Her kan du finde standarder, certificeringer, bestemmelser og erklæringer vedr. GARDENA-produkter.

Kvalitet - Miljø - Energi

Vores integrerede håndtering af kvalitet, miljø og energi er i overensstemmelse med de for nuværende gældende certificeringsstandarder ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001.
Udvikling og vedligeholdelse bliver udført af et tværfagligt team med deltagelse af ledelsen. Vores integrerede håndteringssystem bliver løbende optimeret og godkendt af intern revision på alle lokaliteter.
For at opretholde vores certificeringer, vil de påkrævede minimumsstandarder blive overvåget årligt i eksterne revisioner af et akkrediteret organ.
Ved valg af vores leverandører tages alle aspekter af standarderne i betragtning og evalueres i overensstemmelse hermed i revisioner.

 
Til ISO certificeringerne

CE-overensstemmelse GARDENA

GARDENA smartSystem har en CE-overensstemmelseserklæring. Det sikrer, at produktet overholder kravene i det direktiv, der gælder for det. Det kan du læse mere om ved at downloade dokumentet "CE-erklæring" for samtlige GARDENA smartSystem-produkter under "Download".

Hvis du har brug for flere CE-erklæringer, bedes du henvende dig til din lokale kontaktperson.

CE

EU's direktiv om miljøvenligt design

Producenterklæring vedrørende økodesignforordning for elektriske motorer (EU) 2019/1781.
Til direktivet

Akustik og vibrationer

Nedenfor kan du se en oversigt over værdier for akustik og vibrationer for alle GARDENA-produkter.

EU's REACH-forordning

REACH ("Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentet og Rådet den 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier") er et kemisk retsgrundlag fra Den Europæisk Union, der trådte i kraft den 1. juni 2007, med gradvise deadlines til 2018.

Artikel 33. Kommunikation af oplysninger om stoffer i artikler.

GARDENA giver følgende oplysninger om stoffer, der er identificeret af Det Europæiske Miljøagentur som kandidater til bilag XIV i REACH (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i artiklerne.    

Reach

Sikkerhedsdatablade

Her kan du finde elle de tilgængelige sikkerhedsdatablade for GARDENA-produkter.

Til sikkerhedsdatabladene

Sikkerhedsinformation til litiumbatterier

Til informationen

Databladets ingredienser

Til databladets ingredienser

Her kan du downloade filerne

Akustik og vibrationer
No Image Available
Vibrationer
EU's REACH-forordning
No Image Available
REACH-artikel 33 erklæring
CE-erklæring
No Image Available
smartSystem - Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE-erklæring
No Image Available
smartSystem - Vandregulering
CE-erklæring
No Image Available
smartSystem - Sensor
CE-erklæring
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE-erklæring
No Image Available
smart System - Power Adapter
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE-erklæring
No Image Available
Vandingskontrol - Bluetooth
CE-erklæring
No Image Available
Vandingsventil 9V - Bluetooth
CE-erklæring
No Image Available
Kontrolenhed 9V - Bluetooth
CE erklæring
No Image Available
Beskæringshandske, 11540
CE erklæring
No Image Available
Havehandske 11500,11501,11502
CE erklæring
No Image Available
Plante- og jordhandske 205, 206, 207, 208
CE erklæring
No Image Available
Havehandske glove 201, 202, 203
CE erklæring
No Image Available
Buskplejehandske 216, 218, 11530, 11531
CE erklæring
No Image Available
Redskabshandske 11520, 11521, 11522
CE erklæring
No Image Available
Redskabshandske 213, 214, 215