Zde naleznete normy, certifikáty, předpisy a prohlášení pro výrobky GARDENA.

Kvalita - životní prostředí- energie

Naše integrované řízení kvality, životního prostředí a energie je v souladu s aktuálně platnými vydáními norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Údržbu a vývoj provádí interdisciplinární tým za účasti vedení. Náš integrovaný systém řízení je průběžně optimalizován a prověřován interními audity všech míst.
Pro udržení správné úrovně našich certifikátů jsou požadavky na normy každoročně kontrolovány externími audity akreditovanými společnostmi.
Při výběru našich dodavatelů jsou všechny aspekty norem brány v úvahu a podle toho jsou hodnoceny v auditech.

K certifikátům ISO

Označení CE produktů GARDENA

Produkty se systémem GARDENA smartSystem mají prohlášení o shodě ES. To zajišťuje, že produkty splňují požadavky směrnic, které se na ně vztahují. Více informací naleznete v dokumentu „Prohlášení o shodě ES“ pro každý produkt systému GARDENA smartSystem v části „Ke stažení“.

Pokud potřebujete další prohlášení o shodě ES, požádejte o něj místního zástupce.

CE

Nařízení EU Ecodesign

Prohlášení výrobce týkající se nařízení o ekodesignu elektrických motorů (EU) 2019/1781.

 

Přejít k prohlášení

Akustika a vibrace

Níže naleznete přehled hodnot hluku a vibrací všech produktů GARDENA.

Nařízení REACH Evropské unie

REACH („Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, evaluaci, autorizaci a omezování chemických látek“) je předpisový rámec Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami, který vstoupil v platnost 1. července 2007, s postupnými lhůtami do roku 2018.

Článek 33. Sdílení informací o látkách ve výrobcích.

Společnost GARDENA poskytuje následující informace o látkách, které Evropská agentura pro chemické látky určila jako kandidáty do přílohy XIV směrnice REACH (tzv. Kandidátský seznam), s koncentrací vyšší než 0,1 hm. % ve výrobcích.    

Reach

Bezpečnostní listy

Zde naleznete všechny dostupné bezpečnostní listy pro produkty GARDENA.

Přejít na bezpečnostní listy

Bezpečnostní informace k lithiovým akumulátorům

K informaci

Datový list - obsažené složky

K obsaženým složkám v datovém listu

Zde můžete stáhnout soubory

Akustika a vibrace
No Image Available
Vibrace
Nařízení EU REACH
No Image Available
Prohlášení podle REACH, článek 33
Prohlášení o shodě ES
No Image Available
smart system – gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Prohlášení o shodě ES
No Image Available
smart system – zavlažovací počítače
Prohlášení o shodě ES
No Image Available
smart system – snímač
Prohlášení o shodě ES
No Image Available
smart system - domácí vodní automat
Prohlášení o shodě ES
No Image Available
smart system - zásuvka pro dálkové ovládání
Prohlášení o shodě ES
No Image Available
smart system - řízení zavlažování
Označení CE
No Image Available
Bluetooth - zavlažovací počítač
Označení CE
No Image Available
Bluetooth - zavlažovací ventil 9V
Označení CE
No Image Available
Bluetooth - řídící jednotka 9V
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro stříhání a práci s růžemi, č. v. 11540, 11541
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny, č. v. 11500,11501,11502
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou, č. v. 205, 206, 207, 208
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro sázení, č. v. 201, 202, 203
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro sázení a práce s půdou, č. v. 11510, 11511, 11512, 11513
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro péči o keře, č. v. 216, 218, 11530, 11531
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro práci s nářadím a dřevem, č, v, 11520, 11521, 11522
CE prohlášení
No Image Available
Rukavice pro práci s nářadím, č.v. 213, 214, 215