Πολιτική για το περιβάλλον

Ως μέλος του Ομίλου Husqvarna, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις μονάδες παραγωγής της GARDENA. Γνωρίζουμε ότι το μέλλον διαφορετικών φυτών μπορεί να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα όχι μόνο από το κέρδος και την ανάπτυξη, αλλά και από την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης. Γι' αυτό, δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος στις μονάδες παραγωγής μας. Άρτια και βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει για εμάς να πληρούμε τις νόμιμες απαιτήσεις στις τυπικές μας διαδικασίες, ταυτόχρονα να περιλαμβάνουμε περιβαλλοντικά στοιχεία στις σχετικές λειτουργικές διαδικασιών, αλλά και να βελτιώνουμε συνεχώς τα περιβαλλοντικά μέτρα στη μονάδα παραγωγής μας σε όλα τα επίπεδα.

Οι υπάλληλοί μας είναι το βασικό στοιχείο ενός συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος που να λειτουργεί. Επομένως, εμπλέκονται ενεργά, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται. Στις καθημερινές μας εργασίες και αποφάσεις προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα οικονομικά θέματα με την προστασία του περιβάλλοντος, όπου είναι δυνατό και λογικό. Στόχος μας είναι να αποφύγουμε την τυχόν μη απαραίτητη επίδραση στο περιβάλλον, εστιάζοντας στην προληπτική προστασία του περιβάλλοντος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας

 • Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά όλους τους απαιτούμενους πόρους και καθοδηγούμαστε από την ιδέα της οικονομίας της ανακύκλωσης.
 • Οι εκπομπές, τα απόβλητα και τα επικίνδυνα υλικά αποφεύγονται, όπου είναι δυνατό, ή μειώνονται.
 • Οι κίνδυνοι και οι πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις καταγράφονται τακτικά, αξιολογούνται και –όπου είναι δυνατό– αποφεύγονται. Τα προγράμματα έκτακτης ανάγκης συμβάλλουν στον περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Ορίζοντας τα βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα παρακολουθούμε τις κύριες επιδράσεις στο περιβάλλον, κι έτσι θέτουμε τα θεμέλια για τη διαφάνεια των προοπτικών βελτίωσης.
 • Ενημερώνουμε το κοινό, τη διοίκηση και τους συνεργάτες βάσει σύμβασης σχετικά με πολιτική μας για το περιβάλλον. Αυτή η διαχείριση της σχέσης –και με άλλες εταιρείες– υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών και σκέψεων.

Μέτρα για το περιβάλλον

Συγκεκριμένα μέτρα για τη συνεχή βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος είναι για παράδειγμα:

 • Μέτρα για τη διατήρηση ενέργειας, π.χ. αντικατάσταση των συσκευών που ξοδεύουν ενέργεια, χρήση υπολογιστών και οθονών με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ή βελτιστοποιημένος φωτισμός στην παραγωγή και διαχείριση.
 • Μείωση μεταφορών και επομένως μείωση των εκπομπών CO2 με διάφορα μέτρα, π.χ. βελτιστοποιώντας το χώρο φόρτωσης των φορτηγών.
 • Σωστή ταξινόμηση των απορριμμάτων, ακόμα και αν υπερβαίνουμε τις νόμιμες προδιαγραφές.
 • Χρήση επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας για μεταφορές εντός ή εκτός του εργοστασίου, π.χ. χρήση ανθεκτικών πλαστικών κουτιών για τις μεταφορές εντός του εργοστασίου. Έτσι, εξοικονομούνται αρκετοί τόνοι χαρτοκιβωτίων και πλαστικών μεμβρανών.
 • Οι βαφές που περιέχουν διαλυτικά έχουν αντικατασταθεί με βαφές με βάση το νερό στο εργοστάσιο Niederstotzingen. Έτσι, τα όρια που ορίζονται στην οδηγία VOC είναι χαμηλότερα κατά περ. 50 %, κι έτσι εξοικονομούμε 10 τόνους διαλυτικών το χρόνο.

FSC®

Με την ετικέτα FSC για τα ξύλινα προϊόντα, ο όμιλος Husqvarna αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για την αειφόρο δράση και ειδικότερα για την αειφόρο διαχείριση των δασών, διασφαλίζοντας την κοινωνική, οικονομική και οικολογική ανάγκη για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Τα σχετικά προϊόντα του ομίλου είναι οι ξύλινες λαβές combisystem και τα κλαδευτήρια θάμνων Classic της GARDENA.

Η ετικέτα FSC μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα έγκυρο πιστοποιητικό. Επομένως, εκτός από την GARDENA Manufacturing GmbH, έχουν πιστοποιηθεί και άλλες εταιρείες πωλήσεων του ομίλου Husqvarna. Η εφαρμογή του συστήματος FSC ήταν ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση της φιλοσοφίας της Husqvarna και της GARDENA για την αειφόρο διαχείριση.

Τα αρχικά FSC σημαίνουν Forest Stewardship Council. Ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός μετά τη συνάντηση κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992. Πέρα από την καθιέρωση του πιστοποιητικού FSC, το μεγαλύτερο καθήκον του οργανισμού FSC είναι να ορίζει πρότυπα. Επιπλέον, έχουν οριστεί 10 αρχές για τους κατόχους του πιστοποιητικού, όπως για παράδειγμα τα παρακάτω κριτήρια:

 • Απαγόρευση της μετατροπής των δασών και της μετατροπής οποιωνδήποτε φυσικών βιότοπων
 • Απαγόρευση της χρήσης ιδιαίτερα επικίνδυνων χημικών ουσιών
 • Διασφάλιση των δικαιωμάτων του γηγενή πληθυσμού και των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις

Η συμμόρφωση με τις αρχές που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν θέμα ουσιαστικής σημασίας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες πωλήσεων Husqvarna.

FSC Logo