Hier vindt u de normen, certificaten, voorschriften en verklaringen voor GARDENA-producten.

Kwaliteit - Milieu - Energie

Ons geïntegreerd kwaliteits-, milieu- en energiebeheer is in overeenstemming met de momenteel geldende edities van de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 gecertificeerd. Onderhoud en ontwikkeling worden uitgevoerd door een interdisciplinair team met deelname van het management. Ons geïntegreerd managementsysteem wordt voortdurend geoptimaliseerd en bevestigd door interne audits van alle locaties.
Om onze certificaten te behouden, worden de eisen van de norm jaarlijks gecontroleerd in externe audits door een geaccrediteerde instantie.
Bij de selectie van onze leveranciers worden alle aspecten van de normen in aanmerking genomen en dienovereenkomstig in audits geëvalueerd.
To the ISO certificates

CE-conformiteit GARDENA

Het GARDENA smartSystem beschikt over een CE-verklaring van overeenstemming. Dit garandeert dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Als u er meer over wilt lezen, download dan het document "CE-verklaring" voor elk GARDENA smartSystem-product onder "Download".

Als u meer CE-verklaringen nodig hebt, neem dan contact op met uw lokale contactpersoon.

CE

EU Ecodesign Richtlijn

Verklaring van de fabrikant betreffende de Ecodesign-verordening voor elektromotoren (EU) 2019/1781.

Naar de verklaring

Geluid en trillingen

Hieronder vindt u een overzicht van geluids- en trillingswaarden van alle GARDENA-producten.

REACH-verordening van de Europese Unie

REACH ("Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen") is een regelgevend kader voor chemische stoffen van de Europese Unie, dat op 1 juni 2007 in werking is getreden, met gefaseerde deadlines voor 2018.

Artikel 33. Mededeling van informatie over stoffen in producten.

GARDENA verstrekt de volgende informatie over stoffen die door het European Chemical Agency worden geïdentificeerd als stoffen waarvoor een vergunning is vereist, vermeld in Bijlage XIV van REACH (de zogenoemde Candidate List), in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (% w/w) in producten.    

Reach

Veiligheidsinformatiebladen

Hier vindt u alle beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor GARDENA-producten.

Naar de veiligheidsinformatiebladen

Informatie over de veiligheid van Lithium accu's

Bekijk de informatie

Datasheet ingrediënten

Naar datasheet ingrediënten

Hier kunt u de bestanden downloaden

Geluid en trillingen
No Image Available
Trilling
REACH-verordening van de EU
No Image Available
REACH artikel 33 verklaring
CE-verklaring
No Image Available
smart system - Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE-verklaring
No Image Available
smart system - Water Control
CE-verklaring
No Image Available
smart system - Sensor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE verklaring
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE markering
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V
CE declaration
No Image Available
Cutting and rose glove, 11540, 11541
CE declaration
No Image Available
Garden and maintenance glove 11500,11501,11502
CE declaration
No Image Available
Gardening and soil glove 205, 206, 207, 208
CE declaration
No Image Available
Planting and maintenance glove 201, 202, 203
CE declaration
No Image Available
Planting and soil glove 11510, 11511, 11512, 11513
CE decaration
No Image Available
Shrub care glove 216, 218, 11530, 11531
CE declaration
No Image Available
Tool and wood glove 11520, 11521, 11522
CE declaration
No Image Available
Tool glove 213, 214, 215