GARDENA robotų akcija!

Įsigykite GARDENA vejos robotą gegužės mėnesį ir mes padovanosime Jums nemokamą instaliaciją bei pritaikysime pinigų grąžinimo garantiją*! GARDENA pasirūpins jūsų veja už jus.

*Akcija negalioja SILENO MINIMO robotų modeliams. 

Spustelėkite nuorodą ir peržiūrėkite GARDENA robotų vejapjovių asortimentą. 

Atsisiųsti taisykles ir grąžinimo formą
GARDENA robotic lawnmower

NEMOKAMOS instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos akcijos taisyklės

Jei nusprendėte grąžinti GARDENA robotą vejapjovę, kurią įsigijote „Nemokamos instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos akcijos metu, būtina laikytis šių reikalavimų:

  1. Grąžinama prekė privalo būti originalioje pakuotėje, įskaitant visus originalius jos priedus (visas dalis, panaudotas sumontuoti robotą vejapjovę), nes tai yra pilno gaminio dalys, kurios buvo gaminio pardavimo metu ir, kurios buvo pristatytos pardavėjui;
  2. Tiksliai užpildykite grąžinimo formą, kurią pateiks pardavėjas ir pridėkite originalią sąskaitą faktūrą, įrodančią, kad gaminys buvo įsigytas akcijos metu;
  3. Pateikite formą pardavėjui, kuris po patikrinimo grąžins sumą, kurią sumokėjote už pirkinį arba prireikus, išsiųs grąžintą gaminį įgaliotam aptarnavimo atstovui dėl detalesnio patikrinimo, kuris aprašytas 2.4 punkte (žr. 2.4 Akcijos gaminio grąžinimas).

 

1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės apibrėžia dalyvavimo „Nemokamos instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos“ akcijoje sąlygas, kurios pagrindinis objektas yra GARDENA prekės ženklo robotas vejapjovė. „Nemokamos instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos“ akcija (toliau vadinama „Akcija“) - tai asmens, įsigijusio prekę teisė grąžinti įsigytą gaminį įgaliotam Pardavėjui per 45 dienas nuo prekės įsigijimo ir susigrąžinti pilną sumokėtą pinigų sumą, kurią jis mokėjo už gaminį, jei prieš tai buvo laikomasi šiose taisyklėse nustatytų sąlygų. Ši akcija neturi nieko bendra su bendrąja gaminio garantija ar jos galiojimu.

1.1 Akcijos dalyviai gali būti tik fiziniai asmenys, kurie pirkimo dieną yra ne jaunesni nei 18 metų ir kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau vadinamas „Pirkėjas“). Didmenininkai ir mažmenininkai, parduodantys akcijoje dalyvaujančius gaminius, negali dalyvauti šioje akcijoje, kaip ir jų darbuotojai ir (arba) darbuotojų šeimos nariai.

1.2 Viena šeima, dalyvaudama akcijoje, gali įsigyti iki dviejų (2) gaminių. Terminas „šeima“ reiškia vieną ar kelis asmenis, gyvenančius kartu tuo pačiu adresu. Vienas pirkimo įrodymas gali būti pateiktas tik vieną kartą.

1.3 Akcijos pasiūlymas negali būti derinamas su individualiais pardavimo centruose galiojančiais dovanų kuponais, priemokomis, ar kitomis reklamomis

 

2. AKCIJOS EIGA

2.1 Akcija apima visus GARDENA robotus vejapjoves, t.y. vejapjoves su šiais gaminio numeriais: 970573208, 970573108, 970550408, 970571908, 970550308, 970550508, 967845207, 967845108, 970453508, 967647205, 967974307,967264607, 967974407,967264307 , 967845608, 967845508, 967845708, 967647308, 970450708, 967845208, 967845308, 967647208, 967799208, 967646808 (toliau vadinama akcijos preke),

(akcijoje dalyvaujančių gaminių modelių numeriai: 19704-75, 19703-75, 19702-75, 19701-75, 19602-75, 15108-35, 15103-32, 15102-35, 15107-35, 15002-24, 19065-72, 19064-72, 4050-72, 04055-64, 19115-35, 19114-35, 19113-35, 19066-35, 19069-35, 15002-35, 15003-35, 15001-35, 15101-35, 15103-35).

2.2 Akcija taikoma visoms akcijoje dalyvaujančioms prekėms, kurias Pirkėjas įsigijo 2023 metais gegužės 1-31 dienomis (toliau vadinama - pirkimo laikas), visose autorizuotose prekybos vietose, kurios yra patvirtinusios savo dalyvavimą akcijoje ir yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.3 Akcijoje dalyvaujantys Pirkėjai, per 45 dienas nuo pirkimo dienos, gali grąžinti pirktą prekę Pardavėjui ir atgauti visą pirkimo kainą, jei laikomasi visų šiose sąlygose nurodytų taisyklių. Jei paskutinė 45-oji diena yra nedarbo diena, ar diena, kai parduotuvė yra uždaryta - grąžinamosios išmokos laikotarpis baigiasi pirmąją kitą darbo dieną.

2.4 Akcijos prekės grąžinimas turi būti vykdomas tokia tvarka: Įsigyta prekė turi būti grąžinta į tą pačią parduotuvę, kurioje ji buvo įsigyta. Gaminys turi būti originalioje pakuotėje, įskaitant visus originalius jo priedus (visas dalis, panaudotas sumontuoti robotą vejapjovę), t.y. su visais priedais ir dalimis, kurios buvo pakuotėje prekės pardavimo metu. Užpildyti Produkto grąžinimo formą ir pateikti originalią sąskaitą faktūrą, iš kurios matyti, kad prekė buvo įsigyta akcijos laikotarpiu. Pirkėjas turi išsaugoti originalų pirkimo įrodymo dokumentą, nebent jis pareikalauja grąžinti pinigus - tokiu atveju, Pirkėjas taip pat perduos Pardavėjui sąskaitos faktūros originalą, o Pardavėjas šiame dokumente nurodys, kad pirkimo kaina buvo grąžinta akcijos laikotarpiu. Pardavėjas, kuris priima akcijos metu įsigytą gaminį, nuodugniai jį apžiūri, jei grąžinamas produktas yra nepažeistas, nesugadintas ir pilnai atitinka akcijos sąlygose išvardintus reikalavimus, grąžina Pirkėjui visą pirkimo sumą, įskaitant PVM, pateiktą kartu su mokėjimo įrodymu, kad tokia suma buvo sumokėta perkant prekę. Jei Pardavėjas įtaria, kad gaminys buvo naudojamas pažeidžiant akcijos sąlygose nurodytus punktus bei bendrąsias naudotojo instrukcijas (esančias gaminio pakuotės viduje), taip pat, jei gaminys yra sugadintas, buvo naudojamas ne pagal paskirtį bei kitus, Pardavėjui atpažįstamus ir akivaizdžiai matomus pakitimus - gaminys bus siunčiamas į autorizuotą aptarnavimo centrą. Pardavėjas išsiunčia prekę, Produkto grąžinimo formoje nurodęs priežastį, įrašęs aptarnavimo cento duomenis, padaro dokumento kopiją ir originalą grąžina Pirkėjui. Aptarnavimo išlaidos nėra taikomos Pirkėjui. Autorizuoto aptarnavimo centro išvada yra galutinė ir neginčijama, ji turi būti pateikta raštu per tris (3) darbo dienas nuo akcijos prekės gavimo. Jei įgaliotas aptarnavimo centras nustato, kad Pirkėjas turi teisę į išmoką, Pardavėjas turi nedelsdamas jam pranešti ir grąžinti pirkimo sumą grynaisiais pinigais. Priešingu atveju, informuoja Pirkėją apie neigiamą atsakymą, o Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per aštuonias (8) darbo dienas savo sąskaita paimti gaminį iš įgalioto aptarnavimo atstovo.

 

3. NEMOKAMOS INSTALIACIJOS PASLAUGA

3.1 Nemokamos instaliacijos paslauga suteikiama 2023 m. gegužės mėnesio 1-31 dienomis įsigytiems GARDENA robotams vejapjovėms. Išskyrus SILENO MINIMO 250 (Gam.nr.: 970462808) ir SILENO MINIMO 500 (Gam.nr.: 970462908) robotus vejapjoves. Ši paslauga bus suteikta tik GARDENA autorizuotų instaliacijos atstovų, kurių sąrašą rasite žemiau. Instaliacijos paslauga atliekama 50 km spinduliu nuo paslaugos teikėjo buveinės.

3.2 Nemokamos instaliacijos paslauga suteikiama tik kabelio kiekiui, esančiam roboto vejapjovės pakuotėje. Papildomo kabelio, jo instaliavimo išlaidos bei kitos diegimo paslaugos (pavyzdžiui, kabelio klojimas po/ant grindinio, įvažų, takelių ir pan.) turi būti padengtos kliento, iš anksto suderinus tokių paslaugų įkainius su paslaugos teikėju.

3.3 Instaliacijos paslauga bus suteikta per 45 dienas nuo prašymo GARDENA autorizuotam instaliacijos atstovui pateikimo, išskyrus atvejus, kai yra objektyvių priežasčių, dėl kurių per šį laikotarpį negalima atlikti instaliacijos ir Pirkėjas abipusiu sutarimu susiderina ilgesnį instaliacijos paslaugos atlikimo laiką. Jei nebuvo padaryta esminių instaliacijos klaidų, antrinės instaliacijos ar korekcijų poreikis gali būti apmokestintas.

 

4. PAŠALINIMAS IŠ AKCIJOS

4.1 Pirkėjai negali dalyvauti akcijoje, jei jie pateikia netikslią asmeninę informaciją ir/arba bando dalyvauti šioje akcijoje daugiau nei vieną (1) kartą.

4.2 Jei paaiškėja priežastys, dėl kurių Pirkėjas gali būti pašalintas iš akcijos, ir šios priežastys nustatomos po pirkinio sumos grąžinimo, Pardavėjas turi teisę atgauti grąžintą išmoką.

 

5. DUOMENŲ APSAUGA

5.1 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas naudotų savanoriškai pateiktus asmeninius duomenis tik akcijos vykdymo tikslais ir laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 nuostatomis. Pardavėjai, kuriems Pirkėjas pateikia savo asmeninius duomenis, yra įgalioti juos valdyti sutartiniu būdu.

 

6. KITA

6.1 Dėl pateisinamų priežasčių, UAB „Husqvarna Lietuva“ pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos taisykles ar jos sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos, infor[1]maciją paskelbus įgaliotose ir akcijoje dalyvaujančiose prekybos vietose taip pat ir paskelbus svetainėje www.gardena.lt

6.2 Šias taisykles reglamentuoja Lietuvos teisė. Ginčo atveju, Kauno teismas turi jurisdikciją.

6.3 Už taisyklių ir sąlygų interpretavimą yra atsakinga UAB „Husqvarna Lietuva“ ar jos paskirtas asmuo.

6.4 Šios taisyklės yra paskelbtos tinklalapyje www.gardena.lt visą akcijos trukmę ir mažiausiai 45 dienas po akcijos pabaigos. Dokumentus, susijusius su grąžintais gaminiais, saugo UAB „Husqvarna Lietuva“ pagal LR taikomus duomenų apsaugos reglamentus. Pasibaigus minėtiems terminams, dokumentai bus sunaikinti.

 

 

GARDENA SILENO robotus vejapjoves galite įsigyti šiuose prekybos centruose:

 

KESKO SENUKAI 

Kaune: Draugystės g. 8C, Islandijos pl. 32, Pramonės g. 6

Klaipėdoje: Šilutės pl. 35/35a

Vilniuje: Ukmergės g. 244, Vikingų g. 3, P.Lukšio g. 34

 

MOKI VEŽI

AlytujeSantaikos g.26B

Kaune: Vytauto g.183, Narsiečiai, Kauno raj.

KauneRaudondvario pl.205   

Kėdainiuose: Novočėbės km. 3

Marijampolėje: Kauno g. 160

Mažeikiuose: Skuodo g. 41

Panevėžyje: Klaipėdos g. 170R

Šiauliuose: Pramonės g. 7

Utenoje: J. Basanavičiaus g.6

Vilniuje: Pilkalnio g. 3, Ateities g.15, Pergalės g. 36 (N.Vilnia)

 

ERMITAŽAS

Kaune: Pramonės pr. 6B ir Raudondvario pl. 131

Klaipėdos raj.: Palangos pl. 16, Sudmantų km.    

Šiauliuose: Tilžės g. 227

Vilniuje: Ozo g. 25 ir Pavilnionių g. 55

 

DEPO

Kaune: Vakarinis aplinkelis 8

Klaipėdoje: Šilutes 28

Panevėžyje: Klaipėdos g. 145     

ŠiauliuoseKaraliaučiaus g. 19

Vilniuje: Maksimiškių g. 5 ir Ukmergės g. 373     

 

TOPO GRUPĖ UAB (Topo centras)  

Kaune: Savanorių Pr. 206 A, Islandijos Pl. 32 (Mega), Karaliaus Mindaugo Pr. 49

Klaipėdoje: Taikos Pr.64 (Arena)

Panevėžyje: Klaipėdos g. 143 A (Babilonas)

Šiauliuose: Aido g. 8, (Pc Akropolis)

Vilniuje: Ukmergės g. 240, Ozo g. 25 (2 Aukstas), Žirmūnų g. 64 (Rimi)

 

PARTNERIŲ PARDUOTUVĖSE:

 

Alytuje:

UAB "Ingusta", Santaikos g. 26

Anykščiuose:

G.Gotovskio IĮ, Šaltupio g. 19

Druskininkuose:

UAB "Žaliasis kampas", Veisiejų g. 39

Ignalinoje

UAB "Pjūklininkas", Geležinkelio g. 28

Kaišiadoryse:

UAB "Sauris", Gedimino g. 106

Kaune:

UAB „Gitana“, Pramonės pr. 63

UAB „Girioms ir sodams“, Veiverių g. 63 ir Kauno g. 33, Domeikava

UAB "Swedish transport technics", Pramonės Pr. 11

Kėdainiuose:

UAB "Technika miškui ir sodui", Dvaro g. 6

Klaipėdoje:

UAB „Žolmedis“ Šilutės pl. 2

UAB „Gitana“, Bičiulių g. 32, Budrikų k., Klaipėdos raj.

UAB "6 arai", Taikos Pr. 78

Lentvaryje:

UAB „Technika girioms ir parkams“, Kęstučio g. 1D

Molėtuose:

UAB „Technika girioms ir parkams“, Vilniaus g. 17

Plungėje:

UAB "Sodo ir miško mažoji technika", J.Tumo-Vaižganto g. 38A

Rokiškyje:

UAB "Ivabaltė", Santaikos g. 26

Šakiuose:

UAB "Valtralita", Kudirkos g. 11E

Šalčininkuose:

Technoprizmė I.Marcevičiaus IĮ, Vilniaus g. 13C

Šiauliuose:

UAB „Gitana“, Metalistų g. 6C

Šilutėje:

J.Mikučio IĮ, Pramonės g. 2B

Širvintose:

UAB "Aplinkos tvarkymo technika", Vilniaus g. 142

Telšiuose:

S.Daukanto IĮ, Sedos g. 41

Ukmergėje:

UAB "Aplinkos tvarkymo technika", Vasario 16-osios g. 31

Varėnoje:

Technoprizmė I.Marcevičiaus IĮ, Savanorių g. 9

Vilniuje:

UAB „Girioms ir sodams“, Kareivių g. 19-121

UAB „Gitana“: M. Lietuvio 6

UAB "Levatina", Ukmergės g. 315B

UAB "Vektonas", Kauno g. 34 

UAB „Technika girioms ir parkams“, Verkių g. 32

 

EL. PARDUOTUVĖSE:

 

www.pigu.lt

www.varle.lt

www.zaliastotele.lt

www.manorobotas.lt

 

NEMOKAMA INSTALIACIJOS PASLAUGA ATLIEKAMA ŠIUOSE AUTORIZUOTUOSE CENTRUOSE:

 

Alytuje:

UAB „Ingusta“, Santaikos g. 26, tel. +370 315 71290

Anykščiuose:

G.Gotovskio IĮ, Šaltupio g. 19, tel. +370 381 52753

Biržuose:

V. Keršulio įmonė, Vytauto g. Nr.118, tel. +370 655 35739

UAB „Vilukta“, Kęstučio g. 33a, tel. +370 658 20090

Druskininkuose:

UAB "Žaliasis kampas", Veisiejų g. 39, tel: +370 313 58020

Ignalinoje:

UAB „Pjūklininkas“, Geležinkelio g. 28, tel. +370 614 25471

Jonavoje:

UAB "Gerlukas", Fabriko 48A, tel. +37068422974

Kaišiadoryse:

UAB „Sauris“, Gedimino g. 106, tel. +370 682 20406

Kaune:

UAB „Gitana“, Pramonės pr. 63, tel. +370 37 311566

UAB "Girioms ir Sodams", Veiverių g. 63, tel: +370 634 76303

UAB "Girioms ir Sodams", Kauno g. 33, tel: +370 634 76303

IĮ „Vildaras“, Veiverių g. 99, tel. +370 657 86988 ir Savanorių pr. 339b, tel. +370 657 86902

Kėdainiuose:

UAB „Technika miškui ir sodui“, Dvaro g. 6, tel. +370 698 54735

Klaipėdoje:

UAB „6 arai“, Taikos pr. 78, tel. +370 600 00610

UAB „Žolmedis“, Šilutės pl. 2, tel. +370 46 390290

UAB „Gitana“, Bičiulių g. 32, Budrikų k., Klaipėdos raj., tel. +370 46 390821

Kretingoje:

UAB „Žolmedis“, Klaipėdos g. 37, tel. +370 445 53524

Lentvaryje:

UAB „Technika girioms ir parkams“, Kęstučio g. 1D, tel. +370 528 21112

Marijampolėje

UAB "Linrama", Vilkaviškio g. 57, tel. +370 343 51906

Mažeikiuose:

Marijos Ronkauskienės prekybos įmonė, M. Daukšos g. 27, tel: +37067652943

Molėtuose:

UAB „Technika girioms ir parkams“, Vilniaus g. 17, tel. +370 383 53300

Nemenčinėje:

UAB "Technika gamtai", Bažnyčios g. 36, tel: +37061388401

Panevėžyje:

A.Meškausko IĮ, Ramygalos g. 139, tel. +370 454 33068

UAB „Gitana“, J. Janonio g. 2B, tel. +370 45 461063

Plungėje:

UAB „Sodo ir miško mažoji technika“, J.Tumo-Vaižganto g. 38A, tel. +370 448 57777

Radviliškyje:

IĮ „Arunasta“, Turgaus g. 9B, tel. +37061832025

Raseiniuose:

UAB „Tikas“, Sporto g. 10, tel. +370 656 424 55

Rietave:

UAB „Guna“, Plungės g. 37, tel. +370 613 09277

Rokiškyje:

UAB „Donėjus“, Gabijos g. 2, Parokiškės km., tel. +370 634 55374

UAB „Ivabaltė“, Stoties g. 23, tel. +37045832538

Šalčininkuose:

IĮ „Technoprizmė“, Vilniaus g. 13C, tel. +370 380 52272

Šiauliuose:

UAB „Gitana“, Metalistų g. 6C, tel. +370 41 552538

Šilalėje:

UAB "Žolmedis", Struikų g. 4, tel. +37044974454

Šilutėje:

J.Mikučio IĮ, Pramonės g. 2B, tel. +370 441 52304

Širvintose:

UAB „Aplinkos tvarkymo technika“, Vilniaus g. 142,  tel. +370 382 53283

Švenčionyse:

UAB „Pjūklininkas“, Vilniaus g. 21, tel. +370 614 25472

Tauragėje:

UAB "Žolmedis", Šilalės g. 47C, tel. +37044671588

Telšiuose:

S.Daukanto IĮ, Sedos g. 41, tel. +37068892030

Trakuose:

UAB "Dartaka", Aukštadvario g. 32A, tel. +37065544723

Ukmergėje:

UAB „Aplinkos tvarkymo technika“, Vasario 16-osios g. 31,tel. +370 656 34847

UAB "Gerluko prekyba", Deltuvos g. 20B, tel. +37034954415

Utenoje:

UAB „Pjūklininkas“, Basanavičiaus g. 12, tel. +370 614 25470

Varėnoje:

I.Marcevičiaus IĮ „Technoprizmė“, Savanorių g. 9, tel. +370 310 31782

Vilkaviškyje:

UAB „Valtralita“, S. Nėries g. 97, tel. +370 699 38914

Vilniuje:

UAB „Gitana“, Pirklių g. 5, tel. +370 5 2375058

UAB „Levantina“, Ukmergės g. 315B, tel. +370 5 279 2636

UAB „Technika girioms ir parkams“, Verkių g. 32,  tel. +370 5 273 7744

UAB „Vektonas“, Kauno g 34, tel. +370 677 88133

UAB „Technika gamtai“, Bažnyčios g. 36, Nemenčinė,Vilniaus raj., tel. +370 613 88401

Zarasuose:

UAB „Pjūklininkas“, D.Bukonto g. 5, tel. +370 614 25473