Fertilise Spreader

Riktig gjødsling

Guide
Balkong- og hageplanter trenger flere næringsstoffer for å vokse og være friske, og for å produsere en god avling av frukt og blomster. Du kan tilsette disse næringsstoffene til jorden i form av gjødsel. Hvis du holder deg til noen enkle, grunnleggende regler om gjødsling, kan du forvente en god avling. Dessuten gjør det plantene dine motstandsdyktige mot sykdommer og skadedyr.

Hva slags gjødsel bør jeg bruke?

Når du skal velge egnet gjødsel, har du to valg: mineralsk gjødsel eller organisk gjødsel. Når man snakker om mineralsk gjødsel, brukes ofte begrepet NPK-gjødsel. NPK står for nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Nitrogen er nødvendig for plantenes vekst. Fosfor styrker røttene og gir flotte blomster, blader og frukter. Uten kalium blir vanntilførselen til planten forstyrret. Ved å bruke slikt gjødsel kan mangeltilstander hos plantene dine unngås raskt og pålitelig. Mineralgjødsel med langsiktig virkning frigir derimot næringsstoffene saktere. Dette er fordi næringsstoffene er omgitt av en harpikskappe som gradvis brytes ned. Organisk gjødsel har også en langsiktig effekt. De best kjente organiske gjødseltypene er kompost og horn- eller benmel. Kompost er for eksempel egnet som næring for mange busker. Halvmoden kompost er spesielt rikt på nitrogen. Det bør bare brukes på jordoverflaten da det kan skade røttene til plantene hvis den arbeides for dypt ned. Moden kompost inneholder bare noen få næringsstoffer, men forbedrer jordstrukturen. I tillegg finnes det spesialgjødsel der næringsinnholdet er skreddersydd for bestemte plantearter, f.eks. roser.

Når skal man gjødsle?

I utgangspunktet bør du bare gjødsle i vekstsesongen, som starter i februar og avsluttes i august. Hvis du gjødsler lenger, får ikke plantene forberedt seg godt nok på hvileperioden. Da setter de nye, tynne skudd som tåler frost dårlig.