VERKOOPSVOORWAARDEN GARDENA WEBSHOP

1. INLEIDING

1.1.   In deze verkoopsvoorwaarden op de Gardena webshop (de "Voorwaarden") zijn de specifieke voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op de levering van producten, inclusief accessoires en reserveonderdelen, ("Producten") die door consumenten ("U") worden besteld bij de Gardena Webshop (www.Gardena.com) (de "Webshop") voor bestelling en levering in België. Aanvullende product- en garantie-informatie (inclusief productspecificaties) is te vinden op de productpagina('s) van de webshop. Lees deze voorwaarden zorgvuldig na voordat u uw bestelling bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij producten aan u zullen leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

1.2.   De webshop is een site van Gardena Manufacturing GmbH (handelend onder de naam Gardena), met zetel in Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister bij het Amtsgericht Ulm onder nummer HRB 1315 ("Gardena", "wij" of "ons", al naar gelang het geval). Het BTW-nummer voor Gardena Manufacturing GmbH is BE0400.604.654 voor verkopen in België.

1.3.   U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen of te bellen met een van onze klantenserviceteams. Voor vragen over uw bestelling in de Webshop kunt u ons mailen op gardenashop-be@husqvarnagroup.com of bellen naar +32 (0)2 720 92 12. Voor algemene vragen en productondersteuning kunt u een e-mail sturen naar info@gardena.be of bel ons op +32 (0)2 720 92 12.

1.4.   U wordt aangemoedigd om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u producten bestelt. Door het vakje "Ik ga akkoord" aan te vinken in het afrekenproces en de bestelling via de webshop te plaatsen, accepteert u deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Gardena behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door middel van het plaatsen van een nieuwe versie van deze voorwaarden op de webshop. Een dergelijke wijziging heeft echter geen gevolgen voor bestellingen die zijn gedaan voordat de gewijzigde Voorwaarden op de webshop zijn gepubliceerd. Andere voorwaarden die beschikbaar zijn op de webshop, zoals de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en het Privacybeleid en Cookiebeleid zijn ook van toepassing op uw gebruik van de webshop. Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden op een veilige plaats te bewaren.

1.5.   Door het aanvaarden van deze voorwaarden bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent.

2. PRODUCTEN BESTELLEN

2.1.   De Producten worden besteld en de overeenkomst voor de aankoop van de Producten wordt gesloten volgens het volgende proces:

2.1.1. Na het selecteren van de producten, plaatst u de bestelling door naar de Webshop kassa te gaan. U wordt door het afrekenproces geleid door een reeks instructies op de webshop. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om, onder deze Voorwaarden, de in uw bestelling vermelde producten te kopen en dat er geen bindende overeenkomst tussen u en Gardena bestaat totdat de bestelling door Gardena is geaccepteerd. Hoewel Gardena ernaar streeft om alle bestelde producten te leveren, staat het Gardena vrij om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren, ook als de producten niet meer leverbaar zijn.

2.1.2. Bij het plaatsen van de bestelling wordt u gevraagd informatie te verstrekken die betrekking heeft op u en uw bestelling, zoals contactgegevens, afleveradres en informatie over de gekozen betaalmethode (bijvoorbeeld creditcardnummer).

2.1.3. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een e-mail ter aanvaarding van de bestelling, waarin de door u bestelde Producten worden vermeld. Op dat moment komt er een contract tot stand tussen u en ons. Bewaar uw ordernummer en datum voor toekomstige verwijzingen. 

2.1.4. Zodra het product klaar is voor verzending, stuurt Gardena u een bericht van verzending per e-mail, sms of telefoontje. Indien een door u besteld product niet op voorraad is, zal Gardena de bestelling annuleren en contact met u opnemen. Indien wij uw bestelling niet (geheel of gedeeltelijk) kunnen accepteren, zullen wij u hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen en zullen wij u geen kosten in rekening brengen voor het product. Zoals vermeld, kan dit zijn (i) omdat het Product niet op voorraad is, (ii) omdat onze middelen onverwacht beperkt zijn en we dit redelijkerwijs niet hadden kunnen plannen, (iii) omdat een kredietreferentie die we voor u hebben verkregen niet voldoet aan onze minimumeisen, (iv) omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het Product hebben vastgesteld of (v) omdat we een door u opgegeven leveringstermijn niet kunnen nakomen.

2.2.   Wij zullen een ordernummer aan uw bestelling toekennen en u dat nummer meedelen wanneer wij uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het ordernummer kunt doorgeven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

2.3.   De webshop is uitsluitend bestemd voor de promotie van onze producten in België. Helaas leveren wij niet aan adressen buiten België.

2.4.   De afbeeldingen van de producten in de webshop dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren van een apparaat de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen. De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen in de webshop.

2.5.   Als u een wijziging wilt aanbrengen in het door u bestelde product, neem dan contact met ons op. Wij zullen u laten weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is zullen wij u laten weten of er wijzigingen zijn in de prijs van het product, het tijdstip van levering of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van uw gevraagde wijziging en u vragen om te bevestigen of u door wilt gaan met de wijziging. Als wij de wijziging niet kunnen doorvoeren of als de gevolgen van het doorvoeren van de wijziging voor u onaanvaardbaar zijn, kunt u het contract beëindigen.

3. LEVERING

 3.1.   Gardena regelt de verzending van de producten naar u door gebruik te maken van de door u in het afrekenproces geselecteerde verzendingsoptie. De levering wordt uitgevoerd door de onderaannemers van Gardena (bijvoorbeeld onze transportpartners) en u erkent dat u informatie over de levering van de producten rechtstreeks van deze onderaannemers kunt ontvangen. De kosten van de levering zijn zoals deze aan u worden getoond op de webshop.

3.2.     Wij zullen de producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan u leveren en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij Uw bestelling accepteren. Indien de producten niet binnen deze geschatte levertijden beschikbaar zijn, laat Gardena u dit weten via de door u verstrekte contactgegevens. Indien de Producten niet beschikbaar zijn in de bestelde hoeveelheid, zullen wij u telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen van de beschikbare hoeveelheid en u voorstellen de lagere hoeveelheid te kopen en de bestelling voor de resterende bestelde hoeveelheid te annuleren. Indien u daarmee niet akkoord bent,  kunt u de bestelling in zijn geheel annuleren in overeenstemming met artikel 5.1.

3.3.   De levering wordt voltooid wanneer Gardena de producten levert op het adres dat u tijdens het bestelproces hebt opgegeven. Indien niemand op het adres aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, zullen redelijke maatregelen worden genomen om te proberen de levering te bewerkstelligen. U erkent dat u informatie over het opnieuw organiseren van de levering of het afhalen van de producten rechtstreeks van onze onderaannemers (d.w.z. onze transportpartners) kunt ontvangen. U accepteert dat u Gardena de extra verzend-/afhandelingskosten zal vergoeden die het gevolg zijn van het niet in ontvangst nemen van de producten in overeenstemming met de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Als u de levering niet opnieuw regelt of afhaalt bij een afleveringsdepot, nemen wij contact met u op voor verdere instructies en kunnen wij u opslagkosten en eventuele bijkomende leveringskosten in rekening brengen. Als wij ondanks onze redelijke inspanningen niet in staat zijn om contact met u op te nemen of de levering of afhaling opnieuw te regelen, kunnen wij het contract beëindigen.

4. PRIJZEN, LEVERINGSKOSTEN EN BETALING

4.1.   De prijzen die van toepassing zijn op de bestelde producten worden vermeld op de webshop, zoals bevestigd in de orderbevestiging. Alle prijzen op de webshop worden weergegeven in EUR, inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief kosten voor verzending en afhandeling (deze worden toegevoegd aan Uw koopwaar en gespecificeerd voordat u akkoord gaat met deze voorwaarden).

4.2.   Hoewel Gardena probeert ervoor te zorgen dat alle prijzen op de webshop correct zijn, kunnen er fouten optreden (bijvoorbeeld om technische redenen, zoals netwerkstoringen, transmissiefouten, etc.). Indien Gardena een fout ontdekt in de prijs van de door u bestelde Producten, zal Gardena u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid bieden uw bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen of te annuleren.

4.3.   Indien de levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om u op de hoogte te stellen en nemen wij maatregelen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. In dat geval, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van de gebeurtenis, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor de producten die u hebt betaald, maar niet hebt ontvangen.

4.4.   Beschikbare betalingsmethoden worden voor uw selectie op de webshop in het afrekenproces gepresenteerd. Uw creditcard- of PayPal-rekening wordt gedebiteerd of de overschrijving wordt uitgevoerd bij de aanvaarding van uw bestelling. De producten worden verzonden zodra de creditcard- of PayPal-rekening is gedebiteerd of de betaling is ontvangen.

4.5.   Door een bestelling te plaatsen via de webshop, bevestigt u dat de betalingsgegevens op uw bestelling geldig en correct zijn en dat u bevoegd bent om de credit- of debetkaart te gebruiken voor de betaling.

4.6.   Een product valt onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product afleveren op het adres dat u ons heeft opgegeven, of bij een door u georganiseerde vervoerder, of wanneer u het afhaalt bij onze onderaannemer (d.w.z. onze transportpartners).

4.7.   U bent eigenaar van een product zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1.   U hebt het recht, zonder opgave van redenen, om uw bestelling te allen tijde te herroepen tot 14 dagen na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen persoon. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet  ons op de hoogte brengen van uw beslissing om de verkoopovereenkomst te herroepen door een duidelijke schriftelijke verklaring af te leggen (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt het bijgevoegde model van het herroepingsformulier in Bijlage 1 gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om te voldoen aan de termijn is het voldoende om het herroepingsbericht uiterlijk de 14e dag na uw ontvangst van het product naar Gardena te sturen. Stuur het product binnen 14 dagen terug en voeg een kopie van uw orderbevestigingsdocument bij (ontvangen via e-mail na uw aankoop). Meer informatie over het retourneren vindt u op de retourpagina.

5.2.   Uw betaling voor het product wordt spoedig , uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw bericht van herroeping, door Gardena terugbetaald. Gardena kan de terugbetaling echter uitstellen totdat zij het product heeft teruggekregen of totdat zij een bewijs van terugzending heeft ontvangen.

5.3.   Als u het contract om welke reden dan ook beëindigt nadat een product naar u is verzonden of u het hebt ontvangen, moet u het product aan ons retourneren. U moet het naar ons terugsturen op: Hans-Lorenser-Str. 40,89079 Ulm, Duitsland

Bel de klantenservice +32 (0)2 720 92 12 of e-mail ons op gardenashop-be@husqvarnagroup.com als u vragen heeft over de retourzending van het product. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht , moet u de producten binnen 14 dagen nadat u ons hebt meegedeeld dat u het contract wilt beëindigen, opsturen.

5.4.    Gardena zal echter uw verzendkosten voor het retourneren van het product niet vergoeden. Waar mogelijk dienen alle producten te worden geretourneerd in de originele verpakking, maar als dit niet mogelijk is, dient u ervoor te zorgen dat u de producten veilig verpakt voor verzending.

5.5.   Indien er sprake is van waardeverlies van een van de geretourneerde producten en dit verlies het gevolg is van een ander gebruik van het product dan datgene wat nodig is voor de controle van het product, kan Gardena een bedrag in mindering brengen op een eventuele terugbetaling aan u.

6. INSPECTIE, INSTALLATIE EN GEBRUIK

6.1.   Bij het in ontvangst nemen van het product dient u elk product te inspecteren om na te gaan of er tijdens de verzending schade aan het product is toegebracht of dat er duidelijke gebreken in het product zijn. Dergelijke schade of gebreken dienen onverwijld aan Gardena te worden gemeld op het adres of per e-mail zoals vermeld in paragraaf 1.3.

6.2.   U bent verantwoordelijk voor de juiste installatie en het juiste gebruik van alle producten die u in de webshop heeft gekocht. Lees voor een goede begeleiding altijd de instructies op de verpakking van de producten en de betreffende Gardena gebruikers-/producthandleiding en installatiegids.

6.3.   Alle producten, met inbegrip van de reserveonderdelen en accessoires, die u in de webshop hebt gekocht, moeten altijd worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de relevante gebruikershandleiding en installatiegids voor het betreffende product.

7. GARANTIES EN WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN

7.1.   Garanties

7.1.1.Producten worden geleverd met de wettelijke garantie van 24 maanden, tenzij Gardena schriftelijk heeft ingestemd met een verlengde garantie.

7.1.2. Indien het product gebreken vertoont binnen de garantieperiode, heeft u recht op één van de volgende rechtsmiddelen : (a) een kosteloze reparatie door geautoriseerde servicetechnici; (b) indien een reparatie niet mogelijk is (ook als de reparatiekosten hoger zouden zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs), vervanging van het product door een product met een gelijkwaardige specificatie; of (c) indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, terugbetaling van de aankoopprijs, inclusief de leveringskosten.

7.1.3. Om een product te retourneren dat niet voldoet aan de toepasselijke garantie, zie paragraaf 5.3.

7.1.4. Niettegenstaande het bovenstaande is Gardena niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de garantie indien dit het gevolg is van:

7.1.4.1. opzettelijke schade aan of verwaarlozing van het product;

7.1.4.2. verbruiksgoederen en normale slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, batterijen, lampen;

7.1.4.3. het niet opvolgen van de gebruikers-/producthandleiding, de installatiegids en andere instructies met betrekking tot het gebruik, de installatie en het onderhoud van het product; of

7.1.4.4. met betrekking tot een consumentengarantie, het gebruik van het product voor commerciële of niet-huishoudelijke doeleinden.

7.2.   Wettelijke rechten van de consument

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, blijven de wettelijke rechten van de consument onaangetast. 

8. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

8.1.   Als we ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn we verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het feit dat we dit contract hebben verbroken of dat we geen redelijke zorg en vaardigheid hebben gebruikt, maar we zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of de schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als U wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u het met ons heeft besproken tijdens het verkoopproces.

8.2.   Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dat wettelijk niet mogelijk is. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze misleiding; voor opzet of grove schuld, in geval defecte producten onder de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, met inbegrip van het recht om producten te ontvangen die zijn: (i) zoals beschreven en overeenkomen met de informatie die we aan u hebben verstrekt en met elk staal of model dat door u is gezien of onderzocht; (ii) van bevredigende kwaliteit zijn; (iii) geschikt zijn voor een bepaald doel dat ons bekend is gemaakt; (iv) met redelijke vakkundigheid en zorg zijn geleverd en, (v) indien door ons geïnstalleerd, correct zijn geïnstalleerd.

8.3.   Wij zijn niet aansprakelijk voor commerciële verliezen. Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Indien u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gardena Manufacturing GmbH (hierna Gardena) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met uw aankopen van producten en andere activiteiten in de webshop, zoals uw naam, leeftijd, geslacht, contactgegevens en factuurgegevens, alsmede informatie met betrekking tot uw verzoeken en communicatie met Gardena. Gardena, en andere Gardena groepsbedrijven, kunnen de hierboven beschreven persoonsgegevens en gegevens van uw gebruik van het product ook afzonderlijk of samen met andere persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met uw gebruik van andere diensten/functies die door Gardena worden geleverd, verzamelen en verwerken. Gardena verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers (respectievelijk) worden gesteld in de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG") en de nationale wetgeving ter uitvoering van de AVH . Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw aankopen van Producten en andere activiteiten op de webshop,  inclusief de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Gardena.

10. RETOUR; KLANTENONDERSTEUNING

10.1.   Indien u een product wilt retourneren aan Gardena voor reparatie, vervanging of terugbetaling (zoals elders in deze voorwaarden is bepaald), neem dan contact met ons op via de gegevens die in paragraaf 1.3. zijn vermeld.

10.2.   Voor algemene vragen over het gebruik, onderhoud of service van een product verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding of de informatie die beschikbaar is in de webshop.

11. DIVERSEN

11.1.   Gardena kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden uitbesteden en/of overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke kennisgeving (in geval van overdracht van uw rechten zal Gardena u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen), maar dit laat uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden onverlet

11.2.   Gardena kan nu en dan campagnes, verkoopacties of andere incentives ("Promoties") uitvoeren met betrekking tot producten die op de webshop worden aangeboden. De geldigheid van, en de voorwaarden die van toepassing zijn op de promoties zullen worden vastgelegd in aanvullende voorwaarden en/of regels die op dat moment aan u ter beschikking worden gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dergelijke promotievoorwaarden/regels, zullen deze voorwaarden van toepassing zijn op de levering van producten die op grond van een promotie worden besteld.

11.3.  Wij zijn van plan om op deze voorwaarden en uw bestelling te vertrouwen. Als u wijzigingen nodig heeft, zorg er dan voor dat deze schriftelijk worden bevestigd. Dit kan helpen om problemen te voorkomen over wat u van ons verwacht en wat wij van u verwachten. Indien een bepaling van deze voorwaarden als nietig, ongeldig of onuitvoerbaar of onwettig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

12. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in geval van geschil met betrekking tot de producten of dit contract.

BIJLAGE 1

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan: Gardena Manufacturing GmbH (handel onder de naam Gardena),
adres: Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, Duitsland
e-mail: webshop@gardena.com
telefoon: (..................) : 
 
Ik/Wij [*] deel/delen hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze [*] verkoopovereenkomst voor de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen,
 
Besteld op [*]/ontvangen op [*],
 
Naam van de consument(en),
 
Adres van de consument(en),
 
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
 
Datum
 
[*] Schrappen wat niet van toepassing is
 
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt: [ april 2020]