Cleansystem sæbestave
Varenr. : 989-30

Egenskaber

00989-20-P-002-cmyk

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktets beholder eller etiket ved hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis aktuelt og bekvemt. Fortsæt skylningen. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

05574-20-L-006_V1

Nem håndtering

Sæbestavene fra GARDENA kan let placeres i åbningen af håndskurebørsten eller vaskebørsten. Det er ikke nødvendigt at tilføje specielt rengøringsvand.

00989-30-S-001

Praktisk opbevaring

Opbevares nemt og rent. Altid klar til brug.

00989-20-L-002_V1

Effektiv rengøring af malede flader og plastflader

Sæbestavene fra GARDENA er yderst effektive og er specielt egnet til rengøring af malede flader og plastflader.

Egenskaber

00989-20-P-002-cmyk

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktets beholder eller etiket ved hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern kontaktlinser, hvis aktuelt og bekvemt. Fortsæt skylningen. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

05574-20-L-006_V1

Nem håndtering

Sæbestavene fra GARDENA kan let placeres i åbningen af håndskurebørsten eller vaskebørsten. Det er ikke nødvendigt at tilføje specielt rengøringsvand.

00989-30-S-001

Praktisk opbevaring

Opbevares nemt og rent. Altid klar til brug.

00989-20-L-002_V1

Effektiv rengøring af malede flader og plastflader

Sæbestavene fra GARDENA er yderst effektive og er specielt egnet til rengøring af malede flader og plastflader.

Beskrivelse

Sæbestænger til skinnende resultater

Med GARDENA-sæbestave er rengøring nu endnu lettere. De kan bruges til krævende rengøring af malede flader og plastflader. Virkningen forstærkes specielt med brugen af håndskurebørsten og vaskebørsten. Sæbestavene kan let placeres i åbningen af GARDENA-håndskurebørsten og GARDENA-vaskebørsten. Der blandes de med vand, og vand-/sæbeblandingen transporteres via børsterne til den flade, der skal rengøres. Det er ikke nødvendigt at tilføje rensningsvand. Sæbestavene er biologisk nedbrydelige og fås i plastikpakker med 10 stk i hver. De kan bruges med vores GARDENA-vaskebørste (5574-20) og til GARDENA-håndskurebørste (988-20). Rengøring kan være så let.
Tekniske specifikationer
Varenr. 989-30
EAN-Code: 4078500098946
Specificationer
Slangekoblinger 10 x sæbestave

Information og service

Support og service

Robotic Service

Alt, hvad du behøver at vide

Alt, hvad du behøver at vide om de Gardena haveprodukter, du har i dit redskabsskur. Har du brug for reservedele? Har du mistet din brugervejledning? Her finder du det hele.

Har du brug for flere informationer om dette produkt?

Kontakt kundesupport eller tag et kig i vores Ofte stillede spørgsmål.
Gå til Ofte stillede spørgsmål