Noteikumi un nosacījumi

Informācija par GARDENA privātuma praksi, par to, kā mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus un kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, ir atrodama GARDENA Privātuma politikā [saite]. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek izmantoti saskaņā ar GARDENA Privātuma politiku.

Vispārīgi

Šo Vietni un jebkuru tās apakšvietni (turpmāk tekstā abas kopā "Vietne") publicē un uztur uzņēmums Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH vai tās grupas uzņēmumi, meitas uzņēmumi vai filiāles (kopā saukti GARDENA). Lietojot šo Vietni, uz jums kā apmeklētāju attiecas tiesiski saistošs līgums starp jums un uzņēmumu GARDENA (turpmāk tekstā “Līgums”). Lietojot šo Vietni, jūs apliecāt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis tās lietošanas noteikumiem un visiem ar to saistītajiem dokumentiem. Ir būtiski tos izlasīt uzmanīgi. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat Noteikumiem un visiem ar to saistītajiem dokumentiem, Jums nav atļauts lietot šo Vietni.

Licence

Atbilstoši Noteikumiem, kādi stājas spēkā ar šo Līgumu, uzņēmums GARDENA piešķir jums neekskluzīvas, ierobežotas tiesības Vietnes un tās materiālu piekļuvei, izmantošanai un informācijas publiskošanai.  Jums nav tiesību pārtraukt vai mēģināt pārtraukt Vietnes darbību jebkādā veidā. Uzņēmums GARDENA ar šo piešķir jums tiesības apskatīt un lejupielādēt no Vietnes informāciju ("Materiāli") tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja citādi nav noteikts Husqvarna Sociālie Mediji Jaunumi. Šīs tiesības nav Materiālu un to kopiju īpašumtiesību nodošama, un tām ir sekojoši ierobežojumi: 1) jums jāsaglabā visās lejupielādēto Materiālu kopijās visas Materiālos esošās atzīmes par autortiesībām un citām īpašumtiesībām; 2) jūs nekādā veidā nedrīkstiet mainīt Materiālus vai tos pārveidot, publiskot, atveidot, izplatīt vai kādā citā veidā izmantot tos jebkādā publiskā vai komerciālā nolūkā; 3) jūs nedrīkstiet nodot Materiālus nevienai citai personai, ja vien jūs šīs personas neinformējiet, un šīs personas nepiekrīt uzņemties saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem. Jūs piekrītiet ievērot visus papildus ierobežojumus, kas uzrādīti Vietnē, un kurus laiku pa laikam var atjaunināt. 

Lietotāja galvojums

Jūs apliecināt un galvojat, ka jūs lietosiet šo Vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem, ieskaitot likumus un noteikumus, kas izriet no šī Līguma, un ievērosiet visus esošos un turpmākos Vietnes noteikumus un politiku.  Jūs piekrītat, ka neizmantosiet šo Vietni, lai: (a) pārsūtītu surogātpastu vai nevēlamus paziņojumus; (b) uzdotos par uzņēmuma GARDENA vai kādu citu pārstāvi, vai ļautu trešai pusei uzdoties par jums; (c) viltotu virsrakstus vai citādi manipulētu ar identifikatoriem ar nolūku slēpt jebkuru satura, kas pārsūtīts caur Vietni, izcelsmi; (d) sagrozītu faktus par jūsu saistību ar kādu personu vai organizāciju; (e) rīkotos veidā, kas negatīvi ietekmē citu lietotāju iespēju izmantot Vietni; (f) iesaistītos darbībās, kas pārkāpj spēkā esošos likumus, (g) izliktu paziņojumus vai nosūtītu jebkādu materiālu, kas jebkādā veidā pārkāpj vai aizskar citu personu tiesības vai kas ir nelikumīgs, aizskarošs, apmelojošs, vulgārs vai kā citādi nosodāms, vai kas satur jebkāda veida reklāmu, kas saistīta ar produktiem vai pakalpojumiem, vai (h) ievāktu un saglabātu citu personu datus, ja vien šie lietotāji nav devuši šādas pilnvaras.

Privātums

Informācija par HUSQVARNA privātuma praksi, par to, kā mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus un kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, ir atrodama GARDENA  Privātuma politikā. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek izmantoti saskaņā ar GARDENA Privātuma politiku.

Izmaiņas

GARDENA patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pārveidot, pievienot vai izņemt jebkuru informācijas daļu no Līguma, pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas šajā Līgumā stāsies spēkā uzreiz pēc to publiskošanas šajā Vietnē. Vietnes turpmākā lietošana pēc šādu izmaiņu veikšanas Līgumā ir uzskatāma par jūsu piekrišanu attiecīgajām izmaiņām.

Intelektuālā Īpašuma tiesības

Ar šo Jūs apliecinat un piekrītat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot, bet neierobežojot, autortiesības, patentus, tehnoloģisko kompetenci, konfidenciālu informāciju, datu bāzes tiesības un preču zīmju tiesības, kā arī reģistrētās un nereģistrētās dizaina tiesības) Vietnē ir GARDENA likumīgās tiesības vai tās licences devēju īpašums. Visas labas gribas un intelektuālā īpašuma tiesības, kas tiek izmantotas, ievērojot šāda veida intelektuālā īpašuma tiesību formu, kas pilnvaro uzņēmumu GARDENA, attiecina to pašu arī uz GARDENA. Šī Vietne, ieskaitot visus Materiālus, ir autortiesības, ko aizsargā autortiesību likumi un līgumu noteikumi un nosacījumi visā pasaulē. Lietojot šo Vietni, jūs piekrītat ievērot visus autortiesību likumus visā pasaulē, ieskaitot visus Materiālus, kā arī nepieļaut nekādu nesankcionētu materiālu kopēšanu. Uzņēmums GARDENA nepiešķir jums nekādas tiešas vai netiešas tiesības, saskaņā ar jebkuru likumu par patentu, dizainu, preču zīmju tiesībām, autortiesībām vai tirdzniecības noslēpumiem. Ar šo jūs apliecinat un piekrītat, ka šie Noteikumi jums nedod nekādas tiesības izmantot uzņēmuma GARDENA preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes, zīmolus, domēna vārdus vai citus preču zīmju elementus, kas skaidri noteikti GARDENA sadaļā Preču Zīmju Saraksts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācija, priekšlikumi, idejas vai citi iesniegtie materiāli netiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un nav patentēti. Sūtot jebkāda veida informāciju vai materiālus, izņemot Deklarāciju par Patentu Informāciju, kā norādīts Gardena Politikā par Iesniegto Ideju Izskatīšanu, jūs piešķirat uzņēmumam GARDENA neierobežotu, bezatlīdzības, neatsaucamu licenci šo materiālu vai informācijas izmantošanai, reproducēšanai, publiskošanai, atveidošanai, mainīšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai, un piekrītat, ka GARDENA var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, tehnoloģisko kompetenci vai tehniskās metodes, kuras jūs mums iesūtāt jebkādiem mērķiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu Gardena Politika Attiecībā uz Iesniegto Ideju Izskatīšanu.

Programmatūra

Jebkura programmatūra, kuru var lejupielādēt no šīs tīmekļa vietnes (“Programmatūra”), ir aizsargāta ar uzņēmumu GARDENA un/vai tās piegādātāju autortiesību darbu. Programmatūras lietošanu regulē galalietotāja licences līguma noteikumi un nosacījumi, ja tādi pastāv, kas ir komplektā ar Programmatūru vai ir ietverti tajā (turpmāk “Licences Līgums”). Ja vien Licences Līgumā nav norādīts citādi, Programmatūra ir pieejama lejupielādei tikai lietošanai galalietotājiem. Jebkāda Programmatūras atveidošana vai tālāk izplatīšana, kas nav atrunāta Licences Līgumā, var izraisīt kriminālu vai administratīvu atbildību. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA VAI REPRODUCĒŠANA JEBKURĀ CITĀ SERVERĪ VAI VIETĀ AR MĒRĶI TO TĀLĀK REPRODUCĒT VAI TĀLĀK IZPLATĪT, IR ĪPAŠI AIZLIEGTA. PROGRAMMATŪRA IR GARANTĒTA TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM, JA TĀDI PASTĀV, JA VIEN TAS NAV NORĀDĪTS LICENCES LĪGUMĀ, HUSQVARNA NEUZŅEMAS NEKĀDAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TOSTARP LIKUMĀ NOTEIKTOS VISPĀRĒJOS PREČU GARANTIJAS NOSACĪJUMUS, IZMANTOJAMĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN NERAKSTĪTU LIKUMU PĀRKĀPŠANU.

Citas tīmekļa vietnes

Jūsu ērtībai Vietne var saturēt saites uz Interneta vietnēm, kas pieder trešajām pusēm, kas tās publisko un uztur. GARDENA neuzņemas nekādu atbildību pārbaudīt vai pārraudzīt Vietņu Saturu, ko uztur Trešās Puses, kā arī GARDENA nav atbildīga par informācijas precizitāti un drošumu trešo pušu tīmekļa vietnēs.

Ārējās saites uz Vietni

Visas saites uz Vietni apstiprina rakstiski GARDENA, izņemot tās saites, kam GARDENA piekrīt, ka: (i) saite ir tikai teksta saite, kas satur tikai un vienīgi nosaukumu "GARDENA" un nesatur nevienu no GARDENA vai tās licences devēja patentētajām preču zīmēm; (ii) saite "norāda" tikai uz tīmekļa vietni www.gardena.com un nevis uz tās dziļāka satura lapām; (iii) saite, ja to aktivizējis lietotājs, parāda lapu pilnekrāna versijā ar visām pārlūkprogrammas logā pieejamajām darbībām un navigācijas pārlūkprogrammas logu, nevis “režģī” ar saiti uz tīmekļa Vietni; un (iv) saites parādīšanās, stāvoklis un citi aspekti nesniedz nepatiesu priekšstatu par to, ka tās subjekts ar savām darbībām vai produktiem ir jebkādā veidā saistīts ar uzņēmumu GARDENA vai GARDENA ir tās sponsors, kā arī tas nerada nekādu kaitējumu uzņēmuma nemateriālajām vērtībām, kas saistītas ar GARDENA vai tās filiāļu vārdu un preču zīmēm. GARDENA patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atsaukt savu piekrišanu saitei.

Netiešo garantiju izslēgšana

Lai gan ir pieņemti visi nepieciešamie nosacījumi informācijas precizitātes un nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanai Vietnei, GARDENA neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajām sekām. MATERIĀLI VAR SATURĒT TEHNISKU NEPRECIZITĀTI VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. GARDENA NEGARANTĒ ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTO MATERIĀLU PRECIZITĀTI UN PILNĪGUMU, KĀ ARĪ JEBKĀDA VEIDA SNIEGTO IETEIKUMU, VIEDOKĻU, PAZIŅOJUMU VAI CITA VEIDA INFORMĀCIJAS PATIESUMU. JUMS JĀAPLIECINA, KA UZŅEMATIES RISKU, SAKARĀ AR JEBKĀDU PAĻAUŠANOS UZ ŠĀDA VEIDA VIEDOKLI, IETEIKUMU, PAZIŅOJUMU, MEMORANDU VAI INFORMĀCIJU. VISS SATURS SASTĀV NO “KĀ IR, TĀ IR” UN “IR KĀ PIEEJAMS”. GARDENA SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ JEBKĀDA VEIDA PĀRSTĀVĪBU UN GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT NEIEROBEŽOTAS TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS VAI ATBILSTĪBU ĪPAŠIEM MĒRĶIEM, SOLĪJUMU NEIEVĒROŠANU ŠĪS VIETNES LIETOŠANĀ VAI TĀS SATURĀ. GARDENA NEGARANTĒ VIETNES DROŠĪBU UN TO NEPĀRSTĀV. JUMS JĀAPZINĀS, KA JEBKURA NOSŪTĪTA INFORMĀCIJA VAR TIKT PĀRTVERTA. GARDENA NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE UN SERVERI, KAS NODROŠINA PIEKĻUVI ŠAI VIETNEI, KĀ ARĪ GARDENA ELEKTRONISKĀ KOMUNIKĀCIJA NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS ELEMENTUS. VISA TĀDA VEIDA PĀRSTĀVNIECĪBA, GARANTIJAS UN NOSACĪJUMI IR IZSLĒGTI, IZŅEMOT TIK TĀLU, CIKTĀL TOS AIZSARGĀ LIKUMS. ŠĪS NETIEŠĀS GARANTIJAS IZSLĒGŠANA IR PIEMĒROJAMA JEBKURA TĪMEKĻA VIETNEI, KURU UZTUR JEBKURA TREŠĀ PUSE. Informācija, kas ir publiskota tīmekļa vietnē, var saturēt norādes vai saites ar norādēm uz GARDENA produktiem, pakalpojumiem u.c., kas nav izziņoti vai pieejami jūsu valstī. Šādas informācijas precizitāti nav iespējams garantēt, jo šī informācija ir pakļauta izmaiņām, specifiskām prasībām vai publiskai pieejamībai, un šādas norādes neapliecina, ka uzņēmuma GARDENA pienākums ir paziņot par šādiem produktiem, pakalpojumiem u.c. jūsu valstī. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai precizētu informāciju par produktiem, pakalpojumiem u.c., kas jums ir pieejami to iegādes pasūtīšanai. GARDENA patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pārveidot, pievienot un/vai izņemt jebkuru produktu, pakalpojumu u.c. jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ GARDENA NENESĪS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM UN NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, SPECIĀLIEM VAI NETĪŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT NEIEROBEŽOTUS ZAUDĒJUMUS, ZAUDĒJUMUS KOMERCDARBĪBĀ, SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM, IEŅĒMUMIEM, DATIEM, INFORMĀCIJU VAI KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU), KAS RADUŠIES SAKARĀ AR PIEMĒROTU VAI NEPIEMĒROTU ŠĪS VIETNES LIETOŠANU, VAI ARĪ VIETNES SATURAM ATBILSTOŠU VAI NEATBILSTOŠU IZPRATNI PAR ŠO LĪGUMU ARĪ TAD, JA UZŅĒMUMS GARDENA IR IEPRIEKŠ INFORMĒJIS PAR TO. PAPILDUS ŠIEM NOSACĪJUMIEM UZŅĒMUMS GARDENA NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR ŠAJĀ VIETNĒ ATKLĀTAJĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM TEKSTĀ VAI CITA VEIDA DEFEKTIEM, VAI ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTĀS INFORMĀCIJAS NESAVLAICVĪGUMU VAI NEAUTENTISKUMU. ŠĪS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS IR PIEMĒROJAMS JEBKURAI TĪMEKĻA VIETNEI, KURU UZTUR JEBKURA TREŠĀ PUSE.

Jurisdikcijas Paziņojums

Šo Vietni pārrauga, ekspluatē un administrē uzņēmums GARDENA no saviem birojiem Zviedrijā. Uzņēmums GARDENA nenes nekādu atbildību par Vietnē izvietoto materiālu lietošanas piemērotību vai pieejamību citās vietās ārpus Zviedrijas. Pieeja Vietnei teritorijās, kurās to saturs var būt nelegāls, ir aizliegta. Ja jūs lietojat šo Vietni, atrodoties ārpus Zviedrijas, jūs esat atbildīgs par vietējo, spēkā esošo likumu ievērošanu. Zviedrijas Karalistes likumi regulē šī Līguma darbību, neīstenojot to kolīziju likumu noteikumos. Stokholmas apgabala tiesai būs pirmās instances ekskluzīvās jurisdikcijas tiesības jebkuru strīdu gadījumā, kas izriet no Līguma.

Šī informācija pēdējo reizi atjaunota 25/05/2018