Aplinkosaugos politika

Būdama „Husqvarna Group“ dalimi, GARDENA rimtai rūpinasi aplinkos apsauga visose savo gamybos vietose. Mes suprantame, kad įvairių augalų ilgalaikę ateitį galime užtikrinti ne tik siekdami pelno ir augimo, bet ir priimdami socialinę atsakomybę. Todėl mūsų gamyboje naudojamų augalų aplinkos apsauga yra mums itin svarbi. Integruota ir tvari aplinkos apsauga mums reiškia ne tik teisinių reikalavimų laikymąsi. Į aplinkosaugos aspektus mes atsižvelgiame vykdydami atitinkamus savo veiklos procesus ir visais lygiais nuolat tobulindami savo gamybos vietų aplinkos apsaugos priemones.

Kad aplinkos apsaugos valdymo sistema iš tikrųjų veiktų, mes aktyviai įtraukiame, informuojame ir mokome savo darbuotojus. Kur įmanoma ir pagrįstai reikalinga, savo kasdienėje veikloje ir sprendimuose stengiamės suderinti ekonominius aspektus ir aplinkos apsaugą. Mūsų tikslas – vengti bet kokio nereikalingo poveikio aplinkai, taikant prevencines aplinkos apsaugos priemones.

Mūsų veiklos principai

 • Mes efektyviai naudojame visus būtinus išteklius ir vadovaujamės perdirbimu grindžiamos ekonomikos idėjomis.
 • Kai įmanoma, vengiame emisijų, atliekų ir pavojingų medžiagų arba jų kiekis yra mažinamas.
 • Nuolat stebime ir vertiname rizikas ir potencialius pavojus ir, kai tik įmanoma, jų vengiame. Avarinių situacijų atveju taikomi veiksmų planai padeda sumažinti žalą.
 • Rinkdami aplinkos duomenis, mes stebime savo veiklos poveikį aplinkai, kad būtų aiškūs galimi veikos tobulinimai.
 • Mes nuolat informuojame visuomenę, administraciją ir mūsų partnerius apie savo aplinkosaugos politiką. Šis ryšių valdymas – taip pat ryšių su kitomis įmonėmis – padeda dalytis patirtimi ir idėjomis.

Aplinkos apsaugos priemonės

Konkrečios priemonės, taikomos siekiant nuolat tobulinti aplinkos apsaugą:

 • Energijos tausojimo priemonės, pvz., energiją švaistančių įrenginių pakeitimas, efektyviai energiją vartojančių kompiuterių ir monitorių naudojimas arba optimizuotas apšvietimas gamybos ir administracinėse darbo vietose.
 • Transporto, o su juo ir CO2 emisijų mažinimas keliomis priemonėmis, pvz., optimaliai išnaudojant sunkvežimių iškrovimo erdvę.
 • Teisingas atliekų rūšiavimas, netgi viršijant teisinius reikalavimus.
 • Daugkartinių pakuočių naudojimas transportuoti gamybos vietoje ar iš vienos gamybos vietos į kitą, pvz., ilgai išliekančių plastikinių dėžių naudojimas transportuotu gamybos vietoje. Taip sutaupome kelias tonas kartono ir plastikinės plėvelės.
 • Nyderštocingeno gamykloje lakai su tirpikliais pakeisti vandens pagrindo lakais. Pagal šį LOJ direktyvoje nurodytą rodiklį tirpiklio naudojimas sumažėjo apytiksliai 50 %, t. y. atsisakyta 10 tonų tirpiklio.

FSC®

Medinius gaminius žymėdama FSC etikete „Husqvarna Group“ parodo, kad jiems rūpi darni veikla, o ypač darni miškininkystė, vykdoma atsižvelgiant į šios ir būsimų kartų socialinius, ekonominius ir ekologinius poreikius. Tarp grupės siūlomų gaminių – GARDENA prekės ženklo „Combisystem“ medinės rankenos ir „Classic“ gyvatvorių žirklės.

FSC etiketę galima naudoti tik turint galiojantį sertifikatą, todėl jį yra įgijusi ne tik „GARDENA Manufacturing GmbH“, bet ir kitos „Husqvarna Group“ pardavimo įmonės. FSC sistemos įdiegimas buvo kitas svarbus žingsnis įgyvendinant „Husqvarna“ ir GARDENA darnaus valdymo filosofiją.

FSC santrumpa reiškia Miškų priežiūros taryba (angl. Forest Stewardship Council). Ji buvo įkurta kaip ne pelno siekianti organizacija po 1992 m. Rio de Žaneire vykusio Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo darnaus vystymosi klausimais. FSC organizacija ne tik įgyvendina FSC sertifikatų sistemą, bet ir nustato standartus. Sertifikatų savininkai turi laikytis 10 principų, pavyzdžiui:

 • Draudimas keisti miško ir bet kokių kitų gamtos gyvenamųjų erdvių žemės paskirtį
 • Draudimas naudoti itin pavojingus chemikalus
 • Vietos ir užsienio darbuotojų teisių apsauga
 • Taikomų įstatymų ir tarptautinių sutarčių laikymasis

Sistemoje dalyvaujančios „Husqvarna“ pardavimo įmonės privalo laikytis anksčiau minėtų principų.

FSC Logo