Környezetvédelmi politika

A környezetvédelmet komolyan veszik a Husqvarna csoportba tartozó GARDENA minden termelési helyén. Tudjuk: az egyes gyárak jövőjének hosszú távú biztosításához nem csupán nyereség és növekedés szükséges, hanem társadalmi felelősségvállalás is. Éppen ezért nagy fontosságot tulajdonítunk gyártóüzemeinkben a környezetbiztonságnak. Az integrált, fenntartható környezetvédelem nemcsak azt jelenti, hogy természetes számunkra a jogszabályi előírások teljesítése, hanem azt is, hogy az adott működési folyamatokban figyelembe vesszük a környezeti szempontokat, és üzemeinkben minden szinten folyamatosan fejlesztjük a környezetvédelmi intézkedéseket.

A környezetvédelmi vezetési rendszer működésének kulcsát dolgozóink képezik. Éppen ezért aktívan bevonjuk, tájékoztatjuk és oktatjuk őket. Mindennapi tevékenységünk és döntéseink során minden lehetséges és ésszerű módon igyekszünk összehangolni a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjait. A célunk az, hogy a megelőző környezetvédelemre összpontosítva, minden elkerülhető környezeti hatást kiküszöböljünk.

Irányelveink

 • Minden szükséges erőforrást hatékonyan használunk fel, és az újrahasznosító gazdaság elvét tartjuk szem előtt.
 • Ahol csak lehetséges, kiküszöböljük vagy csökkentjük a kibocsátást, a hulladékot és a veszélyes anyagokat.
 • A kockázatokat és a potenciális veszélyeket rendszeresen regisztráljuk, kiértékeljük és – amennyiben lehetséges – megszüntetjük. Vészhelyzet esetére vészhelyzeti tervek állnak rendelkezésre a kár minimalizálása érdekében.
 • Meghatároztuk a legfontosabb környezetvédelmi mutatókat, és figyeljük fő környezeti hatásainkat, alapot teremtve ezzel a tökéletesítési lehetőségek felismerésére.
 • Környezetvédelmi politikánkról tájékoztatjuk a nyilvánosságot, a hatóságokat és szerződéses partnereinket. Ez a kapcsolatkezelés elősegíti a tapasztalatok és elképzelések más cégekkel történő megosztását is. Ez a kapcsolatkezelés elősegíti a tapasztalatok és elképzelések más cégekkel történő megosztását is.

Környezetvédelmi intézkedések

A környezetvédelem folyamatos tökéletesítését szolgáló intézkedések, például:

 • Energiatakarékossági intézkedések, pl. az energiapazarló berendezések lecserélése, energiahatékony számítógépek és monitorok használata vagy optimalizált világítás használata a termelésben és az adminisztrációban.
 • A szállítás, és ezzel együtt a CO2-kibocsátás csökkentése bizonyos intézkedésekkel, pl. a kamionok rakterének optimalizálásával.
 • A hulladék helyes szelektálása, a jogszabályi előírásokat is túlteljesítve.
 • Többször felhasználható csomagolóanyagok használata az üzemen belüli és az üzemek közötti szállításban, pl. üzemen belüli szállítás hosszú élettartamú műanyag ládákban. Ezzel több tonnányi kartont és fóliát takarítunk meg.
 • Niederstotzingeni gyárunkban az oldószerbázisú lakkokat vízbázisúakkal helyettesítettük. Ezzel az intézkedéssel kb. 50%-kal túlteljesítettük az illékony szerves oldószerekre vonatkozó irányelvben meghatározott határértékeket, éves szinten mintegy 10 tonnával kevesebb oldószert használva.

FSC®

A Husqvarna csoport fatermékein látható FSC címke a cégcsoport kiállását jelzi a fenntartható tevékenység, különösen a fenntartható erdőgazdálkodás mellett, biztosítva a mai és a jövő nemzedékek társadalmi, gazdasági és ökológiai igényeinek kielégítését. A GARDENA érintett termékei a combisystem fanyelek és a Classic sövénynyíró ollók.

Az FSC címke csak érvényes tanúsítvány birtokában használható. Ez azt jelenti, hogy a GARDENA Manufacturing GmbH mellett a Husqvarna csoport egyéb értékesítési vállalatai is rendelkeznek ilyen tanúsítvánnyal. Az FSC-rendszer bevezetése újabb fontos lépés volt a Husqvarna és a GARDENA filozófiájának megvalósításában a fenntartható gazdálkodás felé.

Az FSC az Erdészeti Tanács angol nevének (Forest Stewardship Council) rövidítése. Ezt a nonprofit szervezetet a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 1992-es riói Föld Csúcsértekezlet után alapították. Az FSC tanúsítvány bevezetése mellett a szervezet fontos feladata a szabványok definiálása. Emellett tíz alapelvet is meghatároztak a tanúsítványtulajdonosok számára, például a következő kritériumokat:

 • Az erdőterületek és egyéb természetes élőhelyek átminősítésének tilalma
 • A nagy veszélyt jelentő vegyi anyagok használatának tilalma
 • A bennszülött lakosság és a nemzetközi munkavállalók jogainak védelme
 • A hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések betartása

A fenti alapelvek betartása a Husqvarna értékesítési vállalatok számára magától értetődő.

FSC Logo