Rezervni dijelovi

Samo originalni dijelovi GARDENA zadovoljavaju kvalitet i standarde. Svi su dijelovi precizno izrađeni kako bi alati GARDENA zadržali svoju vrijednost i dulje trajali.

Rezervni dijelovi tvrtke GARDENA obuhvaćaju specifične profilirane dijelove te mehaničke, električne i elektroničke komponente izrađene prema najvišim standardima kvalitete radi otpornosti prilikom svakodnevnih radova u vrtu.

Ako imate pitanja o rezervnim dijelovima, obratite se distributeru u svojoj zemlji.

• Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec; Tel: 040/384 660, Fax: 040/384-760, Mob: 098/461 054, servis@medjimurka-bs.hr

• Kencek d.o.o., Čulinečka cesta 97, 10040 Zagreb, Tel: 01 28 66 977, Fax: 01 29 90 171, kencek@kencek.hr

• Gemma servis, Martina Kontuša 5, 51000 Rijeka, Tel: 051/431-638, 051/217-118, gemma-servis@ri.t-com.hr