Vaskesæt
Varenr. : 6086-20

Egenskaber

00989-20-P-002-cmyk

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktets beholder eller etiket ved hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis aktuelt og bekvemt. Fortsæt skylningen. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

Warranty 5 years-T-084_cmyk

5 års garanti sikrer høj kvalitet

*Efter registrering på gardena.com/registration inden for 3 måneder efter købet. Garantibetingelser på gardena.com/warranty.

Egenskaber

00989-20-P-002-cmyk

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktets beholder eller etiket ved hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis aktuelt og bekvemt. Fortsæt skylningen. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

Warranty 5 years-T-084_cmyk

5 års garanti sikrer høj kvalitet

*Efter registrering på gardena.com/registration inden for 3 måneder efter købet. Garantibetingelser på gardena.com/warranty.

Beskrivelse

Vaskebørstesæt pvc

For easy cleaning of narrow spaces and corners, with Shampoo Wax Sticks.
Further information can be found on the website http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
(relations between INCI-notations, designations of the European Pharmacopoeia and CAS-numbers)
Tekniske specifikationer
Varenr. 6086-20
EAN-Code: 4078500608602
Specificationer
Produktgaranti 5 års garanti

Information og service

Support og service

Robotic Service

Alt, hvad du behøver at vide

Alt, hvad du behøver at vide om de Gardena haveprodukter, du har i dit redskabsskur. Har du brug for reservedele? Har du mistet din brugervejledning? Her finder du det hele.

Har du brug for flere informationer om dette produkt?

Kontakt kundesupport eller tag et kig i vores Ofte stillede spørgsmål.
Gå til Ofte stillede spørgsmål