Standaard garantiebeleid van de fabrikant

(Laatst bijgewerkt op 01-09-2022)

Naast de in deze voorwaarden genoemde rechten heeft de eindklant bij gebreken recht op wettelijke rechten. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgevoerd en worden niet beperkt door deze voorwaarden.

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (hierna te noemen 'GARDENA') geeft twee jaar garantie op alle nieuwe originele producten van GARDENA (hierna te noemen 'producten'). Als een specifiek product een langere garantieperiode heeft, wordt dit aangegeven door een icoontje dat op de verpakking voor het betreffende product is gedrukt en/of in de online productbeschrijving op www.gardena.com. De garantie is geldig vanaf het moment van de originele aankoop bij de dealer in overeenstemming met de volgende voorwaarden, als de producten alleen voor privégebruik zijn gebruikt, d.w.z ze zijn niet voor commerciële of professionele doeleinden gebruikt en er kan worden aangetoond dat het defect binnen de garantieperiode is opgetreden en de claim ook is ingediend binnen deze garantieperiode (hierna te noemen de 'garantie'). De datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs is daarom cruciaal voor alle claims. Deze garantie is niet van toepassing op producten die tweedehands zijn aangeschaft.

   

 2. GARDENA garandeert de eindgebruiker in overeenstemming met de volgende voorwaarden dat het product vrij is van materiaal- of fabricagefouten. Normale slijtage van onderdelen en componenten (zoals V-riemen, rotors, gloeilampen, luchtfilters, mesbevestigingsonderdelen, messen, turbines, tandriemen, bougies), visuele veranderingen, slijtageonderdelen en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de uitgebreide garantie.

 3. De onder deze garantie verleende services bestaan uit levering van een volledig functioneel vervangend product of gratis reparatie van het defecte product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze service is onderworpen aan naleving van de volgende bepalingen:

  • Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform de aanbevelingen in de bedieningshandleiding.

  • De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om het product te openen of repareren.

  • Voor het gebruik zijn alleen originele vervangings- en slijtonderdelen van GARDENA gebruikt.

  • Er is een kopie van het originele aankoopbewijs verstrekt.

   

 4. Deze garantie is beperkt tot vervanging of reparatie in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden. Vervangen producten of onderdelen worden ons eigendom. De garantie vormt geen recht op het indienen van andere claims tegen ons als fabrikant, zoals voor schade. In het bijzonder geldt dat u geen recht op een vervangend product hebt terwijl uw product in reparatie is. Garantieservices houden geen verlenging van de garantieperiode voor het product in.

   

 5. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht en gebruikt in de volgende landen:

  Lidstaten van de EU/landen van de EER, Verenigd Koninkrijk, Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Canada, China, Georgië, Hongkong, Israël, Japan, Kazachstan, Kirgizië, Malta, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Rusland, Zwitserland, Servië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tadzjikistan, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne, Uruguay, VS, Oezbekistan.

  GARDENA biedt geen garantie voor producten die in andere landen zijn gekocht of gebruikt. GARDENA wordt vrijgesteld van zijn garantieverplichting als het voldoen aan de garantie zou resulteren in een schending van nationale of internationale regelgeving inzake buitenlandse handelswetgeving of van embargo's en/of andere sancties.

   

 6. Als u een garantieclaim indient, stuurt u het defecte product, een kopie van het originele aankoopbewijs en een beschrijving van de fout naar het onderstaande serviceadres:

   

  GARDENA

  Antwoordnummer 1474

  1300 VE Almere

 7. De garantie valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Door deze forumkeuze verliest u als consument echter niet de bescherming die u wordt toegekend door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken volgens het recht van de staat waar u gewoonlijk verblijft.