Valitud pumbatoodete pikendatud tootjagarantii tingimused

Laiendatud tootjagarantii sätted ja tingimused valitud pumbatoodetele
(Viimati uuendatud: 04.05.2021)


Lisaks 2-aastasele standardsele tootjagarantiile (tootja standardsele garantiipoliitikale), mis antakse ettevõtte GARDENA Manufacturing GmbH poolt (edaspidi viidatud kui „GARDENA“), saad sa pikendada seda standardset tootjagarantiid valitud pumbatoodetele 36 kuu võrra 2 aastalt kuni kokku 5 aastale: https://www.gardena.com/ee/garantii/

Garantiilaiendus kehtib järgnevatele toodetele:
1707, 1709, 1717, 1719, 1742, 1748, 1749, 1753, 1755, 1757, 1759, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771, 1773, 9023, 9025, 9030, 9032, 9034, 9036, 9040, 9042, 9044, 9046, 9048, 9049,14600, 14602,19080, 19106

Akud ja laadijad on sellest laiendatud tootjagarantiist välistatud. Lisaks kohaldatakse teisi erandeid, nagu need on esitatud allpool punkti II. 2. loetelus.

Lisaks käesolevates tingimustes sätestatud õigustele on lõpptarbijal puuduste korral seadusest tulenevad õigused. Neid õigusi saab kasutada tasuta ja need ei ole käesolevate tingimustega piiratud.


  I. Nõuded laiendatud tootjagarantii jaoks
  Selleks et tootjagarantiid laiendada, on sul tarvis luua kliendikonto, minnes leheküljele https://www.gardena.com/ee/tugi/registreerimise-garantii/ ja seejärel registreerides oma ostetud GARDENA toote oma profiilis kolme kuu jooksul alates ostu kuupäevast. See kolmekuuline tähtaeg määratakse ostudokumendi originaalil oleva kuupäevaga. Sa pead seetõttu tšeki tõenduseks alles hoidma. Kui sa oled oma toote edukalt registreerinud, siis saadetakse sinu poolt antud e-posti aadressile kinnitusega e-kiri. Seda e-kirja vajatakse ka tõenduseks nõude esitamise otstarbeks garantii ajal ja sa pead tegema sellest väljatrüki.

  II. Täiendavad tingimused/erandid
  Laiendatud tootjagarantii osas kohaldatakse järgmisi täiendavaid tingimusi:
  1. Laiendatud tootjagarantii kehtib ainult siis, kui valitud pumbatooteid on kasutatud ainult eraviisiliselt, s.t neid ei ole kasutatud äriliselt ega elukutseliselt, ning on tõestatud, et defekt on tekkinud garantiiperioodi jooksul ja nõue on samuti esitatud selle garantiiperioodi jooksul. Ostudokumendi originaalil olev kuupäev on seetõttu mistahes nõuete tarbeks otsustav. Käesolev laiendatud tootjagarantii ei kehti kasutatud kaubana omandatud toodete korral.

  2. GARDENA garanteerib lõppkasutajale, et toode on materjali- või tootmisdefektidest vaba. Osade ja komponentide tavapärane kulumine ning katkiminek (nagu näiteks V-rihmad, tiivikud, elektripirnid, õhufiltrid, terade kinnitusosad, lõiketerad, turbiinid, hammasrihmad, süüteküünlad), visuaalsed muutused, kuluosad ja kuluained on laiendatud garantiist välistatud.

  3. Garantii alla kuuluvaid teenuseid osutatakse täisfunktsionaalse asendustoote tarnimisega või meile saadetud vigase toote tasuta parandamisega; jätame endale õiguse valida kahe nimetatud variandi vahel. Teenusele kehtivad järgmised eeldused, mis peavad olema täidetud:
  • Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, järgides selle kasutusjuhendis toodud soovitusi.
  • Ei ostja ega kolmas osapool ei ole proovinud toodet iseseisvalt avada ega parandada.
  • Tööks on kasutatud ainult GARDENA originaalvaruosi ja -kuluosi.
  • Ostudokumendi originaali koopia ja toote registreerimise kinnitusega e-kiri on edastatud volitatud edasimüüjale
  Käesolev laiendatud tootjagarantii on piiratud asendamise või parandamisega kooskõlas eelmainitud tingimustega. Asendatud tooted või osad saavad meie omandiks. Laiendatud tootjagarantii ei sisalda õigust esitada meie kui tootja vastu teisi nõudeid, nagu näiteks kahjustuste eest. Sealhulgas ei ole sa õigustatud saama asendustoodet, kui sinu toode remonditakse. Garantiiteenused ei pikenda ega uuenda toote garantiiperioodi.

  III. Laiendatud tootjagarantii kohaldamise ulatus
  Käesolev garantii kehtib ainult valitud pumbatoodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse järgmistes riikides:
  EL-i liikmesriigid / EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riigid, Ühendkuningriik, Albaania, Armeenia, Austraalia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanada, Hiina, Gruusia, Hongkong, Iisrael, Jaapan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Malta, Moldova, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Venemaa, Šveits, Serbia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Tadžikistan, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Uruguai, USA, Usbekistan.
  GARDENA ei anna garantiid toodetele, mis on ostetud või mida kasutatakse teistes riikides. GARDENA vabastatakse garantiikohustuse täitmisest, kui garantii täitmise tagajärjeks oleksid väliskaubanduse õigusaktide riigisiseste või rahvusvaheliste eeskirjade rikkumine või embargod ja/või muud sanktsioonid.

  IV. Nõude esitamine garantii ajal
  Kui esitad garantii ajal nõude, siis saada palun vigane toode, ostudokumendi originaali koopia ja rikke kirjeldus volitatud hooldustöökojale.

  Kohaldatav õigus

  Laiendatud tootjagarantiid reguleerib Saksamaa Liitvabariigi seadusandlus, välistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG). Õigusruumi valik ei tähenda, et sina kui tarbija oleksid ilma jäetud kaitsest, mida sulle antakse nende sätetega selle riigi seadusandlusega, millises on sinu alaline elukoht, millest ei saa lepinguga kõrvale kalduda.