Milieubeleid

Conform het beleid van de Husqvarna Group wordt milieubescherming serieus genomen op alle productielocaties van GARDENA. Wij beseffen dat de toekomst van de verschillende fabrieken op de lange termijn alleen kan worden veiliggesteld als niet alleen aan winst en groei wordt gedacht, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom hechten wij groot belang aan de veiligheid op milieugebied van onze productie-installaties. Integrale en duurzame milieubescherming houdt voor ons vanzelfsprekend het naleven van de wettelijke voorschriften in, maar daarnaast vormen milieuaspecten een vaste overweging in alle bedrijfsprocessen en werken wij continu aan de verbetering van de interne milieumaatregelen op alle niveaus van onze installaties.

Onze werknemers vormen de sleutel tot een goed functionerend milieubeheersysteem. Daarom worden ze er actief bij betrokken, geïnformeerd en getraind. Bij ons dagelijkse activiteiten en besluitvorming trachten we overal waar dit mogelijk en redelijk is economische aspecten in overeenstemming te brengen met milieubescherming. Onze doelstelling is om onnodige milieu-impact te voorkomen door ons te richten op preventieve bescherming van het milieu.

Onze richtlijnen

 • Wij maken efficiënt gebruik van alle vereiste hulpbronnen en laten ons leiden door het idee van zuinig materiaalgebruik door recycling.
 • Uitstoot, afval en gevaarlijke stoffen worden waar mogelijk vermeden of teruggedrongen.
 • Risico's en potentiële gevaren worden regelmatig geregistreerd, geëvalueerd en – waar mogelijk – vermeden. Noodplannen dragen bij aan het beperken van de schade in een noodsituatie.
 • Aan de hand van gedefinieerde milieukerngegevens volgen wij de belangrijkste gebieden waarop wij het milieu beïnvloeden, waarmee de grondslag wordt gelegd voor helder inzicht in mogelijke verbeteringen.
 • We lichten het publiek, de overheid en onze contractpartners in over ons milieubeleid. Dit relatiebeheer – ook met andere bedrijven – draagt bij aan het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

Milieumaatregelen

Enkele specifieke voorbeelden van maatregelen voor continue verbetering van de milieubescherming:

 • Energiebesparingsmaatregelen, bijv. vervanging van energieverspillende apparaten, gebruik van energiezuinige computers en beeldschermen en geoptimaliseerde verlichting van productie- en administratieruimten.
 • Terugdringen van vervoersbewegingen en daarmee de CO2-uitstoot door middel van diverse maatregelen, bijv. door het optimaal benutten van de laadruimte van vrachtwagens.
 • Correct scheiden van afval, in nog grotere mate dan wettelijk voorgeschreven.
 • Gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal voor transport binnen en tussen fabrieken, bijv. gebruik van kisten van duurzame kunststof voor transport binnen de fabriek. Hierdoor worden tonnen karton en plasticfolie bespaard.
 • In de fabriek Niederstotzingen zijn laksoorten op basis van oplosmiddelen vervangen door lak op waterbasis. Door deze maatregel wordt het gebruik van oplosmiddelen beperkt tot circa 50% van de door de VOS-richtlijn voorgeschreven grenswaarden en wordt er 10 ton oplosmiddelen per jaar bespaard.

FSC®

Met het FSC-keurmerk voor houtproducten drukt de Husqvarna Group zijn toewijding aan duurzaam handelen uit en met name aan duurzaam bosbeheer, waardoor de vervulling van de maatschappelijke, economische en ecologische behoeften van huidige en toekomstige generaties wordt gewaarborgd. Binnen het concern gaat het hierbij om de houten handvatten en stelen van het combisystem-assortiment en om de Classic heggenscharen van het merk GARDENA.

Het FSC-label kan alleen in combinatie met een geldig certificaat worden gebruikt. Daarom zijn niet alleen GARDENA Manufacturing GmbH maar ook andere verkoopondernemingen van de Husqvarna Group gecertificeerd. De implementatie van het FSC-systeem was wederom een belangrijke stap bij de verwezenlijking van de filosofie van Husqvarna en GARDENA op weg naar duurzaam beheer.

FSC is de afkorting van Forest Stewardship Council. Deze non-profitorganisatie werd opgericht na de wereldtop voor duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Naast de invoering van het FSC-certificaat is de belangrijkste taak van de FSC het definiëren van normen. Verder zijn er 10 principes voor certificaathouders gedefinieerd, die onder meer de volgende criteria omvatten:

 • Verbod op bestemmingsverandering van beschermd bos en natuurlijke leefruimtes
 • Verbod op het gebruik van zeer gevaarlijke chemicaliën
 • Bescherming van de rechten van de inheemse bevolking en internationale werknemers
 • Naleving van geldende wetgeving en internationale overeenkomsten

Voor de betrokken verkoopondernemingen van Husqvarna is het naleven van de bovengenoemde principes vanzelfsprekend.

FSC Logo