Algemene voorwaarden van de uitgebreide fabrieksgarantie voor geselecteerde pompen

(Laatst bijgewerkt op: 04-05-2021) 

Naast de standaard fabrieksgarantie van twee jaar (volgens het standaard garantiebeleid van de fabrikant) die GARDENA Manufacturing GmbH (hierna "GARDENA" genoemd) verleent, kunt u deze standaard fabrieksgarantie voor pompproducten met de volgende artikelnummers met 36 maanden verlengen van 2 jaar tot in totaal 5 jaar:

 1461, 1468, 1476, 1489, 1492, 1499, 1661, 1665,
1707, 1709, 1717, 1719, 1732, 1734, 1736, 1740, 1742, 1748, 1749, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771, 1773, 1780, 1783, 1785, 1787, 1795, 1797, 1799, 1802,
9023, 9025, 9030, 9032, 9034, 9036, 9040, 9042, 9044, 9045, 9046, 9048, 9049, 14600, 14602, 19080, 19106

Opladers zijn uitgesloten van deze uitgebreide fabrieksgarantie. Bovendien gelden de overige uitsluitingen zoals uiteengezet in artikel II. 2. hieronder.

Naast de in deze voorwaarden genoemde rechten heeft de eindklant bij gebreken recht op wettelijke rechten. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgevoerd en worden niet beperkt door deze voorwaarden.


  1. Vereisten voor een uitgebreide fabrieksgarantie

   Voor een uitgebreide fabrieksgarantie moet u een klantaccount aanmaken op www.gardena.com/registration en het aangeschafte GARDENA-product binnen drie maanden na de aankoopdatum in uw profiel registreren. Voor deze termijn van drie maanden is de datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs leidend. U moet de bon daarom als bewijs bewaren. Nadat u uw product hebt geregistreerd, wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Deze e-mail hebt u ook als bewijsstuk nodig als u een garantieclaim wilt indienen. U zult dan een gedrukt exemplaar moeten overleggen.

  2. Aanvullende voorwaarden/uitsluitingen

   Op de uitgebreide fabrieksgarantie zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

    

   Deze garantie is alleen van toepassing op geselecteerde pompproducten die zijn gekocht en gebruikt in de volgende landen:

   Lidstaten van de EU/landen van de EER, Verenigd Koninkrijk, Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Canada, China, Georgië, Hongkong, Israël, Japan, Kazachstan, Kirgizië, Malta, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Rusland, Zwitserland, Servië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tadzjikistan, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne, Uruguay, VS, Oezbekistan.

   GARDENA biedt geen garantie voor producten die in andere landen zijn gekocht of gebruikt. GARDENA wordt vrijgesteld van zijn garantieverplichting als het voldoen aan de garantie zou resulteren in een schending van nationale of internationale regelgeving inzake buitenlandse handelswetgeving of van embargo's en/of andere sancties.

  3. Een claim indienen onder de garantie

   Als u een garantieclaim indient, stuurt u het defecte product, een kopie van het originele aankoopbewijs en een beschrijving van de fout naar het onderstaande serviceadres; zorg ervoor dat u de verzendkosten hebt voldaan.

  4. Toepasselijk recht
  1. De verlengde fabrieksgarantie is alleen geldig als de geselecteerde pompproducten uitsluitend in privéverband zijn gebruikt, d.w.z. ze zijn niet commercieel of professioneel gebruikt, als bewezen is dat het defect zich tijdens de garantieperiode heeft voorgedaan en als de claim binnen deze garantieperiode wordt ingediend. De datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs is daarom cruciaal voor alle claims. Deze uitgebreide fabrieksgarantie is niet van toepassing op producten die tweedehands zijn aangeschaft.

    

  2. GARDENA garandeert aan de eindgebruiker dat het product vrij is van materiaal- of fabricagefouten. Normale slijtage van onderdelen en componenten (zoals V-riemen, rotors, gloeilampen, luchtfilters, mesbevestigingsonderdelen, messen, turbines, tandriemen, bougies), visuele veranderingen, slijtageonderdelen en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de uitgebreide garantie.
  1. De onder deze garantie verleende services bestaan uit levering van een volledig functioneel vervangend product of gratis reparatie van het defecte product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze service is onderworpen aan naleving van de volgende bepalingen:

   • Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform de aanbevelingen in de bedieningshandleiding.

   • De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om het product te openen of repareren.

   • Voor het gebruik zijn alleen originele vervangings- en slijtonderdelen van GARDENA gebruikt.

   • Er zijn kopieën van het originele aankoopbewijs en de bevestigingsmail voor de productregistratie ingediend.

  2. Deze uitgebreide fabrieksgarantie is beperkt tot vervanging of reparatie in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden. Vervangen producten of onderdelen worden ons eigendom. De uitgebreide fabrieksgarantie vormt geen recht op het indienen van andere claims tegen ons als fabrikant, zoals voor schade. In het bijzonder geldt dat u geen recht op een vervangend product hebt terwijl uw product in reparatie is. Garantieservices houden geen verlenging van de garantieperiode voor het product in.

    

   1. Toepassingsgebied van de uitgebreide fabrieksgarantie

  De uitgebreide fabrieksgarantie valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Door deze forumkeuze verliest u als consument echter niet de bescherming die u wordt toegekend door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken volgens het recht van de staat waar u gewoonlijk verblijft.