36 αποτελέσματα βρέθηκαν για: 1864
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Κωδικός είδους : 01197-29
Αφήστε το νερό να κυλίσει - αυτόματα και προς μία κατεύθυνση. Για 6 περιοχές του κήπου σας.
83,00 € Προτεινόμενη λιανική τιμή με ΦΠΑ
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1864, MasterControl, Ηλεκτρoνικός πρoγραµµατιστής πoτίσµατoς, 2015-02
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Water Timer T 1030 card, Water Computer C 1030 plus/Multi Control, Water compurter C 1060 plus/MasterControl, Water computer C 1060 solar plus/MasterControl solar, 01830-20, 01862-20, 01864-20, 01866-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Water Timer T 1030 plus, Water Timer T 1030 Duo plus, 01860-20, 01870-20, 2013
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Αυτόματος διανομέας νερού, Art 01197-29, 2012-01
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1197, Αυτόματος διανομέας νερού, 2014-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Αυτόματος διανομέας νερού, Art 01197-29, 2011-10
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Water Compurter C 2030 duo plus/MultiControl Duo, Water Computer EasyControl, Water Compurter FlexControl, Water Computer SelectControl, 01874-20, 01881-20, 01883-20, 01885-20, 2015
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Ηλεκτρνικ πρ γραμματιστής π τίσματ ς, Art 01864-29, 2012-05
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 2016-08
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1559, AquaContour automatic, Αυτόματο Ποτιστικό Pop-up μεγάλων επιφανειών ανεξαρτήτου σχήματος, 2019-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 867, 769, 3 l, 5 l, Ψεκαστήρας Προπίεσης, 2015-12
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 756, 757, 2015-12
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, el, 1559-29, AquaContour automatic, Large-Area Pop-up Irrigation, 2021-05.pdf
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 232, 2016-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 4018, 4022, 4027, 400, 400 C, 330, Κυλινδρική χλοοκοπτική μηχανή, 2016-06
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9845, QC40, Φορτιστής μπαταρίας, 2016-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 6001, 2016-11
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 6002, 2016-11