Ympäristömenettelyt

Ympäristönsuojelu otetaan vakavasti kaikissa Husqvarna-konserniin kuuluvissa GARDENAn tuotantolaitoksissa. Tuotantolaitosten tulevaisuuden turvaamiseen tarvitaan paitsi kannattavaa liiketoimintaa ja kasvua myös yhteiskuntavastuuta. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota tuotantolaitostemme turvallisuuteen ympäristön kannalta. Kestävä kehitys ja ympäristö olennaisena osana toimintaa tarkoittaa, että lakimääräisten vaatimusten täyttämisen lisäksi otamme huomioon itse asettamamme ympäristönäkökohdat tuotantoprosesseissa ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotantolaitosten ympäristömenettelyjä kaikilla tasoilla.

Työntekijät ovat erittäin tärkeitä toimivan ympäristönhallintajärjestelmän kannalta. Siksi työntekijät ovat aktiivisesti mukana ja heidät pidetään ajan tasalla esimerkiksi koulutusten avulla. Pyrimme toiminnassamme sovittamaan talousnäkökohdat ympäristön kannalta kestävään toimintaan aina, kun se on mahdollista ja järkevää. Tavoitteenamme on välttää luonnon tarpeetonta kuormittamista ja keskittyä ennalta ehkäisevään ympäristönsuojeluun.

Toimintaperiaatteet

 • Hyödynnämme tarvittavia resursseja tehokkaasti ja sovellamme kierrätystalouden ideaa.
 • Päästöjä, jätettä ja haitallisia materiaaleja vältetään tai vähennetään aina kun mahdollista.
 • Riskit ja potentiaaliset vaaratekijät kartoitetaan ja arvioidaan säännöllisesti, jotta niitä pystytään mahdollisuuksien mukaan välttämään. Valmiussuunnitelmilla pyritään rajoittamaan vahinkoa hätätilanteissa.
 • Seuraamme ympäristövaikutuksiamme tiettyjen indikaattoreiden avulla, jotta mahdolliset kehityskohteet olisivat läpinäkyviä.
 • Pidämme yleisön, viranomaiset ja liikekumppanimme ajan tasalla ympäristömenettelyistämme. Avoin vuorovaikutus myös muiden yritysten kanssa edistää kokemusten ja ajatusten vaihtoa.

Toimenpiteitä

Seuraavassa luetellaan ympäristönsuojelun jatkuvaan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä:

 • Energiansäästötoimenpiteet, esim. energiasyöppöjen laitteiden vaihtaminen ja energiatehokkaat tietokoneet, näytöt ja valaistus tuotannossa ja hallinnossa.
 • Kuljetusten CO2-päästöjen vähentäminen esimerkiksi kuljetuskaluston tilankäyttöä optimoimalla.
 • Lakisääteistä tarkempi jätteiden lajittelu.
 • Kestävien pakkausten käyttäminen tuotantolaitosten sisäisissä ja välisissä kuljetuksissa, esim. kestävät muovilaatikot sisäisissä kuljetuksissa. Näin voidaan säästää useita tonneja pahvia ja muovikalvoa.
 • Liuotinpohjaiset lakat on korvattu vesipohjaisilla Niederstotzingenin tehtaalla. VOC-direktiivin rajat alitettiin noin 50 prosentilla ja vuodessa säästyy 10 tonnia liuottimia.

FSC®

Puuta sisältävien tuotteiden FSC-merkintä osoittaa, että Husqvarna-konserni on kiinnostunut kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja erityisesti kestävästä metsänhoidosta, jolla taataan sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset edellytykset nykyisille ja tuleville sukupolville. GARDENA-tuotteissa FSC-sertifioitua puuta käytetään puisissa combisystem-varsissa ja Classic-pensassaksien kahvoissa.

FSC-merkkiä saa käyttää vain sertifikaatin haltija. GARDENA Manufacturing GmbH:n lisäksi myös muilla Husqvarna-konsernin myyntiyrityksillä on sertifikaatti. FSC-sertifiointi on ollut yksi tärkeä askel Husqvarnan ja GARDENAn kestävää kehitystä edistävässä toiminnassa.

FSC on lyhenne termistä Forest Stewardship Council. Forest Stewardship Council on voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetyn kestävän kehityksen huippukokouksen, Earth Summitin, jälkeen. FSC-sertifioinnin lisäksi järjestön päätehtäviin kuuluu standardien luominen. Sertifikaatin haltijoille on laadittu kymmenen periaatetta, joissa edellytetään esimerkiksi seuraavaa:

 • Luonnonmetsien ja luonnollisten elinalueiden muuntaminen muuhun käyttötarkoitukseen on kielletty.
 • Vaarallisten kemikaalien käyttö on kielletty.
 • Asukkaiden ja kansainvälisten työntekijöiden oikeudet on turvattava.
 • Sovellettavaa lakia ja kansainvälisiä sopimuksia on noudatettava.

Husqvarnan myyntiyrityksissä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.

FSC Logo