Εγγύηση

Όροι εγγύησης για την εγγύηση κατασκευαστή της GARDENA

(Τελευταία ενημέρωση 13/02/2023)

Εκτός από τα δικαιώματα που ορίζονται ορίζονται κατωτέρω, τα οποία και θα ισχύουν με την πιστή τήρηση των σχετικών προβλεπομένων προϋποθέσεων, ο τελικός καταναλωτής διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του σε περίπτωση ελαττωμάτων. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και δεν περιορίζονται από τα κατωτέρω προβλεπόμενα.


1. Η GARDENA Manufacturing GmbH (εφεξής «GARDENA») παρέχει εγγύηση για όλα τα γνήσια προϊόντα GARDENA (εφεξής «Προϊόντα»). Η περίοδος εγγύησης για κάθε προϊόν εμφανίζεται στο εικονίδιο που είναι τυπωμένο στη συσκευασία του προϊόντος ή στην ηλεκτρονική περιγραφή του προϊόντος στη διεύθυνση www.gardena.com. Η εγγύηση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αρχικής αγοράς από τον αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: εάν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση, δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, και αποδειχθεί ότι το ελάττωμα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και ότι η αξίωση διατυπώθηκε, επίσης, εντός της περιόδου εγγύησης (εφεξής «Εγγύηση»). Συνεπώς, η ημερομηνία στην αρχική απόδειξη αγοράς έχει καθοριστική σημασία για τυχόν αξιώσεις. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για μεταχειρισμένα προϊόντα.

2. Η GARDENA εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικού ή επεξεργασίας, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η κανονική φθορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τραπεζοειδείς ιμάντες, φτερωτές, λαμπτήρες, φίλτρα αέρα, εξαρτήματα στερέωσης λεπίδων, λεπίδες, στρόβιλοι, οδοντωτοί ιμάντες, μπουζί), αλλοιώσεις εξωτερικού διάκοσμου, φθειρόμενα εξαρτήματα και αναλώσιμα (π.χ. αναλώσιμες μπαταρίες) εξαιρούνται από την εδώ προβλεπόμενη εγγύηση.

3. Οι υπηρεσίες βάσει της εγγύησης αφορούν στην παροχή ενός πλήρως λειτουργικού προϊόντος αντικατάστασης ή τη δωρεάν επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα επιλογής μεταξύ των δύο. Αυτή η υπηρεσία ισχύει εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

a) Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις συστάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης.
b) Ούτε ο αγοραστής ούτε κάποιο τρίτο μέρος μη εξουσιοδοτημένο ή μη μέλος του δικτύου έχει επιχειρήσει να ανοίξει ή να επισκευάσει το προϊόν.
c) Για τη λειτουργία έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά, αναλώσιμα και φθειρόμενα εξαρτήματα της GARDENA.
d) Έχει υποβληθεί αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς.
e) Έχουν υποβληθεί αντίγραφα του email δήλωσης του προϊόντος και του email επιβεβαίωσης της εγγύησης. Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω ενέργειες (δήλωση του προϊόντος και επιβεβαίωση της εγγύησης) οφείλει να προβεί ο καταναλωτής αμέσως μετά την αγορά του προϊόντος.


4. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση ή επισκευή, σύμφωνα με τους ως άνω αναφερόμενους όρους. Τα προϊόντα ή τα ανταλλακτικά που αντικαθιστώνται θα παραμένουν εις χείρας της GARDENA για περαιτέρω έλεγχο και τεχνικούς λόγους. Η εγγύηση δεν αποτελεί δικαίωμα υποβολής άλλων αξιώσεων εναντίον μας ως κατασκευαστή . Συγκεκριμένα, και όλως ενδεικτικά,δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε προϊόν αντικατάστασης όσο το προϊόν σας επισκευάζεται. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν επεκτείνουν ή ανανεώνουν την περίοδο εγγύησης του προϊόντος.


5. Αυτή η εγγύηση ισχύει παγκοσμίως.
Η GARDENA θα αποδεσμευτεί από την υποχρέωση εγγύησης, εάν η εκπλήρωση της εγγύησης έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση εθνικών ή διεθνών κανονισμών της νομοθεσίας του εξωτερικού εμπορίου ή εμπάργκο ή/και άλλες κυρώσεις.

6. Εάν υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, αποστείλετε τα ακόλουθα με τα ταχυδρομικά τέλη προπληρωμένα στη διεύθυνση του τμήματος σέρβις της χώρας κατοικίας σας, που αναφέρεται στην παρακάτω λίστα: Το επηρεαζόμενο προϊόν, ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς, τα email δήλωσης του προϊόντος και επιβεβαίωσης της εγγύησης, καθώς και μια περιγραφή του σφάλματος.

7. Η εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη Διεθνή πώληση αγαθών (CISG). Αυτή η επιλογή δικαιοδοσίας δεν σημαίνει ότι εσείς, ως καταναλωτής, στερείστε την προστασία που σας παρέχεται από τις διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συνήθως διαμένετε, δεν μπορεί να γίνει παρέκκλιση μέσω συμφωνίας.


GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
ΓΕΡΜΑΝΙΑ


GARDENA Διευθύνσεις Service