Bærekraft og engasjement

Våre økonomiske aktiviteter får konsekvenser for miljø og klima. Det er viktig at vi er klar over dette og møter de kommende utfordringene, slik at vi kan lære og stadig forbedre oss.Som selskap er vi med på denne reisen i form av dedikerte programmer og et bredt utvalg av aktiviteter.

Vårt bærekraftige program

Som et selskap innen Husqvarna-konsernet er GARDENA involvert i det konsernbaserte bærekraftige programet “Sustainovate”, som er en strategisk tilnærming, rettet mot innovasjoner som bringer mennesker og naturen nærmere hverandre. På bakgrunn av vitenskapelig bevist kunnskap har vi satt spesifikke mål angående karbonutslipp, de såkalte "vitenskapsbaserte målene".

Finn ut mer om vårt Bærekraftige initiativ
Unsplash
GARDENA garden products

GARDENA ReTh!nk

Våre økonomiske aktiviteter får konsekvenser for miljø og klima. Det er viktig at vi er klar over dette og møter de kommende utfordringene. Dermed tror vi det er på tide å ReTh!Nk. Vi ønsker å gjøre hageredskapene og oppgavene du gjør mer bærekraftige, derfor gjør vi noen tiltak. 

 


Finn ut mer om ReTh!nk