Όροι & προϋποθέσεις

Η Gardena εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Σας ζητάμε και σας συνιστούμε έντονα να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης, πριν να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους.

Γενικά
Ο παρών ιστότοπος και τυχόν δευτερεύοντες ιστότοποί του (από κοινού ο «Ιστότοπος») δημοσιεύεται και διατηρείται από την Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ή από τις εταιρείες, τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα του ομίλου (από κοινού GARDENA). Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται σε μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της GARDENA (η «Συμφωνία»). Οι όροι της Συμφωνίας («Όροι») είναι οι ακόλουθοι. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε , κατανοήσατε και συμφωνείτε με τους Όρους και με όλα τα σχετικά έγγραφα. Είναι σημαντικό να τους διαβάσετε προσεκτικά. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και με όλα τα συναφή έγγραφα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Εκχώρηση αδείας
Δυνάμει των Όρων που τίθενται με την παρούσα Συμφωνία, η GARDENA σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής του παρόντος Ιστοτόπου και των έργων που συμπεριλαμβάνει. Συμφωνείτε ότι δεν θα διακόψετε ούτε και θα επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του Ιστοτόπου με κανέναν τρόπο. Η GARDENA σας επιτρέπει να βλέπετε και να κατεβάζετε τις πληροφορίες («Έργα») στο Ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, εκτός αν ορίζεται ρητά διαφορετικά στο Gardena Social Media Newsroom. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος στα Έργα και σε αντίγραφα των Έργων και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς: 1) πρέπει να διατηρήσετε, σε όλα τα αντίγραφα των Έργων που μεταφέρατε στον υπολογιστή σας, κάθε ενημερωτικό κείμενο που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας που περιέχονται στα Έργα, 2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα Έργα, ούτε και να αναπαράγετε ή να τα προβάλλετε δημοσίως, να προβείτε σε δημόσια εκτέλεσή τους ή να τα διανείμετε ή να τα χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο ή να τα κοινοποιήσετε για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς• τέλος, 3) δεν επιτρέπεται να χορηγήσετε τα Έργα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αν το ενημερώσετε και συμφωνήσει ότι αποδέχεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνάμει των παρόντων Όρων. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους επιπρόσθετους περιορισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο όπως ενδέχεται να ενημερωθούν από καιρού εις καιρόν.

Εγγυήσεις χρήστη
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των διατάξεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και ότι θα συμμορφωθείτε με όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές πολιτικές και κανόνες του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να: (α) διαδώσετε ανεπιθύμητη ή αυτόκλητη επικοινωνία, (β) προσποιηθείτε ότι είστε η GARDENA ή κάποιος άλλος ή να επιτρέψετε σε κάποιον τρίτο να προσποιηθεί ότι είναι εσείς, (γ) πλαστογραφήσετε επικεφαλίδες ή να διαχειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση περιεχομένου το οποίο μεταδίδεται μέσω του Ιστοτόπου, (δ) δηλώσετε ψευδώς τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ε) ενεργήσετε κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, (στ) προβείτε σε ενέργειες που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, (ζ) δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε υλικό το οποίο παραβιάζει ή αθετεί κατά κάποιον τρόπο τα δικαιώματα άλλων ή είναι παράνομο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή άλλως απαράδεκτο ή περιέχει έμμεση ή άμεση διαφήμιση όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες ή (η) συγκεντρώσετε ή αποθηκεύσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άλλους χρήστες, εκτός αν οι εν λόγω χρήστες παράσχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Απόρρητο
Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της GARDENA και σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου της GARDENA. Συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της GARDENA.

Αλλαγές
Η GARDENA διατηρεί το δικαίωμα, βάσει της αποκλειστικής της διακριτικής ευχέρειας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τυχόν μέρος της παρούσας Συμφωνίας ολικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο. Η συνέχεια της χρήσης του Ιστοτόπου μετά από την ανακοίνωση των αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Τιμές Προϊόντων
Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο μας συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. και είναι ενδεικτικές προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης και υπάγονται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, εμπιστευτικών πληροφοριών, δικαιωμάτων σε βάσεις δεδομένων και δικαιωμάτων σε σήματα και σχέδια, καταχωρημένα και μη) του Ιστοτόπου ανήκουν στην GARDENA ή στους δικαιούχους της. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την καλή φήμη και αναγνωρισιμότητα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μέσω της χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη GARDENA θα θεωρούνται ότι ανήκουν στη GARDENA.

Ο παρών Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των Έργων, αποτελεί αντικείμενο προστασίας μέσω των διατάξεων που αφορούν την πνευματικής ιδιοκτησία και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από διατάξεις διεθνών συνθηκών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των Έργων, και ότι θα αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αντιγραφή των Έργων. Η GARDENA δεν σας παρέχει ρητά ή σιωπηρά οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με την νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά μυστικά.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, και κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε σήματα , εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονόματα ιστοχώρου της GARDENA ή άλλα διακριτικά αναγνωριστικά της εταιρείας, εκτός από όσα δηλώνονται ρητά στο Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων της GARDENA.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όποιες πληροφορίες, προτάσεις που δεν έχουν ζητηθεί, ιδέες και άλλες συνεισφορές θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικές και ότι δεν σας ανήκουν. Αποστέλλοντας τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικά, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την περίπτωση που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριών Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική της Gardena σχετικά με την Χρήση Αζήτητων Ιδεών, παρέχετε στη GARDENA μία απεριόριστη, δωρεάν, αμετάκλητη και παγκόσμια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των υλικών και πληροφοριών και επίσης συμφωνείτε ότι η Gardena είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί ιδέες, απόψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές τις οποίες θα μας αποστείλετε για οποιονδήποτε λόγο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική της Gardena αναφορικά με την αυθόρμητη λήψη ιδεών.

Λογισμικό
Κάθε λογισμικό που είναι διαθέσιμο προς λήψη μέσω του ιστοτόπου («Λογισμικό) προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκει στην GARDENA ή/ και τους προμηθευτές της.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους εκχώρησης άδειας τελικού χρήστη, εάν υφίστανται και οι οποίοι συνοδεύουν ή συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό («Άδεια Χρήσης»). Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό διατίθεται προς λήψη αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τους τελικούς χρήστες. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που δεν συμμορφώνεται με την Άδεια Χρήση ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Η GARDENA ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Άλλοι ιστότοποι
Για τη δική σας εξυπηρέτηση, ο Ιστότοπος μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους στο Διαδίκτυο οι οποίοι ανήκουν, δημοσιεύονται και συντηρούνται από τρίτους. Η GARDENA δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί ή να εξετάζει το Περιεχόμενο των ιστοτόπων των εν λόγω τρίτων, ούτε και φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο
Όλοι οι σύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο πρέπει να εγκριθούν εγγράφως από τη GARDENA, εκτός από ιστότοπους, με τους οποίους συμφωνεί η GARDENA. Πρόκειται για ιστοτόπους όπου: (i) ο σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος μόνο κειμένου, ο οποίος περιέχει μόνο την επωνυμία «GARDENA» και δεν περιέχει σήματα της GARDENA ή των αδειοδοτών της, (ii) ο σύνδεσμος παραπέμπει μόνο στο www.gardena.com και όχι σε βαθύτερες σελίδες, (iii) ο σύνδεσμος, όταν ενεργοποιηθεί από ένα χρήστη, προβάλλει την εν λόγω σελίδα σε πλήρη σελίδα σε ένα εντελώς λειτουργικό παράθυρο περιήγησης ιστού με πλήρεις δυνατότητες περιήγησης και όχι εντός «πλαισίου» στον Ιστότοπο όπου παραπέμπει ο σύνδεσμος και (iv) η εμφάνιση, η θέση και οι άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι ένα πρόσωπο ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα του συσχετίζονται ή χρηματοδοτούνται από τη GARDENA ούτε και είναι τέτοιας φύσης που να προκαλούν ζημία ή που να καταστρέφουν την καλή φήμη και αναγνωρισιμότητα που σχετίζεται με την επωνυμία και τα σήματα της GARDENA ή των Θυγατρικών της. Η GARDENA διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδειά της για συνδέσμους ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων
Παρόλο που προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών και τη συνεχή διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, η GARDENA δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η GARDENA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΓΝΩΜΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΓΝΩΜΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η GARDENA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΥΧΟΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η GARDENA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ. Η GARDENA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Η GARDENA ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές ή διασταυρωμένες παραπομπές σε προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. της GARDENA, οι οποίες δεν ανακοινώνονται ή δεν διατίθενται στη χώρα σας. Δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν εγγυήσεις για την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή, οι ειδικές απαιτήσεις και ή η διαθεσιμότητα και ανάλογες παραπομπές δεν υπονοούν ότι η GARDENA προτίθεται να ανακοινώσει τα εν λόγω προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ. στη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για πλήρεις λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κ.λπ., οι οποίες ενδέχεται να είναι στη διάθεσή σας, καθώς και για παραγγελίες. Η GARDENA διατηρεί το δικαίωμα, βάσει της αποκλειστικής της διακριτικής ευχέρειας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή/ και να αφαιρέσει οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία κ.λπ. ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η GARDENA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΣΟΔΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΟΦΕΙΛΕΙΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η GARDENA ΗΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GARDENA ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΡΟΝΟ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ.

Νομική δήλωση
Ο παρών Ιστότοπος ελέγχεται, λειτουργεί και διοικείται από την GARDENA, από τα γραφεία της στη Σουηδία. Η GARDENA δεν δηλώνει ότι τα υλικά του παρόντος Ιστοτόπου είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλα μέρη εκτός της Σουηδίας. Απαγορεύεται η πρόσβαση στον Ιστότοπο από χώρες όπου τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θεωρούνται παράνομα. Εάν επισκεφτείτε τον Ιστότοπο από περιοχές εκτός της Σουηδίας, είστε υπεύθυνος για την τήρηση όλων των τοπικών νόμων. Οι νόμοι του Βασιλείου της Σουηδίας διέπουν την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να τίθενται σε ισχύ διατάξεις περί αντικρουόμενων νομοθεσιών. Το Πρωτοδικείο της Στοκχόλμης έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για την πρωτοβάθμια εκδίκαση οποιασδήποτε διαφωνίας σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

Το παρόν ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 23/10/17.