Fertilise Spreader

Op de juiste wijze bemesten

Handleiding
Balkon- en tuinplanten hebben diverse voedingsstoffen nodig om gezond te kunnen groeien en tevens om een goede oogst aan vruchten en bloesems te kunnen produceren. Deze voedingsstoffen kunnen aan de grond worden toegevoegd in de vorm van mest. Als u zich aan een paar eenvoudige basisregels voor bemesting houdt, mag u op een goede oogst hopen. Bovendien worden uw planten daardoor ook bestand tegen ziekten en ongedierte.

Welke mest is het meest geschikt?

Wie op zoek is naar een geschikte bemesting, kan kiezen uit kunstmest en organische mest. Bij kunstmest komt u wellicht de aanduiding NPK tegen. NPK staat voor stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Planten hebben stikstof nodig om te groeien. Fosfor zorgt voor sterke wortels en prachtige bloemen, bladeren en vruchten. Zonder kalium wordt de watertoevoer naar de plant verstoord. Door dergelijke meststoffen te gebruiken, kunnen tekorten bij uw planten snel en betrouwbaar worden vermeden. Bij langzaam werkende kunstmest komen de voedingsstoffen meer geleidelijk beschikbaar. Dit komt doordat de voedingsstoffen zijn omhuld door een laagje hars dat geleidelijk afbreekt. Organische mest heeft ook een duurzaam effect. De bekendste organische meststoffen zijn compost en gemalen hoorn of hoornmeel. Compost is bijvoorbeeld geschikt als voedingsstof voor veel struiken en heesters. Halfrijpe compost is vooral rijk aan stikstof. Deze moet u alleen op het bodemoppervlak aanbrengen. Als u deze te diep in de grond werkt, zouden de wortels van de planten kunnen worden beschadigd. Rijpe compost bevat slechts weinig voedingsstoffen, maar verbetert de structuur van de grond. Daarnaast zijn er speciale meststoffen waarvan de samenstelling is afgestemd op specifieke plantsoorten, bijvoorbeeld rozen.

Wanneer bemesten?

Het is raadzaam alleen te bemesten tijdens de groeiperiode, die loopt van februari tot augustus. Als langer wordt bemest, kunnen planten zich onvoldoende voorbereiden op de rustperiode. Ze vormen dan nieuwe, dunne scheuten die gevoelig zijn voor vorst.