Reparasjonstjeneste

Hvis det er nødvendig å reparere GARDENA-enheten, kan du kontakte den lokale GARDENA-representanten.