ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Αθηνών 92
104 42, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: 210 5193 100
Φαξ: 210 5193 105

Email: info@papadopoulos.com.gr

Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος  Π. Παπαδόπουλος

ΑΦΜ εταιρίας: 094106410