Šeit ir atrodami standarti, noteikumi, sertifikāti un deklarācijas attiecībā uz GARDENA produktiem.

Kvalitāte - Apkārtējā vide - Enerģija

Mūsu integrētā kvalitātes, vides un enerģijas pārvaldība atbilst šobrīd spēkā esošajām ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 standartu redakcijām.
Uzturēšanu un attīstību veic starpdisciplināra komanda ar vadības līdzdalību. Mūsu integrētā vadības sistēma tiek nepārtraukti optimizēta un apstiprināta, veicot iekšējos auditus visās vietās.
Lai saglabātu mūsu sertifikātus, standarta prasības katru gadu uzrauga ārējos auditos, ko veic akreditēta institūcija.
Izvēloties mūsu piegādātājus, visi standartu aspekti tiek ņemti vērā un atbilstoši novērtēti auditos.


Apskatīt ISO sertifikātus

CE atbilstība GARDENA

GARDENA Smart System ir CE atbilstības deklarācija. Tas nozīmē, ka produkti atbilst visām direktīvām, kas uz tiem attiecas. Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet dokumentu “CE deklarācija” katram GARDENA Smart System iproduktam sadaļā “Lejupielāde”.

Ja jums nepieciešamas papildu CE deklarācijas, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.

CE

ES Ecodesign Direktīvas

Ražotāja deklarācija par elektromotoru Ecodesign regulu (ES) 2019/1781.

 

Apskatīt

Troksnis un vibrācija

Zemāk ir norādītas akustikas un vibrācijas vērtības visiem GARDENA produktiem.

Eiropas Savienības REACH regula

REACH (“Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2006. gada 18. decembrī pieņemtā regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu”) ir Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz ķīmiskajām vielām, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā un kuru paredzēts pakāpeniski ieviest līdz 2018. gadam.

33. pants Informācijas paziņojums par vielām izstrādājumos.

GARDENA sniedz šādu informāciju par vielām, ko Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra identificējusi kā vielas, uz kurām attiecas REACH XIV pielikums (to vielu saraksts, kuras ar laiku iekļaut licencēšanas sarakstā), kuru koncentrācija pārsniedz 0,1 % no izstrādājuma masas.    

Reach

Drošības datu lapas

Šeit ir atrodamas visas šobrīd aktuālās drošības datu lapas par GARDENA produktiem.

Uz drošības datu lapām

Drošības informācija Litija baterijām

Apskatīt informāciju

Datu lapu sastāvdaļas

Skatīt vairāk

Lejupielādēt dokumentus zemāk

Toksnis un vibrācija
No Image Available
Vibrācija
ES REACH regula
No Image Available
REACH regulas 33. panta deklarācija
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Maršrutētājs 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Ūdens kontrole
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Sensors
CE declaration
No Image Available
Smart system - Spiediena sūknis
CE deklarācija
No Image Available
Smart system - Jauda
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Apūdeņošanas vadība
CE deklarācija
No Image Available
Bluetooth - Ūdens kontrole
CE deklarācija
No Image Available
Bluetooth - Apūdeņošanas vārsts 9V
CE deklarācija
No Image Available
Bluetooth - Vadības bloks 9V
CE deklarācija
No Image Available
Griešanas un rožu cimdi 11540, 11541
CE deklarācija
No Image Available
Darza un darba cimdi 11500,11501,11502
CE deklarācija
No Image Available
Dārza un zemes darbu cimdi 205, 206, 207, 208
CE deklarācija
No Image Available
Stādīšanas un darba cimdi 201, 202, 203
CE decklarācija
No Image Available
Stādīšanas un zemes darbu cimdi 11510, 11511, 11512, 11513
CE deklarācija
No Image Available
Krūmu kopšanas cimdi 216, 218, 11530, 11531
CE deklarācija
No Image Available
Darba un koku kopšanas cimdi 11520, 11521, 11522
CE deklarācija
No Image Available
Darba cimdi 213, 214, 215