkerhetsinformasjon Litiumbatterier

Til informasjonen

Datablad ingredienser

Til datablad ingredienser

Her kan du laste ned filene

Akustikk og vibrasjoner
No Image Available
Vibrasjon
EU REACH-regulering
No Image Available
Erklæring – REACH artikkel 33
CE-erklæringen
No Image Available
smartSystem – Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE-erklæringen
No Image Available
smartSystem – Vannkontroll
CE-erklæringen
No Image Available
smartSystem – Sensor
CE merking
No Image Available
smart system - Trykkpumpe
CE merking
No Image Available
smart system - Power
CE-deklarasjon
No Image Available
smart system - Vanningskontroll
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Vanningscomputer
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Vanningsventil 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Kontrollenhet 9V
CE declaration
No Image Available
Beskjæring- og rosehanske, 11540, 11541
CE declaration
No Image Available
Hage- og vedlikeholdshanske 11500,11501,11502
CE declaration
No Image Available
Gardening and soil glove 205, 206, 207, 208
CE declaration
No Image Available
Planting and maintenance glove 201, 202, 203
CE declaration
No Image Available
Plante- og jordhanske 11510, 11511, 11512, 11513
CE decaration
No Image Available
Shrub care glove 216, 218, 11530, 11531
CE declaration
No Image Available
Tool and wood glove 11520, 11521, 11522
CE declaration
No Image Available
Tool glove 213, 214, 215