Siit leiate standardid, sertifikaadid, eeskirjad ja deklaratsioonid GARDENA toodete kohta.

Kvaliteet - Keskkond - Energeetika

Meie kvaliteedi- , keskkonna- ja energeetika intergeeritud juhtimissüsteemid on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt kehtivatele standartitele: ISO 9001 kvaliteedistandard, ISO 14001 keskkonnajuhtimise standard, ISO 50001 energeetikastandard

Hooldust ja arendust teostab loodud töörühma meeskond juhtkonna osalusel. Meie integreeritud juhtimissüsteemi optimeeritakse ja kinnitatakse pidevalt kõigi asukohtade siseaudititega.
Meie sertifikaatide säilitamiseks jälgib standardi nõudeid igal aastal välisauditites akrediteeritud asutus.
Tarnijate valimisel võetakse arvesse kõiki standardite aspekte ja neid auditeeritakse vastavalt. 


ISO sertifikaadid

CE-vastavus GARDENA

GARDENA smart süsteemil on CE-vastavusdeklaratsioon. See tagab toodete vastavuse nende puhul kohaldatavate direktiivide nõuetele. Lisateabe saamiseks laadige jaotisest "Allalaaditavad failid" alla vastava süsteemi toote kohta dokument "CE-vastavusdeklaratsioon".

Kui vajate täiendavaid CE-vastavusdeklaratsioone, võtke ühendus kohaliku kontaktisikuga.

CE

EL ökodisaini direktiiv

Tootja deklaratsioon elektrimootorite ökodisaini määruse kohta (EU) 2019/1781.

 

Vaata deklaratsiooni

Müra ja vibratsioon

Altpoolt leiate ülevaate kõigi GARDENA toodete müra- ja vibratsiooniväärtuste kohta.

Euroopa Liidu REACH-määrus

REACH ("Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist") on Euroopa Liidu keemiliste ainete õiguslik raamistik, mis jõustus 1. juunil 2007. aastal ning millel on järk-järgulised tähtajad kuni 2018. aastani.

Artikkel 33 Toodetes sisalduvaid aineid käsitleva teabe edastamine.

GARDENA edastab ainete kohta, mille Euroopa Kemikaaliamet on määratlenud REACH-määruse XIV lisa kandidaataainetena (nn kandidaatainete loetelu), kui nende kontsentratsioon toodetes on suurem kui 0,1 kaaluprotsenti, järgmise teabe.    

Reach

Ohutusalased andmelehed

Siit leiate kõik saadaolevad ohustusalased andmelehed GARDENA toodete kohta.

Lehele Ohutusalased andmelehed

Ohutusalane teave Liitiumakud

Vaata lähemalt

Koostisainete andmekaartid

Leia koostisainete andmekaartid

Siit saate alla laadida failid

Müra ja vibratsioon
No Image Available
Vibratsioon
EL-i REACH-määrus
No Image Available
REACH-määruse artikli 33 deklaratsioon
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart gateway seade
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart kastmiskompuuter
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart niiskusandur
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - automaatne aiapump
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart toiteadapter
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart kastmissüsteemi stardikomplekt
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Bluetooth - kastmiskompuuter
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Bluetooth - niisutusklapp 9V
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Bluetooth - kontrollseade 9V
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Roosikindad suurus, 11540, 11541
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Aiakindad 11500,11501,11502
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Aianduskindad 205, 206, 207, 208
CE declaration
No Image Available
Planting and maintenance glove 201, 202, 203
CE declaration
No Image Available
Planting and soil glove 11510, 11511, 11512, 11513
CE decaration
No Image Available
Shrub care glove 216, 218, 11530, 11531
CE declaration
No Image Available
Tool and wood glove 11520, 11521, 11522
CE declaration
No Image Available
Tool glove 213, 214, 215