Sustainovate. Náš program udržitelnosti.

Jako společnost v rámci skupiny Husqvarna je GARDENA zapojena do celoskupinového programu udržitelnosti „Sustainovate“, který je strategicky zaměřen na inovace, které přibližují lidi a přírodu. Na základě vědecky ověřených znalostí jsme stanovili konkrétní cíle týkající se uhlíkových emisí, tzv. „vědecky založené cíle“.

 

Získejte více informací o “Sustainovate” a zprávě o udržitelnosti Husqvarna Group

Naše ekologická stopa

Jádrem naší strategie udržitelnosti je jasný závazek k cílům Pařížské dohody o klimatu. Chceme férově přispět ke snížení uhlíkových emisí. V rámci udržitelnosti i mimo něj máme pokračující aktivity a cíle jak analyzovat a snižovat náš dopad na životní prostředí a ekologickou stopu.

Sociální odpovědnost

Stejně jako v environmentálních případech jsme si vědomi své společenské odpovědnosti a dlouhodobě se angažujeme v sociálních záležitostech. Od naší firemní zahrady s včelstvy, přes lokální i globální angažovanost, až po spokojenost našich zaměstnanců.
GARDENA supports UNICEF

Partnerství s UNICEF: každá kapka se počítá

U příležitosti Světového dne vody 22. března 2018 zahájila GARDENA dlouhodobé partnerství se společností UNICEF pod heslem „Každá kapka se počítá“. Cílem tohoto partnerství je poskytnout více než 230 000 lidem do roku 2022 přístup k čisté pitné vodě.

Spolupráce v sociálních věcech

Od roku 1980 spolupracujeme s workshopy pro osoby se zdravotním postižením v regionu a jako jejich klienti tam vytváříme pracovní příležitosti. Díky našemu projektu „Heuweg 7“ pracují společně a pod dohledem v našem montážním závodě lidé se zdravotním postižením a dříve dlouhodobě nezaměstnaní. Naši učni se každý rok zapojují do sociálního týdne s našimi spolupracujícími partnery ve formě speciálních stáží v sociálním zařízení.
Podporujeme také četná nezisková sdružení a projekty v našem regionu, a to dary peněžními nebo naturálními. Například charita „Drachenkinder“ z rádia 7 a „SOS-Kinderdörfer“.
Cooperation
Icon Health and wellbeing

Zdraví a pohoda

S programem „Healthy @ Gardena“ nabízíme komplexní program ochrany zdraví při práci prostřednictvím řady kurzů, seminářů a kampaní. Pracovníci se pravidelně účastní kampaní dárcovství krve, které se v naší společnosti konají ve spolupráci s německým Červeným křížem. Kromě toho již proběhly kampaně na dárcovství kostní dřeně na několika místech s vysokou účastí.

Výsledky našeho každoročního průzkumu mezi zaměstnanci potvrzují trvale vysokou úroveň spokojenosti zaměstnanců se společností GARDENA jako zaměstnavatelem.

Pokud jde o udržitelné zahrádkaření, je čas na ReTh!nk.

Icon Rethink
Ve společnosti GARDENA se vám snažíme pomoci realizovat vaše zahradní sny. Přihlášením k našemu závazku ReTh!nk usilujeme o to, aby bylo zahrádkaření co nejvíce udržitelné. Zjistěte, jak podporujeme ReTh!nk ve vývoji, výrobě a aplikaci našich výrobků.