Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις για τα Ρομποτικά Χλοοκοπτικά.

Πώς μπορώ να μάθω ποιο ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι κατάλληλο για τον κήπο μου;

Θα πρέπει να ελέγξετε εάν ο κήπος σας είναι κατάλληλος για τη χρήση των προδιαγραφών του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές για να προσδιορίσετε ποιο Ρομποτικό Χλοοκοπτικό GARDENA είναι κατάλληλο για τον κήπο σας.

GARDENA R40Li:
  • Μέγεθος επιφάνειας γρασιδιού: Έως 400 m² +/- 20%
  • Κλίση εδάφους στο εσωτερικό του κήπου: έως 25%
  • Στενό πέρασμα: Τουλάχιστον 90 cm (από καλώδιο σε καλώδιο)

GARDENA R70Li:

  • Μέγεθος επιφάνειας γρασιδιού: Έως 700 m² +/- 20%
  • Κλίση εδάφους στο εσωτερικό του κήπου: έως 25%
  • Στενό πέρασμα: Τουλάχιστον 60 cm (από καλώδιο σε καλώδιο)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή επισκεφτείτε την ενότητα "Προϊόντα" αυτού του ιστότοπου.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό GARDENA για ξεχωριστούς χώρους εργασίας;

Εάν ο χώρος εργασίας αποτελείται από δύο ξεχωριστές επιφάνειες με γρασίδι όπου το ρομποτικό χλοοκοπτικό δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνο του, συνιστούμε να τοποθετήσετε το καλώδιο στις άλλες περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, το ρομποτικό χλοοκοπτικό υποστηρίζεται μη αυτόματα ανάμεσα στην κύρια και τις δευτερεύουσες περιοχές. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία MAN, ώστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό να εκτελέσει χλοοκοπή μέχρι η μπαταρία να αδειάσει. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, θα χρειαστεί να μεταφέρετε οι ίδιοι το ρομποτικό χλοοκοπτικό στη βάση φόρτισης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.

Η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στο γρασίδι ή θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε καλλιέργεια λαχανικών;

Η περιοχή μπροστά από τη βάση φόρτισης είναι ένα σημείο μεγάλης κυκλοφορίας. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό θα πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να επιστρέψει στη βάση φόρτισης από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος χωρίς εμπόδια ακτίνας 2 μέτρων γύρω από τη βάση φόρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης για το Ρομποτικό Χλοοκοπτικό GARDENA" στις οδηγίες λειτουργίας.

Πόσο μικρά μπορούν να είναι τα στενά περάσματα για το ρομποτικό χλοοκοπτικό GARDENA στον κήπο μου;

Είναι καλύτερο να αποφεύγετε τα μακριά, στενά περάσματα και περιοχές πιο στενές από 1,5 μέτρο. Διαφορετικά, το Ρομποτικό Χλοοκοπτικό ενδέχεται να εκτελεί χλοοκοπή στο πέρασμα για πολύ μεγάλο διάστημα ή να μην μπορεί να βγει από το πέρασμα.

Πόσο στενά μπορούν να είναι τα περάσματα (περίπου 1 μέτρο σε πλάτος) για το ρομποτικό χλοοκοπτικό GARDENA στον κήπο μου;

Αυτό εξαρτάται από το ρομποτικό χλοοκοπτικό . R40Li: Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου είναι 90 cm ανάμεσα στα καλώδια οριοθέτησης. R70Li: Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου είναι 60 cm ανάμεσα στα καλώδια οριοθέτησης.

Πόσο γρασίδι αφήνει το ρομποτικό χλοοκοπτικό GARDENA στα άκρα;

Το πλάτος της άκοπης λωρίδας γρασιδιού εξαρτάται από το πόσο κοντά μπορεί να τοποθετηθεί το καλώδιο οριοθέτησης στο άκρο.
  • π.χ. σε απόσταση 5 cm (R40 Li και R70Li) από το άκρο του γρασιδιού, κατά μήκος μονοπατιών από τούβλα στα οποία μπορεί να περάσει το Ρομποτικό Χλοοκοπτικό, δεν θα υπάρχει άκοπη λωρίδα γρασιδιού.
  • π.χ. σε απόσταση 20 cm (R40 Li και R70Li) από το άκρο του γρασιδιού, κατά μήκος παρτεριών ή θρυμματισμένων βράχων όπου δεν μπορεί να περάσει το ρομποτικό χλοοκοπτικό, θα υπάρχει μια στενή λωρίδα γρασιδιού.
  • π.χ. σε απόσταση 30 cm (R40 Li και R70Li) από το άκρο του γρασιδιού, κατά μήκος τοίχων ή γύρω από δέντρα, θα υπάρχει μια ελαφρώς πλατύτερη λωρίδα γρασιδιού.
Για να βεβαιωθείτε ότι το γρασίδι έχει κοπεί εντελώς ή ότι παραμένουν μόνο μικρές λωρίδες άκοπου γρασιδιού, αλλάξτε τη διάταξη του κήπου σας, για παράδειγμα, τοποθετήστε στα άκρα πέτρες κράσπεδου η πλάκες από σκυρόδεμα στο ύψος του γρασιδιού.

Have you already heard something about the six biggest robotic mower myths?

Read here the six of the most common myths about these machines.