Vides politika

GARDENA ir Husqvarna Group daļa, tāpēc vides aizsardzībai tiek pievērsta liela nozīme visās ražošanas vietās. Mēs apzināmies, ka dažādu ražotņu pastāvēšana ilgākā laika posmā var tikt nodrošināta ne tikai no peļņas un izaugsmes, bet arī no spējas būt sociāli atbildīgiem. Tāpēc mēs savās ražošanas saimniecībās pievēršam lielu uzmanību vides drošībai. enota un ilgtspējīga vides aizsardzība mums nozīmē to, ka noteikti ir jāievēro ne tikai tiesiskās prasības, bet arī attiecīgos operatīvajos procesos ir jāiekļauj vides aspekti un nepārtraukti jāuzlabo mūsu ražotnēs esošie vides aizsardzības pasākumi visos līmeņos.

Mūsu darbinieki ir svarīgākais produktīvas vides pārvaldības sistēmas pamats. Tāpēc viņi tiek aktīvi iesaistīti, informēti un apmācīti. Kur vien tas ir iespējams un ir saprātīgi pamatoti, mēs savās ikdienas darbībās un lēmumos cenšamies iekļaut ekonomiskos aspektus kopā ar vides aizsardzību. Mūsu mērķis ir izvairīties no nevajadzīgas ietekmes uz vidi un pievērst uzmanību profilaktiskai vides aizsardzībai.

Mūsu vadlīnijas

 • Mēs efektīvi izmantojam visus nepieciešamos resursus un ievērojam pārstrādes ekonomijas principus.
 • Kur vien tas ir iespējams, izvairāmies radīt izmešus, atkritumus un izmantot bīstamus materiālus vai samazinām to radīšanu un izmantošanu.
 • Riski un iespējamie apdraudējumi tiek regulāri reģistrēti, novērtēti un, kur vien iespējams izvairāmies no tādiem. Ārkārtas plāni palīdz ierobežot kaitējumu ārkārtas situācijā.
 • Definējot vides pamatdatus, mēs pārraugām mūsu svarīgāko ietekmi uz vidi, līdz ar to veidojot pamatu pārskatāmāku uzlabojumu izveidei.
 • Mēs informējam sabiedrību, administrāciju un mūsu līgumslēdzējus partnerus par mūsu vides politiku. Attiecību pārvaldībā (arī ar citiem uzņēmumiem) tiek atbalstīta pieredzes un viedokļu apmaiņa.

Vides aizsardzības pasākumi

Konkrēti pasākumi nepārtrauktai vides aizsardzības uzlabošanai ir, piemēram, šādi:

 • Pasākumi enerģijas saglabāšanai, piemēram, energoneefektīvu ierīču nomaiņa, energoefektīvu datoru un monitoru izmantošana vai optimizētais apgaismojums ražošanā un administrēšanā.
 • Ar dažādiem pasākumiem tiek veikta transportlīdzekļu skaita un ar tiem saistīto CO2 izmešu samazināšana, piemēram, optimizējot smago automašīnu kravas telpas.
 • Pareiza atkritumu šķirošana, pat augstākā līmenī, nekā to nosaka vietējās likumdošanas prasības.
 • Atkārtoti izmantojama iepakojuma lietošana transportēšanai ražotņu robežās un starp ražotnēm, piemēram, ilgi lietojamu plastmasas kārbu izmantošana transportēšanai ražotnes robežās. Šādi tiek ietaupītas vairākas tonnas kartona un plastmasas plēvju.
 • Nīderštocingenes ražotnē vairs netiek izmantotas lakas, kuru sastāvā ir šķīdinātājs. Tās ir aizstātas ar lakām uz ūdens bāzes. Ieviešot šo pasākumu, GOS direktīvas noteiktie ierobežojumi tika samazināti aptuveni par 50%, tā ietaupot 10 tonnas šķīdinātāju gadā.

FSC®

Izmantojot FSC marķējumu koka izstrādājumiem, Husqvarna Group apliecina savu ieinteresētību ilgtspējīgā rīcībā un, jo īpaši ilgtspējīgā mežu uzraudzībā, tā nodrošinot sociālo, ekonomisko un ekoloģisko vajadzību īstenošanu gan pašreizējai, gan nākamajām paaudzēm. Attiecīgie produkti šajā grupā ir GARDENA combisystem koka kāti un Classic dzīvžoga griešanas.

FSC marķējumu var izmantot tikai kopā ar derīgu sertifikātu. Tādēļ paralēli citiem tirdzniecības uzņēmumiem, Husqvarna group ir sertificējusi, arī GARDENA Manufacturing GmbH. FSC sistēmas ieviešana bija nākamais svarīgais solis ceļā par kopīgas Husqvarna un GARDENA ilgtspējas pārvaldības īstenošanu.

Saīsinājuma FSC pilnais nosaukums ir Forest Stewardship Council jeb Mežu uzraudzības padome. Tā tika dibināta kā bezpeļņas organizācija pēc tam, kad 1992. gadā Riodežaneiro norisinājās Zemes samits. Papildus FSC sertifikāta izsniegšanai FSC organizācijas galvenais uzdevums ir standartu noteikšana. Turklāt sertifikātu īpašniekiem ir noteikti 10 principi, piemēram, attiecībā uz šādiem kritērijiem:

 • Aizliegums pārveidot mežus un pārveidot jebkādas dabiskās dzīvotnes
 • Aizliegums izmantot ļoti bīstamas ķīmiskās vielas
 • Vietējo iedzīvotāju un starptautisko darbinieku aizsardzība
 • Piemērojamo likumu un starptautisko līgumu ievērošana

Iepriekš uzskaitīto principu ievērošana ir noteikums visiem iesaistītajiem Husqvarna tirdzniecības uzņēmumiem.

FSC Logo