Dobro tlo

Dobro tlo: Temelj za zdrave biljke

Garden Life
Biljkama je potrebno tlo. Ne samo zato da bi njihovo korijenje imalo uporište. Kvaliteta tla ključna je za bujan cvat i gust rast.

Osnovne informacije o kvaliteti tla

Samo bacite pogled na biljke u svom vrtu i možete vidjeti uzima li njihovo korijenje nesmetano hranu iz tla ili teško dolazi do vode i hranjivih tvari. Kako bi cvjetale i nicale, moraju primati odgovarajuće količine minerala, zraka, vode i organskih tvari. Pjeskovito tlo, primjerice, lagano je i porozno za zalijevanje te je jednostavno za obrađivanje, ali ne pohranjuje hranjive tvari. Glinasto tlo, s druge strane, teško je, grudasto, kompaktno, brzo se poplavljuje te je pri suhom vremenu tvrdo kao beton. Koje je onda odgovarajuće tlo za zdrav rast? Idealno tlo kombinira prednosti pjeskovitih i ilovastih tala jer zadržava vodu i hranjive tvari svojim visokim omjerom humusa, porozno je za kisik i jednostavno ga je okopavati. Kvalitetu tla u svom vrtu možete brzo i jednostavno utvrditi ispitivanjem prstima: Jednostavno navlažite tlo i protrljajte uzorak između prstiju. Ako se tlo rasipa među prstima, radi se o pjeskovitom tlu. Ako ga možete gnječiti i oblikovati u mrvičasti valjak, radi se o ilovasto-pjeskovitom tlu. Od ilovastog tla može se napraviti čvrsti valjkasti oblik. Najbolji način za određivanje je li tlo u vrtu kiselo ili alkalno jest da napravite pH ispitivanje tla.

Dobro tlo ima u sebi kišne gliste

Čarobno je rješenje za poboljšanje kvalitete svih vrsta vrtnih tala humus. Ako umetnete humus od kore drveta ili pijesak u teško, ilovasto vrtno tlo, primjerice, to će poboljšati prozračivanje. No, najuspješniji su i najpouzdaniji proizvođači humusa bezbrojni mikroorganizmi koji bogate tlo i odrađuju velike količine posla. Jedan gram tla bogatog humusom dom je preko jedne milijarde sićušnih stanovnika tla. Oni razrahljuju tlo svojim kretanjem i pretvaraju organske tvari u dragocjeni humus. Najpoznatiji takav mikroorganizam jest kišna glista. Prema tome, ako u tlu ima glista – tim bolje. Velik broj kišnih glista pouzdan su pokazatelj dobre kvalitete tla.